De economie is een gevaarlijke religie!

De economische religie is de perfecte machtsmisbruik!

De economie’ heeft als samenbindend hoogste goed de plaats van religie en ideologie overgenomen.

‘De economie groeit, dus het gaat goed met Nederland.’ Dit soort uitspraken hoor je vast wel eens voorbij komen. Maar waar praten we nou eigenlijk over als we het over de economie hebben, en gaat het echt beter met ons wanneer de economie groeit?

Economie is een sociale wetenschap – het gaat over mensen en hun interactie. In veel economische discussies is deze menselijke factor alleen ver te zoeken en wordt er vooral gegoocheld met cijfertjes. Economie wordt zo een onnavolgbaar onderwerp voor iedereen die niet van wiskunde houdt; en daar lijdt het maatschappelijk debat onder. Economische argumenten worden regelmatig op dogmatische wijze ingezet om politieke besluiten te legitimeren – zonder aandacht te schenken aan de sociale implicaties. De economische leer vormt zo de perfecte sluier voor machtsmisbruik.

Zie hieronder de 3D video!

Het geloof in ‘economische groei’ heeft daarmee veel weg van een religie: in de veronderstelling dat het goed voor ons is – maar zonder echt te begrijpen waarom – lopen we als makke lammetjes achter de predikers van de economische waarheid aan. In het dossier ‘De economische religie’ ontkrachten we economische mythes en belichten we het maatschappelijke aspect achter de cijfertjes.

Economie is namelijk geen exacte – maar een sociale gedragswetenschap en in tegenstelling tot de natuurwetten kunnen we ons gedrag wel veranderen.

Bronnen:

https://www.ftm.nl/dossier/de-economische-religie

https://downtoearthmagazine.nl/de-economie-een-gevaarlijke-religie/

https://bankingwarforoil.wordpress.com/is-onze-toekomstige-samenleving-en-economie-nog-houdbaar/

https://www.nieuwwij.nl/interview/tomas-sedlacek-economie-verafgood/