Officier van Justitie: “Marrokkanen zijn een ras”

justitia

PARDON????
Officier van Justitie Wouter Bos heeft geponeerd dat Marokkanen vanwege hun “gemeenschappelijke nationale afstamming” een ras vormen. En dat daarom groepsbelediging van Marokkanen gelijkstaat aan racisme.

Fictie
Dat het OM in het Wildersproces een dubbele fictie hanteert om tot een strafeis te komen vind ik verwerpelijk. Een nationaliteit is geen ras en een ras bestaat niet. Daar komt het toch op neer. Juristen kunnen mij duizend keer uitleggen dat de wet het begrip ras en racisme wel kent, het gaat er bij mij niet in waarom de rechtspraak zich bezig moet houden met een sprookjesbegrip en mensen daarvoor zou moeten vervolgen.

Krom
Deze -logisch en juridisch- uiterst kromme constructie deugt om verschillende redenen niet. De officier van justitie neemt zijn toevlucht tot een aanvechtbare taalkundige noodsprong om zijn belangrijkste punt te maken. Zijn denkwereld staat met de gelijkstelling van “ras” aan nationaliteit wel erg ver van de realiteit. Geen normaal denkend mens zal het wagen om het bezit van een paspoort gelijk te stellen aan een veronderstelde biologische of genetische make-up.

Een dergelijke drogredenering leidt tot consequenties die ik eigenlijk niet eens hoef te schetsen, zo absurd zijn ze. Een veelkleurig en multi-etnisch land als Nederland zou in de redenering van het OM zijn staatsburgers moeten upgraden tot “behorende tot het Nederlandse ras”. De landsgrens als bepalende factor niet alleen voor je nationaliteit, maar ook voor je “ras”. Dat woord zet ik bewust tussen aanhalingstekens, want laten we duidelijk zijn: rassen bestaan niet.

Rassenleer
Aan het eind van de negentiende eeuw werd door de Franse diplomaat en politicus Gobineau de rassenleer in het leven geroepen. Een pseudo-wetenschappelijke theorie die er van uit ging dat de mensheid uit drie door God geschapen rassen bestaat: het negroïde ras, het blanke ras en het mongoloïde ras. Door rassenvermenging zou de mensheid perverteren. Deze theorie werd met name door de nazi’s in Duitsland behendig opgepakt en verder uitgewerkt tot superieure en inferieure rassen, met de bekende gruwelijke gevolgen van dien.

De Grondwet en het strafrecht moeten op dit punt worden herzien. Dat gaat natuurlijk heel lang duren voor het zover is, maar dat moet dan maar. De wet mag geen fossiel uit lang vervlogen tijden blijven koesteren. Fossielen horen thuis in een museum, niet in de rechtzaal!

RP: Dit soort domheid toont aan dat dit een Politiek Proces is met Justitie als instrument van de heersende politici!

Bron: https://eunmask.wordpress.com/2016/11/17/officier-van-justitie-marrokkanen-zijn-een-ras/