KIEZEN VOOR DE EU IS KIEZEN VOOR DE ISLAM!

ISLAM-EU

De islam en EU passen niet in onze westerse democratie!

Voor de islam is de hele wereld wakf, gebied van Allah. Alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de islam worden overheerst, worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd dat moet worden veroverd. De geschiedenis leert namelijk dat sinds de oprichting van de islam (het woord betekent “onderwerping”) in de 7e eeuw er heel veel pogingen zijn ondernomen door de moslims (volgelingen van Mohammed, de profeet en stichter van de islam) om zowel het jodendom als het christendom via dwang en vaak groot geweld (Jihad) aan zich te onderwerpen. Twee keer eerder rammelde de islam aan de poorten van Europa.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de derde Jihad,met als doel Europa te koloniseren en er een soort Eurabië van te maken,gesteund door linkse politici, die de islam met hun multiculturalisme alle ruimte bieden. Het is slechts een kwestie van tijd en Europa verandert in Eurabië…

Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in Europa te vinden. Vandaag zijn het er al meer dan 50 miljoen moslims en duizenden moskeeën!
De enorme stroom van islamitische immigranten zijn eigenlijk helemaal geen immigranten. Want deze immigranten komen niet naar Nederland om Nederlanders onder de Nederlanders te worden, ze komen naar Nederland om een deel van de Westerse welvaart te bemachtigen! In alle steden van West-Europa er zijn islamitische enclaves ontstaan(parallel samenlevingen; een staat in een staat), waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn. De segregatie gaat onverminderd door en de verhouding moslim/niet-moslim wordt steeds groter…

Elke moslim heeft de opdracht te leven volgens de regels van de islam en te streven naar een islamitische maatschappij die bestuurd wordt volgens de regels van de sharia, als uiting van Allah’s wil. De geloofsleer van de islam is rond het jaar 1000 vastgelegd. Wie die oude leer zou willen veranderen, verzachten of anders interpreteren verdient de gevangenis of de dood in vrijwel alle islamitische landen.

Rechten van de mens gelden in de islam niet.
Zijn geloof verplicht de moslim om de islamitische wet altijd belangrijker te achten, dan de wetten van het land waarin hij verblijft….

Feit is en blijft dat de islam een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze jihad terreurgroeperingen, die overal ter wereld dood en verderf zaaien.We spreken van terrorisme in plaats van jihad. Na elke islamitische aanslag in Europa bezweert onze overheid ons altijd dat wij niet in oorlog zijn met de islam. Er zijn miljoenen moslimsoldaten over de hele wereld die allemaal volgens hetzelfde boekje, de Koran, en dezelfde ideologie, de islam opereren.

Over één ding zijn ze het roerend eens: niet-moslims moeten uit het Midden-Oosten, uit Turkije, uit Noord-Afrika en als het kan uit Europa en uit de rest van de wereld weggeveegd worden!

Europa moet de immigratiekraan dichtdraaien, de islam terugdringen en de eigen identiteit nieuw leven inblazen. Kiezen voor de EU is kiezen voor de islam. EU-burgers willen dat er een eind komt aan de massa-immigratie, maar het Europees Hof van de Mensenrechten verbiedt dit.

https://zlj13051967.wordpress.com/2016/06/25/de-islam-past-niet-in-onze-westerse-democratie/

Advertenties