Door de gebeurtenis in Deurne wordt het gelijk van Wilders weer eens bevestigd

Dit is een perfecte afspiegeling van de realiteit! Helaas is een groot deel van onze “bestuurders” en onze bevolking hier (al dan niet bewust) blind voor, mede door de gemanipuleerde beeldvorming van de linkse media! Wij moeten dus proberen de realiteitszin van onze burgers met dit soort artikelen te bevorderen; want ook al kunnen wij slechts 1% van de burgers hiermee bereiken, dan is het in elk geval niet voor niets geweest!

E.J. Bron

Screenshot_5

(Door: Henk V.)

In de eerste plaats toont het aan dat wij hier geen grote groep mensen in de maatschappij moeten hebben, die er opvattingen op nahoudt die wel eens zouden kunnen conflicteren met de regels van onze rechtsstaat. In de ”kwestie Deurne” hoeven wij hier geen enkele discussie aan te gaan over wie hier volgens de regels van de wet de daders zijn en wie de slachtoffers. Middenstanders krijgen het door toenemende roofovervallen steeds moeilijker. Hun broodwinning staat onder grote druk, hun veiligheid staat op het spel en zelfs is men niet meer zeker van zijn of haar leven! Dat moet afgelopen zijn. Niet in de toekomst, maar nu meteen! En daarbij moet IEDEREEN maar eens gaan beseffen dat elke dader ZELF voor zijn daden verantwoording dient af te leggen en de schuld niet moet afschuiven op anderen. Ieder mens met enig verstand zou dat moeten beseffen en…

View original post 938 woorden meer