Citaten om over na te denken..

Albert-Einstein_quote

Onderstaand enige citaten van o.a. Hans Jansen en andere auteurs, die betrekking hebben op het gevaar van de islam in de wereld…

Hans Jansen: “De kruistochten als het equivalent van de jihad voor te stellen, zoals de multiculturalisten doen, is een valse voorstelling van zaken, een absurde verdraaiing van de geschiedenis. Het is als de gelijkstelling van verkoudheid met aids”.

Hans Jansen: “De islamitische strategie is erop gericht eerst Europa in te nemen, en strategisch is dat ongetwijfeld juist. Als Europa gevallen is, kan Israël niet zoveel moeite meer kosten, en daar komt Amerika heus achteraan. Om Europa te veroveren is bovendien waarschijnlijk opmerkelijk weinig geweld nodig. De demografie doet wat zij doet, en de incidentele sluipmoord op een cartoonist, schrijver of politicus die te hard tekeergaat, doet de rest. De Europese multiculturele elites buigen zich ver achterover om de islam ter wille te zijn, en zijn beslist niet van zins op de hoogte te raken van de geschiedenis van de expansie van de islam. Zelfs bij het CDA en de ChristenUnie bestaat er een wonderlijke tegenzin om zich eens te verdiepen in de geschiedenis van de ondergang van het christendom onder de islam. Er kan nog geen stagiaire op het partijbureau voor worden vrij gemaakt”.

Hans Jansen: “Is de islamitische cultuur superieur aan de westerse? Het is haast ongelooflijk dat samenlevingen die niet bij machte zijn hun burgers een werkend systeem van rioolwaterafvoer te verschaffen, gezien kunnen worden als gelijk aan of superieur aan het Westen. Alleen al de prestaties van de tandheelkunde zouden buitenstaanders ervan hebben moeten overtuigen dat het Westen verreweg superieur is. En dan is er nog de rest van de medische wetenschap, en de techniek. Maar, zoals de bijbel ergens zegt: ‘Niet altijd wint de snelste de wedloop’ (Prediker 9:11)”.

Hans Jansen: “Alleen de allerdappersten in de wereld van de islam durven te schrijven of te zeggen dat de Holocaust gewoon echt heeft plaatsgevonden. Daar kunnen de Nederlandse leraren die bij vaderlandse geschiedenis de Tweede Wereldoorlog niet meer behandelen om maar geen moeilijkheden met hun Marokkaanse leerlingen te krijgen, nog een voorbeeld aan nemen”.

Bernard Lewis: “In de ogen van een fanatieke en vastbesloten minderheid van islamieten is het derde offensief tegen Europa nu duidelijk begonnen. We moeten onszelf geen rad voor ogen draaien over wat dit is en wat het betekent. Het neemt deze keer andere vormen aan, waaronder twee vormen in het bijzonder: terreur en migratie”.

Andrew Bostom: “Door de islamitische dimensie van de grote problemen waarmee Europa wordt geconfronteerd te ontkennen, wordt de oplossing gezocht in nóg meer islam. Op die manier wordt Europa’s schijnbaar onontkoombare ontwikkeling naar volledige islamisering en invoering van de sharia-wetgeving verder versneld.”

Mat Herben: “Het vrije Westen hoeft niet bang te zijn voor de islam, of welke ideologie ook, maar wel voor de eigen politici. Als onwetendheid en onwil samengaan, wordt rampspoed geboren”.

RP: “Het succes van IS wordt aangewakkerd en gerealiseerd door het verraad en de naïviteit van de grote groepen ‘islamknuffelaars’!”