WAAROM NEDERLAND VAN DE KAART VERDWIJNT!

Voor het eerst sinds het einde van de jaren vijftig heeft Nederland weer te maken met een emigratiegolf. Voor het vierde jaar op rij is in 2007 de emigratie uit Nederland hoger dan de immigratie (zie figuur 1). In 2008 ligt de immigratie weer hoger dan de emigratie, maar feit blijft dat het emigratieniveau nog steeds buitengewoon hoog is en de interesse voor emigratie aanhoudt. In 2007 verlieten 123.200 mensen Nederland. Het aantal Nederlanders dat zich in 2005 in het buitenland bevond bedroeg volgens de Wereldbank 812.475, met andere woorden vijf procent van de Nederlandse bevolking bevindt zich niet binnen de eigen landsgrenzen. Ik denk dat dit nu 12 jaar later meer dan verdubbeld is!
Als dit zo doorgaat dan bestaat Nederland in 2050 niet meer. Althans het grootste deel van de bewoners in dit land zijn van oorsprong geen Nederlanders meer!
De grootste groep vertrekt omdat men hier geen overlevingskansen meer heeft; de kleinere elite groep, omdat het financieel voor hen niet meer rendabel is en zij hun buit in een of ander belastingparadijs al hebben veiliggesteld!
Nederland is dus zonder Nederlanders geen Nederland meer en zal dan ook anders gaan heten!

Hieronder de redenen van het massale vertrek van (de meeste) mensen die hier geen overlevingskansen meer zien!

vlagstuk

LIJST VAN EISEN, DIE ONS DOOR DE STROT ZIJN GEDUWD!
Onderstaand de gigantische dictatoriale afpersingen die de laatste decennia hebben plaatsgevonden:

1. De grote Euro-verlakkerij! Dit beleid heeft onze inkomens met driekwart verlaagd !. Onze inkomens in Euro’s zijn niet alleen gehalveerd ten opzichte van de gulden, maar de kosten zijn in eerste instantie hetzelfde gebleven (hetgeen al een devaluatie van 100% op de gulden is), maar de prijzen zijn heel snel daarna nog eens verdubbeld! Ten opzichte van de gulden betekent dit dus een devaluatie van nóg eens 100%. Totaal dus de helft van de helft (honderd gulden staat nu gelijk aan 25 euro!)

2. Het ziekenfonds is geprivatiseerd, waardoor de kosten niet alleen zijn verdubbeld, maar hierbovenop komt nog een eigen bijdrage, die jaarlijks behoorlijk stijgt! Chronische zieken (zoals suikerpatiënten) zijn dus altijd hun eigen bijdrage kwijt! Bovendien worden de zorgverzekeraars tegemoet gekomen door dure, medicijnen, zoals o.a. insuline, te vervangen door goedkopere (slecht werkende), met alle gevolgen van dien!

3. Daarnaast zijn de huren, de energieprijzen, de accijnzen, de belastingen, etc. verhoogd naar belachelijke hoogtes! De BTW is nu al een vijfde van de prijs van het artikel (dus ook hier een artikel van 100 Euro kost nu 120 euro) De verkeersboetes zijn ongeveer 10 x hoger dan in andere Europese landen.

4. En de grootste genadeslag is de EU! Nederland is in de loop der jaren een van de grotere netto-betalers van de Europese Unie geworden. Nederland betaalde ook meer dan lidstaten met een vergelijkbaar welvaartsniveau. Nederland droeg in 2012 ca. 6,08 miljard euro af aan de EU. In hetzelfde jaar ontvingen we 2,12 miljard aan Europese steun. Deze positie als netto-betaler bestaat voor Nederland sinds 1991. Nederland draagt per persoon ongeveer 230 euro bij aan Europa. Maar dit is slechts het topje van de ijsberg. Het door de EU verplicht openen van de grenzen en de massa-immigratie. Nederland is jaarlijks per saldo ongeveer 7,2 miljard euro kwijt aan immigratie uit niet-westerse landen. Dan spreken wij hier nog niet eens over de kosten van de hieraan gerelateerde criminaliteit out-burst! Deze criminaliteit kost de Nederlander flink wat geld. In 2009 is 12,5 miljard euro uitgegeven aan de bestrijding en bestraffing ervan. Dat komt neer op 767 euro per Nederlander per jaar. Inclusief de kosten van immigratie (ong. 400 per persoon) komt dit PER Nederlander uit op ong. 1200 euro per jaar: dus een gezin met 2 kinderen is een viervoud van dit bedrag kwijt!!

Ik besef dat er nog veel meer van deze afpersingsvoorbeelden zijn die hier niet zijn genoemd!
Weet U er meer, dan verneem ik dit graag van U!

http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/01/nederlanders-zien-het-niet-meer-zitten

http://spanje.blog.nl/general/2009/08/22/honderdduizenden-nederlanders-willen-emigreren-waaronder-naar-spanje

http://www.reishonger.nl/reisnieuws/steeds-meer-nederlanders-interesse-emigreren/