Moslimimmigranten verafschuwen hun gastheren!

islam-migrant

De Europeanen zullen onze slaven worden

RP: De miljarden die hun “gastheren” aan hen besteden vinden zij echter vanzelfsprekend! Want wij zijn in hun ogen tenslotte “Kafirs” (ongelovigen!)

Onderdrukking christenen door moslims in opvangcentra is normale gang van zaken’ – Personeel AZC’s, meestal hier opgegroeide moslims, doet gewoon mee – In Westerse moskeeën wordt pure haat tegen christenen gepredikt, ook aan jonge kinderen’

Een Arabische vertaalster die al sinds de jaren ’90 in Duitsland woont zegt dat veel moslimmigranten hun gastheren verafschuwen, en vinden dat het land moet worden geïslamiseerd. De 39 jarige vrouw uit het Afrikaanse Eritrea, die al 5 jaar als tolk werkt in asielzoekerscentra, waarschuwt dat veel nieuwkomers zeggen naar Europa te zijn gekomen om ‘christenen te vernietigen’ door heel veel kinderen te krijgen, en onder moslims haat te verspreiden tegen mensen van andere religies.

De katholieke website Kath.net nam contact op met de vertaalster. Kath.net bericht net als de internationale christelijke hulporganisatie Open Doors regelmatig over de discriminatie en vervolging van christenen in Europese AZC’s.

Onderdrukking christenen normale gang van zaken’

De tolk, die zegt dankbaar te zijn dat ze in 1991 als vluchteling gastvrij werd opgevangen in Duitsland, ging 5 jaar geleden als vrijwilliger werken in AZC’s om ‘iets terug te doen’. Ze is christen, maar wordt vanwege haar uiterlijk door zowel migranten als collega’s voor moslim aangezien. Al snel ontdekte ze ‘dat christenen worden onderdrukt, geïntimideerd en lastig gevallen door moslimvluchtelingen. Dit is normaal.’

‘Ze verachten ons land en onze waarden’

Sindsdien werkte ze in diverse AZC’s, waar beveiligers en andere tolken bijna allemaal moslim zijn, en net zo hard meedoen. ‘Zij zijn meestal hier opgegroeid, goed opgeleid en professionals, en ze geven een eerste indruk alsof ze een moderne levensopvatting hebben.’ Maar dat verandert als ze ‘onder zichzelf’ zijn. Zodra niet-islamitisch personeel buiten gehoor- en gezichtsafstand is, ‘laten ze hun ware gezicht zien en vertellen dat ze willen dat Duitsland geïslamiseerd wordt. Ze verachten ons land en onze waarden.’

‘Ook in moskeeën pure haat tegen niet-gelovigen gepredikt’

Vol afschuw besloot de vertaalster om haar christelijke geloof te blijven verzwijgen, om zo meer te weten te kunnen komen. Tevens besloot ze om nabije moskeeën te bezoeken. ‘Daar worden kinderen die van jongs af aan in Duitsland zijn naar toegebracht, en wordt pure haat tegen niet-gelovigen gepreekt. In AZC’s is het precies hetzelfde, waar moslimjongens weigeren met christenen te spelen.’

Verzoeningspogingen halen niets uit. Als de vertaalster zegt dat ‘jij moslim bent, en hij een christen. Wat maakt dat eigenlijk uit?’ krijgt ze steevast antwoorden zoals ‘Ik speel niet met christenen. Mijn ouders haten ze ook.’

‘Christenen vernietigen door meer kinderen te krijgen’

De Eritrese was tevens geschokt door de reacties als ze tegen moslimvrouwen, die vaak al meerdere jongere kinderen hebben, over anticonceptie middelen begon. ‘Sommigen zeiden: ‘Wij zullen onze aantallen vermenigvuldigen. Wij moeten meer kinderen krijgen dan de christenen, want dat is de enige manier om hen hier te kunnen vernietigen.’

Als de vertaalster er dan op wees dat het uitgerekend vaak christenen zijn die hen helpen en gastvrij opvangen, kreeg ze het antwoord dat ‘het verdedigen van christenen een zonde is’.

Bescherming voor homo’s, maar christenen vogelvrij

Sinds mei zijn er 743 aanvallen op christenen –waaronder ook doodsbedreigingen, aanrandingen en verkrachtingen- in Duitse AZC’s geregistreerd, hoogstwaarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg. De overgrote meerderheid van de daders zijn moslim. In 205 gevallen was het islamitische personeel zelf de dader. De regering Merkel heeft meerdere malen aangegeven geen extra maatregelen ter bescherming van christenen te willen nemen, waardoor ze feitelijk ook hier vogelvrij zijn verklaard.

Kosten noch moeite worden echter gespaard om homo- en transseksuele migranten te beschermen en van alle (gratis) gemakken en behandelingen te voorzien. Waarom de ene bedreigde minderheidsgroep wel alle aandacht krijgt en de andere niet, blijft vooralsnog onduidelijk.

Veel Westerse christenen denken nooit vervolgd te zullen worden

Gevluchte christenen vertellen dat de vervolgingen hier in Europa soms nog erger zijn dan in hun thuislanden. Westerse christenen reageren desondanks vaak lacherig op waarschuwingen dat ook wij hier in de toekomst met vervolgingen te maken kunnen krijgen, tenminste, indien onze grenzen niet heel snel worden gesloten voor de islam, en de islamisering van ons land en continent wordt teruggedraaid.

Klaarblijkelijk gaat het lot van duizenden christenen in Europese AZC’s aan hen voorbij, om over de miljoenen die in het Midden Oosten, Azië en Noord Afrika vanwege hun geloof worden vervolgd en niet zelden worden vermoord, maar te zwijgen.

Xander