Shock pictures: Fake Muslim refugees from Turkey turn Greek tourist island Kos into ‘disgusting’ hellhole

Vertaling:

Schokkende foto’s: Islamitische Nep-vluchtelingen uit Turkije veranderen Grieks toeristische eiland Kos in een walgelijke hellhole.

Er is oorlog en de hongersnood in Turkije Moslims moeten “vluchten”? Dat is nieuw voor ons. De taqqiyya wordt veel gebruikt om misdaden en illegaal overtredingen te plegen in andere landen. De verkrachtingsgolven, aanvallen en diefstallen zullen de toeristen spoedig wegjagen uit Griekenland en dit alles zal het land veranderen in spooksteden van ruïnes en -moslims.

Moslims zijn reeds begonnen met het ontheiligen van kerken in Griekenland, Italië en Spanje, aanvallen van lokale mensen en hun huisdieren te vergiftigen. In de “vluchteling” boten vallen ze christenen aan en gooien ze hen overboordom ze te verdrinken. Toerisme in Griekenland is de belangrijkste bron van inkomsten. Door het EU sociaal experiment is het gehele Europese continent een beerput geworden door 70 miljoen islamitische immigranten waarvan 80% uitkeringen krijgen die door de belastingbetalers betaald moeten, grotendeels via bezuinigingen en ten koste van hun eigen rechten op huisvesting, pensioenen en werkloosheidsuitkeringen.

Fubar

01

There is war and famine in Turkey Muslims need to “flee” from? That’s a new one to us. The taqqiyya is widely used to commit crimes and to illegally trespas into other countries. The rape waves, attacks and robberies will soon chase away tourists from Greece all together turning the country into a ghost town of ruins and – Muslims.

Muslims have already started desecrating churches in Greece, Italy and Spain, attacking local people and poisoning their pets. In the ‘refugee’ boats they attacked Christians in Islamic hate crimes and threw them overboard to their deaths. Tourism is Greece’s main source of income. The EU’s social experiment has turned the entire European continent into a cesspool of 70 million Muslim immigrants of which 80% collect handouts which the native tax payers have to pay for, often by sacrifcing cuts to their own entitlements of housing, pensions and unemployment payments.

The…

View original post 25 woorden meer