Tateretáá, de VVD introduceert nieuwe vorm van geld inpikken: de sociale indirecte belastingverhoging!

(Door: “Weethetwel”)

De VVD heeft een wel heel merkwaardige manier gevonden om weer hogere belastingen uit de werkenden te persen. Met harde middelen wil ze bedrijven verplichten méér salaris te betalen. Dat alles onder het  motto: “We zetten vol in op de middenklasse”. Een op het oog nobel streven. Nadere beschouwing leert anders: salarisverhogingen, verplicht of niet, komen bijna volledig direct in de staatsruif vanwege alle belastingen en premies. Salarisverhoging betekent gewoon: belastingverhoging. Werkgevers hebben al lang in de gaten dat een salarisverhoging geen zin heeft, eerder contraproductief. Een hoger loon beloven en maar een beetje extra uit kunnen betalen, daar maak je je eerder belachelijk mee dan populair. Rutte en de zijnen hebben andere belangen: zij denken populair te worden bij de middenklasse door hogere lonen te eisen en lachen zich ondertussen krom, omdat het geld allemaal linea recta in hun ‘overheidszak’ verdwijnt.

Wrang

Aan het hele geval zit ook nog eens een extra zure bijsmaak, omdat dit jaar de belastingschijven zijn gewijzigd waardoor de werknemer die boven de € 3000,-  in de maand gaat verdienen volgens een artikel in de Telegraaf meteen al meer dan 60 % van zijn extra inkomen kwijt is. Dat betreft juist de doelgroep van de middenklasse. De rekensom voor het bedrijf dat € 100,- loonsverhoging geeft, luidt dan als volgt:

Loonsverhoging Bruto € 100,- + extra verplicht door het bedrijf te betalen sociale lasten van € 35,- geeft totale loonkosten van € 135,- Daarvan krijgt de werknemer € 40,- uitbetaald en de overheid € 95,-

Samengevat: een bruto loonsverhoging van € 100,- kost het bedrijf € 135,-, waarvan € 95,- direct naar Rutte gaat. U hoort hem al lachen, want van de overige € 40,- die de werknemer netto in handen krijgt, verdwijnt ook nog minimaal 30% in de overheidspot, omdat alle producten die hij koopt zwaar belast zijn met accijnzen en btw.

Schamen: De VVD zou zich diep moeten schamen!

Lees hier verder: https://ejbron.wordpress.com/2019/06/16/tateretaa-de-vvd-introduceert-nieuwe-vorm-van-geld-inpikken-de-sociale-indirecte-belastingverhoging/