IS DIT WAT WIJ ONZE KINDEREN NALATEN?

Wij geven Miljarden aan ontwikkelingshulp voor alle kinderen in de hele wereld! Maar what about de toekomst van onze EIGEN kinderen?
De Islam is beslist de snelst groeiende godsdienst in ons land. Op dit moment is vijftig procent van alle baby’s van Islamitische ouders. Verwacht wordt dat binnen 20 jaar de helft van de Nederlandse bevolking uit Moslims zal bestaan!
Wat zijn de gevolgen als de Islam steeds grotere invloed krijgt in onze samenleving en wat betekent het voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, als ons land steeds meer Islamitiseert?

In Amsterdam en Rotterdam bestaat de helft van de bevolking nu al uitIslamieten!
Razendsnelle islamisering verandert Nederland in ‘Eurabische nachtmerrie’
In onze tijd zijn we getuige van de zelf-uitroeiing van de Europese beschaving, die de bakermat vormde van het huidige moderne tijdperk. In zijn nieuwe bestseller ‘Civilization’ schrijft de hoog in aanzien staande Harvard historicus Niall Ferguson: ‘Als de moslimbevolking in Groot Brittannië jaarlijks met 6,7% blijft doorgroeien (zoals tussen 2004 en 2008 het geval was), dan stijgt hun aandeel van krap 4% in 2008 naar 8% in 2020, 15% in 2030, 28% in 2040 en voorbij de 50% in 2050.’
De meest beangstigende cijfers komen uit Europa. In landen zoals Groot Brittannië, Frankrijk, Italië en Duitsland zal de komende 20 jaar het aantal moslims in absolute aantallen enorm stijgen. In Zweden en Italië zal het aantal islamieten zich zelfs meer dan verdubbelen.

Europa raakt alles kwijt aan de islam.

moskee

Europa loopt daarom het enorme risico alle kostbare elementen van onze beschaving kwijt te raken: menselijke waardigheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, vrijheid van geweten, rechtvaardigheid, en de scheiding van staat en kerk – herstel: moskee. Tientallen Europese journalisten, cartoonisten en schrijvers worden regelmatig met de dood bedreigd door moslims als ze hier over ‘durven’ schrijven. Uit de laatste WikiLeaks documenten blijkt dat minstens 35 Guantanamo terroristen geradicaliseerd werden in moskeeën in Londen, alvorens ze erop uit werden gestuurd om het Westen te bevechten.

Nederland:

Volgens de telling waren op 1 januari 1971 54.000 moslims in ons land. Twaalf jaar later waren dat er 314.000 en in 1995 625.000 en weer 12 jaar later 986.000.
In 2010 was het aantal gestegen tot 1.077.000 en dat is ongeveer 135.000 meer dan volgens de modernere methode.
De cijfers voor 2013 zijn nog niet bekend, maar het is een kwestie van analyseren, vooral nu de EU de deuren wagenwijd open heeft gezet!
Nederland, met al zijn anti-discriminatie wetten, is nu al een gescheiden samenleving. De grootste moskeeën van Europa staan in ons eigen groene, weelderige en waterrijke landschap. In het Rotterdamse Zuidplein theater is een compleet balkon gereserveerd voor moslim vrouwen. Nee, dit gebeurt niet in Pakistan of Saudi Arabië, maar in een stad van waar de Amerikaanse ‘founding fathers’ de oceaan overstaken naar het nieuwe continent. The Economist -bepaald geen anti-islamitisch magazine- noemde Rotterdam niet voor niets een ‘Eurabische nachtmerrie’.

Driekwart Nederlandse moslims vindt Syrië-gangers helden.
http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2013/5/Driekwart-Nederlandse-moslims-vindt-Syrie-gangers-helden-1266504W/

Nieuw onderzoek bewijst het. Maar de censuur verdrukt de stem van het volk.

De overgrote meerderheid van het Nederlandse volk vindt niet dat de islam een verrijking is voor Nederland. Een flinke meerderheid vindt dat er een stop moet komen op de immigratie uit moslimlanden. Een zeer grote meerderheid vindt dat er in Nederland een stop moet komen op de bouw van moskeeën. Een overgrote meerderheid ziet een relatie tussen de islam en de recente aanslagen in Londen, Parijs en Boston. Het overgrote deel vindt dat er een grondwettelijk verbod op de sharia moet komen. Het overgrote deel vindt dat Nederland er niet beter op is geworden door de komst van de moslims. Het overgrote deel van de Nederlanders vindt dat er inmiddels genoeg islam is in Nederland.

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2011/05/razendsnelle-islamisering-verandert-nederland-in-eurabische-nachtmerrie