ARBEIDSOVEREENKOMST

arbeidsovereenkomst-2

Een democratie = een staatsvorm waarbij de bevolking direct of indirect invloed uitoefent op de politieke besluitvorming. Het volk kiest de regering en het volk betaalt hun loon.
Regeringen zijn derhalve verantwoording verschuldigd aan het volk en dienen het volk en hun wensen te allen tijde op de eerste plaats te stellen.

Belangrijke beslissingen, vooral die waaraan het volk extra geld moet besteden, of die het volk in gevaar kunnen brengen, zoals het schenden van de regels (o.a. valuta-, pensioenen derving etc.), een onrendabele fusie (EU), of het binnenhalen van andere volkeren, die geen enkele bijdrage leveren aan de economie, de samenleving of de welvaart (o.a. gelukzoekers), of immigranten die een gevaar zijn voor de veiligheid van het volk (terroristen), dienen te allen tijde in overleg en met instemming van het volk te geschieden.
Een regering die weigert om zich aan bovenstaande regels (d.m.v. het negeren van referenda) te houden en het hele volk hiermede in gevaar brengt, dient op staande voet te worden ontbonden.

Handtekening Werknemer:                                                    Handtekening Werkgever:
de Regering:                                                                               het Volk:

……………………………………                                                                 …………………………………..

Advertenties