DE EU IS EEN POLITIESTAAT!

Burgers van de EU. Hier spreekt uw Ministerie van Meningsuiting. Tolerantie zal voortaan van staatswege worden afgedwongen bij burgers. Bij wet zal het verboden worden om groepen te belasteren dan wel bespotten. “Moslims zijn terroristen” of “zigeuners zijn steeltuig” zullen strafbare uitlatingen worden. Islamofobie, antichristelijke standpunten en antifeminisme: verboden. Satire over gelovigen, feministen, negers of homo’s: NEEN. Om Tolerantie krachtig in de maatschappij te implementeren zullen de volgende maatregelen van kracht worden: kwetsbare groepen (kleurlingen, gelovigen, vrouwen, homo’s, eigenlijk iedereen behalve atheïstische, blanke mannen) hebben recht op speciale bescherming van de overheid.

Overtredingen van het Tolerantie-decreet worden zwaar bestraft, waarbij xenofobie, holocaustontkenning, genocide-ontkenning en goedkeuring van totalitaire regimes gelden als zware misdrijven. Een uitlating als “Assad is lekker bezig tegen die moslimterroristen” is dus op twee punten strafbaar: goedkeuring van een totalitair regiem én moslim-discriminatie. Minderjarigen die zich schuldig maken aan zulke misdrijven zullen een gedwongen Tolerantie-programma ondergaan. Slachtoffers hebben recht op gratis juridische bijstand. Verder zal Tolerantie in kinderen geprogrammeerd worden door middel van het schoolsysteem. Op school zal Tolerantie verplicht deel uitmaken van het curriculum, van kleuterschool tot en met de universiteit. Tenslotte de media. Uw Staatsmedia gaan een vast percentage van hun zendtijd wijden aan het promoten van Tolerantie. Boeken, films, TV-programma’s, nieuwsverslaggeving en toneelstukken die Tolerantie uitdragen zullen van overheidswege worden aangemoedigd en gesubsidieerd.

http://ejbron.wordpress.com/2013/09/23/de-gedachtepolitiestaat-eu-eist-tolerantie/

europese-dictatuur

Socialisme is een maatschappelijk systeem dat gebaseerd is op gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit, met een eerlijke verdeling van macht en goederen.
Allereerst is het woord “gelijkheid” in de politiek de laatste decennia ver te zoeken! Duidelijk is dat de “eerlijke verdeling van macht en goederen” niet bestaat. En dat er een kapitalistische staat is ontstaan die alle normen en waarden aan hun laars lapt!

Het woord “Tolerantie” is een farce geworden omdat dit slechts een 1-richting verkeer betreft! Wat de staat met “Tolerantie” bedoelt is in feite “buigen voor de eisen van de rijke oliestaten om hun (gewelddadig) volk vrije toegang, volledige financiële steun en respect te geven, ongeacht hun recpectloosheid, criminaliteit en hun toenemende superioriteit!
Dat dit ten koste gaat van de economie, de vrijheid en de overleving van hun eigen volk kan de staat geen ene moer schelen!

Het Nederlandse volk zit nu in een crisis met de grootste armoede, werkeloosheid, verlies van democratie, verlies van vrije meningsuiting en de kleinste overlevingskans… Een staat die de ouderen, zieken en gehandicapten langzaam laat uitsterven. Een staat die buigt voor de islam! Een staat die genocide pleegt op zijn eigen volk!

Deze staat, de EU dus, is een Politiestaat met de grootste (dodelijke) dictatuur in Europa, die er ooit in de afgelopen eeuwen in de wereld heeft plaatsgevonden!

Dus binnenkort zullen óf mijn blogs worden verwijderd, óf ik!

Realpredictor.

policestate