“Aufmachen und Ausweis!!” Fred Teeven heeft eindelijk zijn zin

De Nazi-methoden worden weer ingevoerd!

E.J. Bron

Screenshot_13

Na 1 maart 2014 geen huiszoekingsbevel neer nodig.

Het is hem eindelijk gelukt, onze strenge maar o zo rechtvaardige Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Na zijn eindeloze geknaag aan de fundamenten van democratie en mensenrechten heeft hij nu de botte bijl ter hand genomen. Twee van de pijlers van de rechtsorde, de wettige gelijkheid van ieder mens en de – in ons land al sinds 1815 bestaande – grondwettelijke bescherming van de woning tegen willekeurige binnentreding en doorzoeking, zijn ingaande 1 maart 2014 compleet weggehakt.

Lees verder>>>
(h/t Monalisa & Peter Selie1)

View original post