NEDERLAND VERZUIPT! EU WIL IMMIGRATIEKRAAN VERDER OPENZETTEN!

Als het van de EU afhangt, wordt de visaregeling voor 22 derde landen over afzienbare tijd aanzienlijk versoepeld. De plannen die de Europese Commissie in dit kader heeft klaarliggen, sluiten naadloos aan bij de politiek die nu al jaren wordt gevoerd en die erin bestaat de Europese grenzen steeds verder open te gooien.

VERZUIPENZo sloot de EU de voorbije jaren met almaar meer niet-EU-landen akkoorden over visumvrijstelling. Eind vorig jaar nog stelde de EU zelfs de afschaffing van de visumplicht voor Turkse staatsburgers in het vooruitzicht, wat in het Klein-Aziatische land zonder twijfel zal worden geïnterpreteerd als een open uitnodiging om de Turkse kolonies in Europa te komen versterken.

Het Vlaams Belang wijst erop dat nu reeds heel wat niet-Europese vreemdelingen de EU met een geldig visum binnenkomen, maar zich niets aantrekken van de beperkte geldigheidsduur van dit document en zo bewust de illegaliteit induiken. Het Europese grensagentschap Frontex vermeldde in dat verband reeds uitdrukkelijk de sterke groei van ‘Turkish Airlines’ als factor waardoor de illegale immigratie is toegenomen.
http://www.vlaamsbelang.org/persberichten/2219
Het spreekt voor zich dat een verdere versoepeling van de visumpolitiek de kans op misbruiken (schijnhuwelijken, medisch toerisme, illegaal verblijf,….) alleen maar groter maakt. Een versoepeling van de bestaande regeling is niet alleen volstrekt overbodig, maar bovendien contraproductief. De visapolitiek moet dan ook niet worden versoepeld, maar verstrakt.

Philip Claeys
Europees parlementslid

Gerolf Annemans
Voorzitter
http://www.vlaamsbelang.org/persberichten/2219

Lees ook dit:
https://eunmask.wordpress.com/2013/12/07/waarom-nederland-van-de-kaart-verdwijnt/