HOE HET VOLK VAN NEDERLAND “POLITIEK CORRECT” WORDT BELAZERD!

De verraderlijke troonrede.

Het was weer zover en op de televisie konden wij alles meemaken: de jaarlijkse voorstelling door de “Haagse Comedie”. Die trok dit keer extra veel bekijks, want de entourage van de bewerking van de soap “Konijnen uit de hoed …” is altijd kleurrijk en de opkomst van het succesvol debuterende vorstenpaar Wilmax was met pracht en praal omgeven. Het gaat bij “Konijnen uit de hoed ….” altijd over plannen van het landsbestuur en omdat men er van hogerhand vanuit lijkt te gaan dat alles wat men besluit het gewone klootjesvolk toch ver boven de pet zal gaan, volstaat het de plannen verhuld, in ambtelijke taal, aan ons mee te delen. Het is aan de vorst om de gecamoufleerde voornemens aan ons voor te leggen. Alles wat de regering doet, draait feitelijk om wat “Europa” wil. De omvang van deze Europese dwang zou voor iedere burger volkomen duidelijk moeten zijn. Maar het leek het landsbestuur beter om het volledige pakket aan Europese intenties NIET aan de bevolking voor te leggen. Dat is begrijpelijk, want als de bevolking WERKELIJK door zou krijgen wat er op ons af komt, dan zouden de rapen wel eens gauw gaar kunnen zijn.

Koning Willem-Alexander zei in zijn troonrede:

“Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.”

http://ejbron.wordpress.com

politiekcorrect

Mijn visie: Het slinks gebruik van de woorden “verzorgingsstaat en participatiesamenleving” zijn in feite geraffineerde synoniemen van “de staat betaalt en het volk betaalt!!” Het kuddevolk ziet niet hoe bedrieglijk dit geformuleerd is!

De definitie “arbeidsparticipatie” en “sociaal-culturele participatie”:

De eerste heeft al decennialang succesvol plaatsgevonden: de werkenden dragen bij aan de kosten en het Rijk vult aan met een werkloosheidsuitkering, ziektekosten (ziekenfonds), of bijstand daar waar de werkloosheid hoog is of sterk fluctueert. Dit was geen probleem omdat destijds de werkeloosheid in Nederland tot de laagste van Europa hoorde. We hadden dus een goedwerkende verzorgingsstaat!

De sociaal-culturele participatie komt grotendeels uit de zakken van het volk! Wij zijn verplicht om de (dankzij de EU) miljoenen binnengehaalde immigranten (waarvan de integratie volkomen is mislukt en de werkeloosheid het grootst is) te onderhouden. De subsidies voor hun culturele activiteiten, de explosieve bouw van moskeeën, de gezinsherenigingen, veel hogere geboortes en de kosten van de verhoogde criminaliteit etc. worden allemaal middels ‘bezuinigingsacties’ op ons afgewenteld! Evenals de miljardensteun aan “noodlijdenden landen” en de torenhoge kosten van de crisis. De linkse bestuurders en de elite kunnen hiervoor wel een hele mooie definitie verzinnen, maar dit is de harde werkelijkheid!

wim sonneveld

Prof. Ellian in Elsevier: “Er zijn genoeg Nederlanders die goede redenen hebben om bezorgd te zijn over hun toekomst. De zelfbenoemde kwaliteitselite vreest de groep die de negatieve effecten van het multiculturalisme moet dragen. Door dit volk gaat het feest van Beethoven niet door en kunnen die leuke moslims niet overal moskeeën bouwen.

De Dagelijkse Standaard: Nederland hard op weg naar armoedeland Ons land wordt geconfronteerd met een diepe (Europese) recessie; veel huizen staan ‘onder water’ en dijkbewaking is ver te zoeken. Onze omvangrijke bancaire sector leidt zware (vastgoed)verliezen en heeft geen geld om ondernemers van de broodnodige financiering te voorzien voor hun ondernemersplannen. En tot overmaat van ramp kiest dit kabinet ervoor om de lasten nog verder te verzwaren als remedie tegen de crisis.”