GAAN WIJ TERUG NAAR DE MIDDELEEUWEN?

Manipulatie/indoctrinatie!
Al eeuwenlang worden mensen vanaf de jongste leeftijd gemanipuleerd! Er wordt mensen in bijna elke cultuur door middel van een bepaald dreigement iets opgelegd.

Een voorbeeld :

Als baby: Er bestaat een oosters kinderslaapliedje waar gezongen wordt dat de baby moet slapen en als het kind niet wil slapen, deze dan geprikt wordt door een mug!
Als kleuter: In bijna alle sprookjes lees je over de goede fee versus de boze heks, de boze wolf, etc.
Sinterklaas de goedheiligman versus zwarte piet, de roe en de zak
Bij de Goden wordt helemaal gedreigd: de hemel, maagden, etc. versus de hel de duivel!

Het is maar goed dat men naarmate men ouder wordt het besef komt dat het om sprookjes gaat; behalve (en dít gaat mij als atheïste boven mijn pet) bij het laatste voorbeeld!

Het geloof in diverse goden en  hun “wetten” die in allerlei (door mensen) geschreven boeken en geschriften zijn opgetekend, werden (en worden nog steeds) strikt nageleefd!
Hierdoor zijn niet alleen wereldoorlogen ontstaan, maar ook werden deze “geloven” in het verleden letterlijk (o.a. heksenverbranding) toegepast!

Gelukkig heeft de evolutie ons nu zover gebracht dat wij ons geciviliseerd mogen noemen en dus dergelijke achterlijke en barbaarse gewoontes hebben afgezworen!

Met één uitzondering! Één groep heeft deze evolutie overgeslagen! Bij de miljarden niet-westerse volkeren zijn groepen die de barbaarse “wetten” van hun God (Allah) nóg steeds letterlijk uitvoeren (moorden, stenigen, onthoofden, verbranden, etc.)!

Het Multiculturalisme!
Op dit moment zien we in de islamitische wereld de opkomst van een politiek islamisme, dat wars is van alles wat zij als niet-islamitisch bestempelt. Een denken dat gevoed wordt door allerlei frustraties, angst voor de ander, armoede, afgunst en een verlangen naar een superieure heilstaat. De geschiedenis heeft al uitgewezen dat dit soort denkbeelden en verlangens erg gevaarlijk kunnen zijn!

En toch is men bezig om onder het mom van “multiculturele verrijking” heel Europa te overspoelen met een tsunami van dit soort bevolkingsgroepen!

De effecten van de instroom van grote groepen uit een achterbleven cultuur in een cultuur die merkbaar verder is, heeft bekende risico’s: groepsvorming en het bijbehorende gettovorming, het ontstaan van randeconomiexebn, een toename in individuele en groepscriminaliteit, en een herleving van het godsdienstig fundamentalisme. De ene groep allochtonen heeft meer van het een, de ander meer van het ander, zelfs tussen verschillende soorten criminaliteit bestaan verschillen (drugshandel, geweldscriminaliteit, vrouwenhandel), maar er bestaat geen onzekerheid over de algemene, sterk verhoogde criminaliteit.

Weliswaar wordt Europa niet door een externe macht bezet, maar desondanks bevindt dit continent zich in de grootste demografische omwenteling van zijn historie, waarbij de nieuwe, vooral islamitische, bevolkingsgroepen de autochtone Europeanen successievelijk vervangen
Deze niet anders dan vijandig te noemen gigantische bevolkingsuitwisseling werd en wordt door Europa´s eigen politici aangestuurd en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeften van de autochtone Europeanen.

En nóg steeds worden wij gedwongen door de multi moraalridders van onze regeringen om hen als gelijkwaardig te beschouwen!
Maar: Gelijkwaardigheid bereik je niet door zelf drie stappen terug te doen en je eigen verworvenheden (civilisatie, cultuur, normen en waarden) overboord te gooien!

En dan kom ik hier toch terug op mijn eerdere opmerking over het verkrijgen van het besef naarmate je opgroeit waarbij je een onderscheid kunt maken tussen realiteit en fictie!
Want hoe is het mogelijk dat een groot deel van het volk (als geciviliseerde en weldenkende mensen) zich nog steeds laat manipuleren en dit soort devolutie bagatelliseert en accepteert?

Een drietal Citaten uit het indrukwekkende boek van Prof. Afshin Ellian (een ex-moslim):

“Het multiculturele paradigma wordt ons opgedrongen als norm. Multiculturalisten zijn een soort postmoderne tirannen die met morele terreur en schijn kosmopolitisme een aparte samenleving willen oprichten”

“De Grondwet kan nooit een multicultureel rechtskarakter hebben, anders zou hij niet kunnen functioneren als het kader waarbinnen mensen, afkomstig uit verschillende rechtsordes en rechtsculturen, hier naast elkaar kunnen leven!”

“Om de democratische traditie en in zekere zin Nederland als zodanig te kunnen doorgeven aan toekomstige generaties, moeten we ons bezinnen op de grondprincipes van dit land. De multiculturele samenleving wordt ten grave gedragen. Lang leve de gewone samenleving: de Nederlandse rechtsorde.”

http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2005/januari/brieven-van-een-pers.html