Een kleine terugblik op de Europese verkiezingen!

Eurosceptici hebben Europabreed gewonnen (hoewel het niet de tsunami was die sommigen verwachtten of vreesden). Maar omdat ze niet in één fractie zitten, zal hun macht beperkt blijven.

Groen is aan de winnende hand, maar de liberalen (Europese fractie: ALDE – Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa) groeien het meest: ze hebben wel 40 zetels erbij gekregen. Geen goede ontwikkeling voor onze christelijke waarden…

Zowel de christendemocraten (Europese fractie: EVP –  Europese Volkspartij) als de sociaaldemocraten (Europese fractie: S&D – Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten) hebben ernstige verliezen geleden, hoewel ze groot blijven (EVP blijft de grootste fractie in het Europees parlement). Ze zijn nu echter niet meer groot genoeg om samen een meerderheidscoalitie te vormen zoals voorheen.

De verwachting is dat er een monsterverbond zal worden gevormd van christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen, met mogelijk ook nog de groenen daarbij… Samen zullen ze een pro-EU-coalitie vormen.

Dat pro-EU-standpunt is dan ook meteen zo’n beetje het enige waar ze het ten diepste over eens zijn. De EU zal dus per definitie de hoogste waarde worden in hun samenwerking.

Voor christelijke waarden is dit een stap achteruit. Met de sociaaldemocraten was het al lastig genoeg om hier ruimte voor te vinden, laat staan als men ook nog moet onderhandelen met liberalen (waaronder D66) en groenen…

Het meest opvallende resultaat in Nederland was de onverwachte winst van de PvdA (S&D). Dit kwam waarschijnlijk met name door de relatieve bekendheid van Frans Timmermans als ‘onze man in Brussel’. Andere kandidaten, die in hun thuisland vaak weinig bekendheid genieten, hadden dit voordeel niet. De winst van Timmermans staat daarom waarschijnlijk voor een groot deel los van de inhoud waar hij voor staat. Een kwalijke zaak.

Vooralsnog is het onduidelijk of de ChristenUnie-SGP bij de huidige conservatieve ECH-fractie blijft (Europese Conservatieven en Hervormers; ook ECR). De ChristenUnie vindt de fractie te rechts worden, onder andere door de aangekondigde toetreding van Forum voor Democratie. De SGP heeft aangegeven de samenwerking met FvD niet zo’n probleem te vinden. Er lijken op zich geen voor de hand liggende alternatieven te zijn, dus de kans is groot dat ze toch bij de ECH zullen blijven. Deze fractie is overigens ook flink gekrompen, dus ze zullen niet blij zijn als er nog meer mensen vertrekken.

Van de ondertekenaars van ons manifest zijn in Italië verkozen: Massimiliano Salini, Carlo Fidanza, Simona Renata Baldassarre, Antonio Maria Rinaldi, Luisa Regimenti, Isabella Tovaglieri en Andrea Caroppo. In Kroatië: Ruža Tomašić. In de andere landen waar kandidaten getekend hadden, werd helaas niemand van hen verkozen. 
Maar dus toch acht parlementsleden die zich gecommitteerd hebben om onze waarden in het Europees Parlement te verdedigen!

We gaan hun successen en verliezen, en natuurlijk ook die van andere leden van het nieuwe parlement, nauwlettend volgen…

Michiel Hemminga en het hele CitizenGO-team

https://www.citizengo.org/nl