HOE DE NEDERLANDSE OUDEREN LEGAAL WORDEN BESTOLEN!

Treurig om te lezen, kijk goed wat er staat, dit is niet te geloven!!!!
De ouderen die Nederland hebben opgebouwd, worden nu op legale wijze gestraft. Ruim €406 miljoen gaat per jaar het land uit door de buitenlandse werknemers, geld dat niet meer in de Nederlandse economie gestopt wordt. En nu zijn de grenzen ook nog open voor Roemenen, Bulgaren enz., die ook ons geld opsturen naar hun land. Vandaar dat wij, vergeleken met andere Europese landen, het slechtste er voor staan.
Het Pensioenprobleem is ontstaan doordat de overheid van de pensioenreserves 25 miljard gulden had opgeëist. Geld is foetsie !

Pensioenleugens* Geen pensioen indexering 2010, 2011,2012 en 2013
* Zorgverzekeringspremie omhoog
* Zorgvoorzieningen omlaag (uitgehold)
* Eigen risico zorg omhoog
* Pensioenfonds uitkering omlaag
* Pensioeninkomsten belastingschalen extra omhoog
* Inkomsten belastingtarieven omhoog
* Levensonderhoudslasten omhoog
* Vastrechtlasten huur/gas/licht/water omhoog
* Ongedekt AOW gat voor beginnende AOW’ers
* WOZ-waarde van eigen woning omhoog, terwijl marktwaarde daalt.
Bovenstaande geldt dus voor de Nederlandse ouderen!

Maar voor de Allochtone ouderen (en hun weduwen) in het buitenland gelden andere regels! Omdat men daar vaak meerdere (jongere) vrouwen heeft (of heeft gehad), krijgen
* Alle weduwen van de overleden Marokkaanse Nederlanders die in het buitenland wonen, een weduwenpensioen.
* Alle minderjarige kinderen van elke vrouw krijgen nog steeds kinderbijslag.
* Minimum inkomen in Marokko is € 200,00 p/m, vrouw krijgt € 1.200 p/m. Kassa!!!!!!!
* Er vindt geen controle plaats want Marokko is er tegen (?).
* Hun hypotheken, bedrijfjes en winkels worden zo door Nederland betaald terwijl de kleine middenstand in Nederland hun hoofd amper boven water kan houden.

NEDERLAND DISCRIMINEERT EN BESTEELT HIERMEE HAAR EIGEN VOLK!

Bron: http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/07/legaal-stelen-van-ouderen/