Ontheemden uit Indonesië hebben nog miljoenen tegoed!

De 380 duizend Nederlanders die tussen 1950 en 1970 Indonesië moesten ontvluchten, hebben nog miljoenen euro’s tegoed van de Nederlandse overheid. Maar ook banken en verzekeringsmaatschappijen hebben een forse schuld in te lossen aan hen. Een groot deel van de levensverzekeringen en banktegoeden, die na de inval van Japan zijn overgebracht naar New York, is nooit uitgekeerd.
We zijn in overleg, hoewel het steeds moeilijker wordt. Er zijn veel dingen onder het kleed geveegd.

repatriantenDat blijkt uit het komende week te verschijnen boek Opgevangen in Andijvielucht van journaliste Griselda Molemans. Molemans baseert zich op het rapport Netherlands Indies Money and Banking uit 17 juni 1945 dat in het archief van de Federal Reserve in New York ligt. Daaruit blijkt dat de zeventien grootste verzekeraars in Nederlands-Indië voor 251,8 miljoen gulden aan levensverzekeringen verkochten.

De schuld van de Nederlandse overheid betreft onder meer niet uitbetaalde pensioenen en salarissen van KNIL-militairen, de Japanse compensatie voor krijgsgevangenen, burgers en troostmeisjes en de Indonesische herstelbetalingen. In haar boek legt Molemans de nadruk op de schuld die Nederland de Indonesische vluchtelingen oplegde voor opvang en levensonderhoud. Die schuld bedroeg gemiddeld 15 duizend gulden.

Bron:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3617264/2014/03/18/Ontheemden-uit-Indonesie-hebben-nog-miljoenen-tegoed.dhtml#.UyizrOa17rw.facebook

Opmerking Realpredictor: Ik wil hier even iets rechtzetten!  Allereerst zit in deze laatste zin (zoals al jaren in Nederland verkeerd wordt geïnterpreteerd) een grote fout!  Het gaat hier niet om Indonesische vluchtelingen! Het betreffen Indische Nederlanders met een Nederlands paspoort! Deze Nederlanders zijn ook geen immigranten maar repatrianten. Deze groepen die een  “voorschot” kregen, moesten alles tot de laatste cent terugbetalen. Dit in schrille tegenstelling tot de miljoenen  immigranten en asielzoekers, die later Nederland binnen werden  gehaald en die niet alleen alles gratis kregen, maar ook hun  families gratis mochten laten overkomen (gezinshereniging)! Terwijl vele Indische Nederlanders toendertijd werden afgewezen!

Lees hiertoe ook mijn blog: https://eunmask.wordpress.com/2013/12/10/de-stiefkinderen-van-de-koloniale-rekening-vergeten-indische-nederlanders/