NEDERLAND OP WEG NAAR FAILLISSEMENT!

Lastenverhogingen om schulden Zuid Europa te betalen


‘Nederland in ESM-val gelokt’
€ 1620 miljard nodig voor de euro, € 9300 miljard voor de banken
Leden van het kabinet Rutte hebben laten blijken dat er mogelijk meer lastenverhogingen komen om aan de € 6 miljard extra bezuinigingen te kunnen voldoen
In Den Haag zwijgt men erover als het graf, maar uit berichten van bijvoorbeeld de Economist valt af te leiden dat de lastenverhogingen in landen zoals Duitsland en Nederland een direct gevolg zijn van de eurocrisis en de onmogelijkheid van in ieder geval Griekenland, Portugal en Ierland hun schulden terug te betalen. De onvermijdelijke schuldenkwijtschelding die zal volgen zal voor het grootste deel voor rekening van de Duitsers en Nederlanders komen.

http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/08/Lastenverhogingen-om-schulden-Zuid-Europa-te-betalen

De gevolgen van het desastreuze beleid van ons kabinet (zie 2015):

Werkloosheid gestegen naar ruim 8 procent

————————————————————————-
Volgens het Centraal Planbureau zal de Nederlandse economie dit jaar met 1,25% krimpen en de werkloosheid fors oplopen tot rond de 7% (vorig jaar 5,3%). Ook voor 2014 zal de groei met slechts 0,75% tegenvallen, terwijl de werkloosheid volgend jaar tot boven de 700.000 stijgt. Maar de meest pijnlijke klap voor Rutte 2 is de vaststelling dat Nederland één van de slechtst presenterende economieën in Europa heeft.
De diepe val van de Nederlandse economie is het gevolg van een lange optelsom van oorzaken en verkeerd beleid.

Een gezaghebbende Duitse econoom, Dr. Klaus Peter Krause, waarschuwde vorig jaar al:
“ESM leidt ons naar de ondergang! Het ESM is een alomvattende financiële machtiging, een fiscaal massavernietigingswapen.
Daarnaast vertelt Van Rompuy regelrechte leugens door te beweren dat het ESM binnen de huidige Europese verdragen past. De onbegrensde overdracht van miljarden Duitse en Nederlandse euro’s naar de diep in de schulden gestoken zuidelijke lidstaten gaat lijnrecht in tegen alles wat in het Verdrag van Maastricht werd afgesproken. Onze schulden zullen hierdoor zó hoog oplopen dat wij volgens Krause zelf bankroet zullen gaan. ‘Wie borg staat, wordt gewurgd,’ luidt een Duits gezegde. ‘Duitsland castreert zichzelf. Met het ESM worden we naar de ondergang gedreven,” aldus Krause.

Quote ESM-verdrag: Nederland wordt opgeheven, geslacht eigenlijk, zal leegbloeden en er is niks tegen te doen!  

Don’t Say We Didn’t Warn You!

http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/07/de-banken-zijn-failliet-in-de-meeste-eurolanden-ook-in-nederland-en-duitsland