POLITICI WE ZIJN JULLIE ZÓ ONGELOFELIJK ZAT!!

ZAT1Duurt niet lang meer voor de bom barst!

Banken, bonussen, bezuinigingen en een toenemende ongelijkheid in de samenleving zorgen voor een groeiend gevoel van onbehagen onder burgers. ‘Cynisch, somber en woedend’ om met de woorden van financieel geograaf Ewald Engelen te spreken. Hij pleit voor drastische hervorming van de financiële sector. Maar er verandert weinig. Banken lobbyen uiterst succesvol tegen nieuwe regelgeving, politici zijn vooral bezig met dagkoersen en het verschil tussen rijk en arm neemt verder toe. Burgers voelen zich machteloos tussen dit lobbygeweld en dat leidt tot afnemende interesse in politiek, lage opkomst bij verkiezingen en een lethargische houding van niets-doen.

http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/04/politici-we-zijn-jullie-zo-ongelofelijk-zat/

OOK WILLEN WIJ DAT JULLIE UIT DE EU STAPPEN, DIE ONS VOLK ONHERROEPELIJK  NAAR DE BEDELSTAF LEIDT!
http://www.nachthemel.nl/index.php/27-eussr/195-europese-unie-rollercoaster-naar-de-bedelstaf