REALISTISCHE LEZERSREACTIES (DEEL 30)

eind-civilization

HET EINDE VAN DE EUROPESE BESCHAVING!

Zijn Europese (westerse) leiders en hun volgelingen nu nog steeds zo achterlijk dom ten aanzien van kennis, doelstelling en al jaren bewezen (wereldwijd) terrorisme van en door Islam volgelingen, dat ze maar doorgaan met hun ongelimiteerd invoeren van z.g. moslimvluchtelingen?

Wie de Koranwetten leest weet toch dat deze “sekte-beginselen” voor elk westers democratisch Staatsmodel onaanvaard en zelfs (Staats)gevaarlijk tegenstrijdig zijn?
Elke fundamentele waarde en normen worden door de Islam leiding verworpen en openlijk veroordeeld als “Godslastering”.
Hierop staat Koran gewettigd de doodstraf!

Afvalligheid van eigen (NB verplichte) Islam volgelingen wordt Koran gewettigd met de dood bestraft!
Elke andere geloofsrichting werd minderwaardig, ontoelaatbaar en tot verplichte vernietiging door de Islam aan alle moslims opgedragen.
Om alle mannen 100% aan zich te binden werd polygamie ingevoerd. .
Mannen zijn daardoor superieur boven vrouwen gesteld (pure discriminatie!)
Meisjes zijn “huwelijk handelswaar” voor hun vader vanaf hun 3de verjaardag.
Het huwelijk mag door (volwassen) mannen vanaf de 9de jaardag van hun bruid “geconsumeerd” worden!
Mannen mogen vrouwen Koran legaal mishandelen!
Vrouwen zijn van elke gelijkberechtiging aan mannen uitgesloten!
Vrouwen hebben kleding verplichting. Mannen niet!
Mannen mogen bij “ontrouw verdenking” hun vrouw ter dood laten stenigen!
Ook andere “verdenkingen” jegens hun vrouwen waarbij de “eer en gezag van de man en/of zijn familie ” in gedrang komt , mag de vrouw/dochter met de dood door steniging worden bestraft.

Neef/nicht (economisch) huwelijk is nog steeds “normaal” en geëngageerd!
Hierdoor al eeuwen toename van genetische aandoeningen en inteelt!
Hierdoor is een normaal gewenste omgang tussen de seksen onmogelijk met alle gevolgen (gedwongen homoseksualiteit!) van dien.

Hun gewettigde polygamie (man met meer vrouwen) is van oorsprong (en nog steeds) bedoeld om zo veel mogelijk kinderen te fokken (als toekomstige (kind)soldaten voor de Islam).
Daar de Islam een privé bedenksel is geweest van een krijgsman en stamhoofd “Mohammed” (ruim 500 jaar na Christus) die zijn privé levensbeschouwingen als “Wet” aan zijn (gedwongen) volgelingen opgelegde (op straffe van de dood!), is zijn verzonnen “Religie” niet meer dan een sekte-organisatie, die totaal niet voldoet … volgens de westerse definitie … aan een z.g. “Godsdienst” of “Religie”.

Islam is derhalve in alle opzichten strijdig met alle beginselen van een “westers beschaafde samenleving” en dient derhalve als een wereldwijd (vrede)bedreigende organisatie ontoelaatbaar, verboden, vernietigd en opgeheven te worden.
.
Frank de Vries

RP: Europa heeft miljoenen van deze levensgevaarlijke primaten hierheen gehaald en  zal dit tot het eind blijven doen!