STOP Onzinnige ontwikkelingssamenwerking Palestijnse gebieden

Merkwaardig is het geld dat Nederland (18 miljoen euro per jaar) en de Europese Unie (200 miljoen euro per jaar) betalen aan de UNRWA.
Dit is de organisatie van de Verenigde Naties die Palestijnen verzorgt die in vluchtelingenkampen wonen, van de wieg tot het graf. Dat is om drie redenen vreemd.

UNRWA

In de eerste plaats is het al heel vreemd dat die mensen moeten blijven wonen in vluchtelingenkampen in Jordanië, de Westbank en de Gazastrook. Immers, die gebieden maakten deel uit van het mandaatgebied Palestina. De mensen die daar wonen hebben hun land dus nooit verlaten. Daarom zijn zij niet als vluchteling te beschouwen, volgens de definitie van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van diezelfde Verenigde Naties.

Zo krijgen de Palestijnen de meeste ontwikkelingshulp per hoofd van de bevolking ter wereld, terwijl Palestijnen zeker niet tot de allerarmsten behoren.

Tot slot is het allervreemdst dat zelfs de miljoenen Palestijnse ‘vluchtelingen’, hun kinderen en kleinkinderen die in autonoom Palestijns gebied in de Westbank en Gazastrook leven, opgesloten moeten blijven in hun kampen. Zelfs van hun eigen Palestijnse leiders mogen zij niet integreren in de Palestijnse samenleving. Zij moeten in hun – steeds meer overbevolkt rakende – kampen blijven wonen.

RP: Als je het reëel bekijkt, betalen wij dus kapitalen voor vluchtelingen die hier naar toe komen en nog eens miljarden voor groepen die in hun eigen land gedwongen worden als ‘vluchtelingen’ te leven, omdat dit voor hun corrupte staat rendabel is!
Wordt het niet tijd dat WIJ ons zelf als (berooide) vluchtelingen aanmelden?

http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/07/onzinnige-ontwikkelingssamenwerking-palestijnse-gebieden/