TE LAAT! OVERHEID NU PAS IN PANIEK OVER ISIS NEDERLAND.

door: Joost Niemöller

bommelding

Centraal Station Amsterdam

Een van de dingen die geleerd konden worden van de reconstructies na de moord op Theo van Gogh, was dat de AIVD het er enorm bij had laten zitten. Ze hadden de groep rond Bouyeri in principe in het oog, ze wisten dat Bouyeri zelf in hoog tempo radicaliseerde, maar ze stapelden blunder op blunder, informatie werd niet doorgegeven aan de plaatselijke autoriteiten enzovoort enzovoort.

‘Is het inmiddels beter geworden’, is dan de bange vraag. Kennelijk niet.
In Den Haag werd de groei van ISIS oogluikend toegestaan. De burgemeester van Den Haag vindt het prima dat ISIS er een demonstratie organiseert. Zo wordt een niets ontziende terroristische beweging domweg gelegaliseerd. Achter de schermen lijkt bij de gemeente Den Haag de paniek weldegelijk uitgebroken, want men trekt daar nu ineens een groot bedrag uit voor de ISIS bestrijding in de stad. Te laat, denk je dan. Want hoe lang gaat het wel niet duren voordat dergelijke bedragen worden toegepast?

Ook in Arnhem, zo leert het laatste AIVD rapport, is al een flinke ISIS gemeenschap ontstaan.

En zelfs als de plaatselijke moskee initiatief ontplooit en de lokale overheid inlicht over radicalisering van moslimjongeren, dan doet de gemeente niets, zo blijkt nu weer uit een reconstructie uit Delft in NRC Handelsblad.

De ISIS groeperingen in Europa provoceren verder met foto’s waarin ISIS symbolen gehouden worden voor typische terrorismedoelen, zoals het Centraal Station in Amsterdam.

Minister Plasterk bezweert dat het bij de AIVD allemaal veilige handen is, en toch worden nu ineens aangekondigde bezuinigingen weer terug gedraaid.

Paniekvoetbal. En veel te laat. Het monster is wakker!
http://joostniemoller.nl/2014/07/te-laat-overheid-nu-pas-in-paniek-over-isis-nederland/

 

Hiervoor hebben we onze grenzen wagenwijd open gezet!