Bont Duitsland: een vierde deel van de bevolking heeft een migratieachtergrond!

(Vertaling: E.J. Bron)

De Duitse bevolkingsontwikkeling bevindt zich onverminderd op een catastrofale koers. Tot deze conclusie geeft het door het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken gepresenteerde actuele migratierapport 2019 aanleiding.

Dientengevolge hebben in Duitsland inmiddels 21,2 miljoen mensen – ongeveer een vierde deel van de bevolking (81,8 miljoen) – een migratieachtergrond. Daarvan is ongeveer twee derde deel geïmmigreerd, een derde deel stamt af van immigranten.

Volgenshet rapport was er verleden jaar met + 327.000 personen een lager immigratiesaldo dan in 2018. Maar in totaal trokken er met ongeveer 1,6 miljoen (!) ongeveer net zo veel mensen naar Duitsland als in de afgelopen twee jaar. In het jaar 2016 waren het 1,9 miljoen.

Tegelijkertijd verlieten in 2019 ongeveer 1,2 miljoen personen Duitsland. Volgens het ministerie daalde de humanitaire immigratie in de afgelopen vier jaar, in plaats daarvan komen er zogenaamd meer buitenlanders naar Duitsland om te studeren en te werken.

Meer dan de helft van de in Duitsland levende mensen met een migratieachtergrond is inmiddels op papier Duits staatsburger (52,4%), zogenaamde paspoort-Duitsers.

Bron:
zuerst.de

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

https://ejbron.wordpress.com/2020/12/05/bont-duitsland-een-vierde-deel-van-de-bevolking-heeft-een-migratieachtergrond/