Dreiging voor Nederland!

De intentie van zowel ISIS als Al Qaida om aanslagen te (laten) plegen in het Westen is nog altijd onverminderd aanwezig. De jihadistisch terroristische dreiging lijkt een structureel onderdeel van de Europese samenleving te zijn geworden.

Jihadistische dreiging kent diverse achtergronden

De dreiging voor Nederland uit jihadistische hoek kent diverse achtergronden. Jihadisten die in Syrië of een ander strijdgebied zijn geweest en jihadisten in eigen land vormen een dreiging voor Nederland.

Het gaat om georganiseerde groepen en netwerken die soms transnationaal aangestuurd worden om aanslagen te plegen. Ook eenlingen of kleine groepjes die sympathiseren met een bepaalde jihadistische groep vormen een dreiging.

Omdat de dreiging zoveel facetten kent, spreekt de AIVD van een dreigingsbeeld dat steeds complexer en diffuser wordt.

De terroristische dreiging in Nederland is aanzienlijk, dreigingsniveau 3 op een schaal van 5. Dat betekent dat de kans op een terroristische aanslag voorstelbaar is. Maar er zijn geen concrete aanwijzingen dat terroristen voorbereidingen treffen om in Nederland een aanslag te plegen.

Dreiging komt voort uit de beweging

Het Syrische conflict markeert een kantelpunt in het mondiale jihadisme. Het conflict en de daaraan verbonden opkomst van ISIS heeft een bijna hypnotiserend mobiliserend effect gehad op de mondiale jihadistische beweging en is bepalend geweest voor de dynamiek binnen de beweging. Als gevolg van het conflict in Syrië is deze beweging gegroeid en geprofessionaliseerd.

De dreiging ontstaat door een wisselwerking tussen prominente jihadistische organisaties, zoals ISIS en Al Qaida, netwerken en individuele aanhangers en sympathisanten. Samen vormen zij de mondiale jihadistische beweging.

https://www.aivd.nl/onderwerpen/terrorisme/dreiging