The gates of hell are open in Europe! Beware! shocking images…

(pas op schokkende beelden)

De poorten van de hel in Europa zijn geopend! 

Men zegt dat ik een hekel heb aan moslims, dit is niet waar! Geestesgestoorden zijn zich namelijk niet bewust van hun handicap!
Wie ik wel verafschuw zijn degenen die deze barbaren met miljoenen gastvrij in onze landen hebben binnengehaald, om ons land daarmee te overspoelen en die hun duivelse acties bewust negeren, verzwijgen óf rechtvaardigen!

It is said that I hate Muslims, this is not true! Deviants are unaware of their disability!
Who I do detest are the ones who invite these barbarians to let them massively in our countries , to overflow our country with millions of them and who deliberately ignore , justify or trivialize their devilish actions!

devils

Realpredictor