EU IS EEN MACHTSGREEP!

On the Road

VOLK VAN EUROPA :

WIE VAN U KAN BEWIJZEN DAT U OOIT SCHRIFTELIJK
(VIA EEN STEMBILJET), OF MONDELING (DOOR MIDDEL VAN
EEN REFERENDUM), HEEFT INGESTEMD OM DOOR DE EU
VERTEGENWOORDIGD (BESTOLEN) TE WORDEN?
WIST U DAT ONGEKOZEN REGERINGEN NIET ALLEEN
ONDEMOCRATISCH ZIJN EN DUS NIET RECHTSGELDIG?

WIST U DAT ONTEIGENING VAN GOEDEREN EN GELD ZONDER
WETTELIJKE GRONDSLAG, WAARVOOR DE EU DUS GEEN ENKELE
BEVOEGDHEID HEEFT, GELIJK STAAT AAN DIEFSTAL!
DE EU HEEFT EEN ELLENLANGE LIJST MET STRAFBAARHEIDS-
INSTELLINGEN MAAR ZIJ IS HET MEEST ONWETTIG!

HET ONTZEGGEN VAN EEN REFERENDUM IS NIET ALLEEN
SCHENDING VAN DE MENSENRECHTEN, MAAR BETEKENT OOK
EEN ONGELDIGE SOEVEREINITEITSOVERDRACHT!
DE HELE EU IS NOOIT DOOR EEN MEERDERHEID GEKOZEN EN IS
DUS ONDEMOCRATISCH EN ONWETTIG! DIT STAAT GELIJK AAN
EEN MACHTSGREEP OFTEWEL LANDENVERRAAD!