Kris Peeters (CD&V) loog: teruggekeerde IS-terroristen krijgen nog steeds dopgeld

jihadrijk

Teruggekeerde IS-strijders kunnen wel degelijk genieten van een werkloosheidsuitkering.  (RP: dit is een hogere uitkering dan hun voormalige bijstandsuitkering! In feite worden ze dus beloond! Een stimulans om terrorist te worden! ) Dat blijkt uit gegevens die Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas bemachtigde bij de Federale Overheidsdienst (FOD) werkgelegenheid van CD&V-minister Peeters.

Het bericht is opmerkelijk aangezien Peeters eerder via sociale media communiceerde dat teruggekeerde Syriëstrijders sinds oktober 2015 geen uitkering meer konden ontvangen. “Het net heeft geen mazen meer”, klonk het afgelopen zomer fier op Twitter (20.07.2016).

Uit een antwoord van de overheidsdienst voor werkgelegenheid van diezelfde minister Peeters blijkt daar echter niets van aan. “Niemand kan definitief van het recht op uitkeringen worden uitgesloten”, stelt de FOD werkgelegenheid in haar antwoord aan Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas. Enkel tijdens de periode dat iemand in het buitenland verblijft of uit de bevolkingsregisters is geschrapt kan hij zijn uitkering verliezen, zo blijkt. “Maar hij kan tot de werkloosheid worden toegelaten indien hij opnieuw voldoet aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden”, aldus de FOD. Met andere woorden: als een teruggekeerde terrorist zich weer op de bevolkingsdienst van zijn gemeente meldt en ingeschreven wordt, dan ontvangt hij terug dop. Onlangs raakte nog bekend dat 15 teruggekeerde IS-ers inderdaad een uitkering ontvingen van de RVA.

Pas reageert onthutst: “De uitspraken van minister Peeters gaan lijnrecht in tegen de schriftelijke antwoorden die hij zelf ondertekent. Ofwel misleidt de minister moedwillig de bevolking, ofwel ondertekent hij antwoorden die hij zelf niet leest.” Daarmee is ze nog braaf. Volgens ons staat nu vast dat hij staalhard liegt, en een minister die liegt tegen een parlementslid wordt in een normaal land tot ontslag gedwongen.

https://rechtsactueel.com/2016/11/30/kris-peeters-cdv-loog-teruggekeerde-is-terroristen-krijgen-nog-steeds-dopgeld/

DUS GELUKZOEKERS GA ALLEMAAL EEN  IS-TERRORISTEN OPLEIDING DOEN HET LOONT!