Zware Zonuitbarstingen: het begin van onze Planetaire veranderingen !

De zon heeft nu al drie keer in 24 uur een zware uitbarsting van de zogeheten X-klasse vertoond!

De uitbarsting op de Zon van de X-klasse: de grootste klasse, die schadelijk kan zijn!
Twee van de Zon afkomstige plasmawolken (CME) zetten koers naar de Aarde, zo heeft spaceweather.com gemeld. Het gaat om een CME ten gevolge van een uitbarsting van de klasse M2. Die zou in botsing komen met het magnetisch veld van de Aarde.
De zon bevindt zich momenteel in een zonnemaximum, waarvan de piek ergens in dit jaar wordt verwacht. Een zonnecyclus duurt 11 jaren. Tot nu toe was het zonnemaximum middelmatig, maar de drie uitbarstingen tonen aan dat we misschien een periode in gaan me tamelijk veel vuurwerk, dankzij AR1748.

Zonnestorm-0405-500x390

De zonne-activiteit zal in 2013 immers een hoogtepunt bereiken omdat de zon dan op haar top in een 11-jarige cyclus komt. Wetenschappers houden terdege rekening met een uitbarsting die energienetwerken ontwricht, communicatiesystemen – het internet wellicht nog het snelst – platlegt, vliegtuigen aan de grond houdt en de voedselbevoorrading in het gedrang brengt. Ook huishoudtoestellen zoals diepvriezers en gps-systemen zouden niet meer te vertrouwen zijn.
Normaal beschermt het magnetisch veld van de aarde ons tegen de stroom geladen deeltjes, maar in 1859 werd de natuurlijke defensie overweldigd.
Uiteindelijk zal de geschiedenis zich herhalen. Maar of dat in 2012 of 2013 is? Astronomen weten het niet. Vaststaat dat de schade in niets te vergelijken zal zijn met die van 1859. Onze communicatiesystemen zijn veel geraffineerder en omvangrijker, maar ook kwetsbaarder. En het is mogelijk dat de stroom uitvalt waardoor het hele leven (voor lange tijd) stil komt te liggen. Wetenschappers voorspellen dat een zonnestorm zoals in 1859 voorkwam nu enkele triljoenen aan schade zou veroorzaken.
Wanneer wetenschappers een zonnestorm zien aankomen, kan er actie worden ondernomen om onze apparatuur te redden. “De enige echte bescherming is om alles uit te zetten,” vertelt Hapgood. “Maar als je dat doet dan sterven mensen. Er zullen ongelukken gebeuren omdat de stroom wegvalt en wat als de generatoren ook niet werken?”

Ook worden allerlei astrologische synthesen hierop losgelaten, maar ik ben te veel een realist die alleen afgaat op de wetenschappelijke gevolgen, om dit serieus te nemen! Wel zal hierdoor, zoals bij elke natuurramp, de criminaliteit escaleren!

Een vaststaande feit is dat nu al overal geconcludeerd wordt dat het klimaat hierdoor volledig van slag is! Wij hebben geen lente gehad, en het lijkt erop dat niet alleen deze zomer, maar waarschijnlijk ook de volgende in het water zullen vallen. Hoe lang dit zal duren is onduidelijk! Men probeert dit (zoals altijd) wel zoveel mogelijk te bagatelliseren!
Wetenschappers en overheden buigen zich op dit moment over het probleem. Een probleem waarvan ze niet weten wanneer het komt en hoe heftig het is. “De uitdaging is om geen paniek te zaaien en het niet te overdrijven,” merkt Hapgood op. “Maar we moeten het ook niet onderschatten.”

 

http://nos.nl/video/506745-zwaarste-zonneuitbarsting-van-2013.html

http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/zeer-zware-zonne-uitbarsting/article-4000059361904.htm