Nederland is Levensmoe!

5e colonne

Toen de Duitsers in mei 1940 ons land bezetten hebben wij vijf jaar geleefd onder de vernedering van het knechtschap. Ons koningshuis en onze regering vertrokken naar veiliger oorden. Met medeneming van de Koninklijke voorraden. Wij bleven achter met angst in onze harten.

Ik kan mij nu heel goed voorstellen dat iemand zichzelf van het leven berooft, omdat zijn leefwereld volkomen ineenstort. Want, denk ik, stel dat Nederland een kalifaat wordt – en dat zit er natuurlijk dik in – is het dan nog de moeite waard om door te ploeteren met al die Mohammedanen om je heen, die je gebieden de moskee te bezoeken, de koran te lezen en vijf keer per dag te bidden richting Mekka?
Wij hadden tot de komst der islam een vrij onbezorgd leven in Nederland, een klein en vertrouwd levensgebied van weinig uren gaans. Dat onbezorgde leven is nu aan het verstommen. Wij zitten straks allemaal huiverend binnen achter gebarricadeerde deuren. Flarden van noodkreten onzer medeburgers worden dan tot ons overgewaaid. Spot en hoon zal over ons heengaan. Zoals de toekomst er nu uitziet voor ons, burgers van Nederland, verliezen wij onze waardigheid. Wij verliezen onze trots.

Wij hebben in 1953, toen het water ons tot de lippen steeg, niet gecapituleerd. Pal stond de Hollander tegen dijkdoorbraak, stortregen en stormwind. Doch nu blijkt dat wij ons geliefd Nederland niet behoed hebben voor de nachtelijke orkaankrachten, niet beschermd tegen onze eeuwige vijand, het water, doch wij hebben onze steden en dorpen beschermd voor de Mohammedanen. Die zitten hier straks hoog en droog. De Nederlander dient zijn heil elders te zoeken. Het is maar dat u het weet. Dat u zich geen illusies maakt. Niks geen fierheid meer en rood wit blauw vlagvertoon. Het is nu moskee en minaret. Hoofddoek en djellaba. De Nederlander nuttigt halal voedsel en durft geen kritiek meer te hebben op de ons vijandig gezinde volken die ons land willen bezetten. Want dan krijgt hij het stempel van racist opgedrukt. Dan wordt hij voor de rechter gedaagd.

Ik zie in de toekomst een somber, armzalig en onleefbaar Nederland, waarin alles wordt verboden. Niks geen vrolijke vrije wandelingen door onze steden en dorpen. Gescheiden zwemmen, geen bioscopen, geen schouwburgen en musea. En dat alles danken wij aan onze bewindslieden. Aan onnozelaars als Alexander Pechtold, Mark Rutte, Hans Spekman en vele andere imbeciele windbuilen, die straks, moge het ooit zover komen, de zwaarste straf verdienen. Het ijzeren gerinkel der kerkersleutels zou dan als orgelspelmuziek weerklinken in mijn oren. Ik wens u allen een goede Pasen.

Door: Driek
Uit: https://ejbron.wordpress.com/2015/04/04/levensmoe/

Realpredictor: Dit is weliswaar een somber artikel (en dat met met Pasen), maar het is wel de keiharde waarheid! Nederland is gecapituleerd voor de islam!
Dit geldt echter niet voor de bovenstaande kapitalistische landverraders, die destijds zijn gevlucht toen de oorlog uitbrak! Deze kliek heeft de vijand (met medewerking van de door hen gecreëerde doortrapte EU) deze keer ZELF binnengehaald door alle grenzen te openen! En waarom? Omdat zij het Nederlandse volk aan de haaien moesten voeren om hun megadeal (olie voor Arabische immigranten!) te kunnen realiseren!
En ALWEER protesteert het volk van Nederland niet, integendeel: de islamitische bezetting is al dusdanig ver gevorderd (de 5e colonne is al binnen),  dat verzet nu geen zin meer heeft. Bovendien wordt elk verzet door onze verraderlijke bestuurders in de kiem gesmoord. En verraad van binnenuit (door je eigen volksgenoten) is het meest dodelijke!
Nederland is moe, Levensmoe!