DE GROOTSTE RAMP TER WERELD DE OVERBEVOLKING!

Vervolg ophttps://eunmask.wordpress.com/2013/04/03/opwarming-van-de-aarde-is-een-hoax-om-ons-alweer-miljarden-uit-de-zak-te-kloppen/

Pim Fortuyn mocht destijds niet zeggen dat Nederland vol was. Maar dat de aarde overvol raakt, is een nog grote taboe dan dat. Maar elke potentiële oplossing voor dit probleem, dat rampzalige vormen aan gaat nemen in de toekomst, wordt als onethisch gezien.
Iedere DAG groeit de wereldbevolking met 200.000 mensen !

Het aantal wereldburgers dreigt de komende decennia naar acht tot tien miljard te klimmen.
De aarde kan nu eenmaal maar voor vier miljard mensen een kwaliteit van leven bieden op het niveau van de Europese Unie. Met acht à tien miljard mensen zal de welvaart per persoon op wereldschaal dalen tot dat van een arme boer die nauwelijks in zijn eigen voedsel kan voorzien en geen welvaart kent.

In 2040 heeft Nederland naar verwachting 17,8 miljoen inwoners, 1,1 miljoen mensen meer dan aan het begin van dit jaar, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de decennia na 2040 is er nog wel groei, maar blijft deze beperkt. In 2060 zullen er vermoedelijk 17,9 miljoen mensen in Nederland wonen.
Nederland is een volmaakt voorbeeld van ‘demografische transitie’: een bevolkingsexplosie in de vorige eeuw (minder sterfte door betere gezondheidszorg en een hoog geboortecijfer) wordt gevolgd door een terugloop van het aantal geboortes. Het probleem is echter dat na zo’n ‘demografische transitie’ het inwonertal onverminderd hoog blijft. Het beslag dat het Nederlandse volk op de natuurlijke hulpbronnen van de aarde legt, is en blijft onevenredig groot. Ons grondgebied kan slechts aan 3 à 4 miljoen mensen een duurzaam

Het bedrijfsleven en godsdiensten hebben meestal alleen maar belang bij groei van het aantal mensen. Krimpen van welvaart is voor rijken vaak net zo moeilijk als het ontvluchten van armoede voor armen.

1 ding is zeker: Het moslim aandeel van de wereldbevolking zal veel sneller stijgen dan dat van enige andere groep!

euarabia

We zullen gewoon moeten afwachten hoe het zal aflopen. Ik denk dat de overbevolking uiteindelijk een aanslag zal plegen op ons sociaal gevoel voor de ander. Mensen zullen, indien ze geconfronteerd gaan worden met de tekorten, die onherroepelijk zullen ontstaan, weer teruggeworpen worden op hun oerinstincten, namelijk het individuele gevecht om te overleven.

Politici, commerciële bedrijven, religieuze leiders en beroemde entertainers denken allen te kunnen profiteren van grote aantallen mensen door overbevolking te stimuleren.

Op macht beluste politici geilen op kiezers: hoe meer mensen er gaan stemmen, hoe meer potentiële stemmen zij hopen te krijgen, zo redeneren ze. Tevens voelt de potentiële regeringsleider ze zich machtiger worden naarmate ‘zijn’ land meer mensen bevat.
Kapitalistische handelaren en winkeleigenaren verlangen hevig naar meer kopers: des te meer consumenten er zijn, des te rijker worden producenten en salesvertegenwoordigers. Daar streven ze naar.
Zelfs de aandachtszoekende media (kranten, radio, TV) kicken op meer lezers, luisteraars of kijkers: hoe meer toeschouwers, hoe rijker en beroemder filmproducenten, acteurs en zangers worden, verlangen ze.
Religieuze herders willen meer toegewijde schapen onder hun hoede: hoe meer discipelen zij vergaren, hoe groter hun kerkgemeenschap wordt, hopen ze. Op deze manier krijgt religie meer grip op de samenleving.
Dus, de 4 grootste krachten op de wereld stimuleren Menselijke Overbevolking. Iedereen schijnt te profiteren van bevolkingsgroei. Maar op lange termijn zal de wereld ernstig overbevolkt raken en daarmee zullen grote delen van de Natuur uitsterven.
Dit alles betekent dat er spoedig een cybernetische tegenkracht zal moeten ontstaan om de populatiegroei van de mensheid tegn te gaan. Zo een kracht zal niet uit zichzelf ontstaan, zelfs niet in een democratische samenleving.

overpopulation-2-300x225

Dit is een systeem van altijd maar meer, en meer, en nog meer. De eliten (imperialisten) versterken er alleen maar hun macht mee. Hoe meer poppentjes hoe meer macht zij verkrijgen.
Het interesseert hen niet wat die poppentjes eten, hoe die lijden of op de vlucht slaan binnen hun eigen land. Zolang die elite er maar beter van wordt.
Dan weet je ook meteen met wat voor extreme ‘mensen’ wij te maken hebben daar aan de top.

Dus niet de Opwarming, maar de Overbevolking, gestimuleerd door de kapitalisten, religieuze leiders en regeringen, zal deze aarde vernietigen! Wordt dit de toekomst van ons nageslacht?

saveplanet

Lees deze artikelen zorgvuldig! Want dit wordt de toekomst van ons nageslacht!
http://www.wordwakkerwereld.nl/viewtopic.php?f=28&t=3652
http://www.faqt.nl/wetenschap/overbevolking-bedreigt-aarde/
http://www.overpopulationawareness.org/netherlands/nl/home.html?rid=1&vecookie=1
http://www.liberalemedia.nl/mens-en-maatschappij/410-het-laatste-taboe-de-ramp-van-de-overbevolking

Hier de cijfers:
http://www.os-connect.com/pop/p2n.asp