Europa laat zich willoos naar de islamitische slachtbank voeren…

Realpredictor: In feite is dit artikel een samenvatting van al mijn blogs in Eunmask over de EU en de islam. Elke stap uit de laatste decennia wordt hier door de feiten bevestigd. Het laat zien hoe onze politici, m.m.v. de EU, het risico hebben vergroot, in plaats van te minimaliseren.

slachtbank

Europa heeft de rode loper uitgelegd voor infil­tratie, dreiging en dominantie van extremisten onder de moslims en dreigt het slachtoffer te worden van haar jarenlange falende beleid. Sommige regeringen proberen om politieke redenen de feiten te verdoezelen.
Volgens de in Polen geboren de Duitse schrijver Henryk Broder laat Europa zich willoos naar de islamitische slachtbank voeren. Hij zegt dat Europa niet meer in staat zal zijn het naderend onheil af te wenden en dat een vijandelijke overname niet meer te voorkomen is. De islam wil de hele wereld onder controle brengen.

In zijn boek ‘Hurra, wir kapitulieren’ laat Broder zien hoeveel vrijheid Europa al heeft opgegeven in de ijdele hoop een vijandelijke overname te voorkomen. Hij noemt Europa ‘een vrouw in de vijfde maand van haar zwanger­schap, die nadenkt over het gebruik van voorbe­hoedsmiddelen.

De Jihad tegen het Westen is allang begonnen, maar om de ‘vredelievende’ religie niet te irriteren doen de regeringen in Europa al jaren alsof er niets aan de hand is en heeft men daarmee de rode loper uitgelegd voor infiltratie, dreiging en dominantie van de militante islam. De uitbreiding van de islam, gebeurde bijna uitslui­tend door oorlogen, moord en terreur.

Diverse West-Europese steden kennen al complete moslim vrijstaten waar de islamitische immigranten zich als bezetters gedragen. Velen zijn van mening dat de multiculturele samen­leving en de integratiepolitiek zijn mislukt omdat het merendeel van de immigranten gewoon niet van plan is te integreren.

De Duits-Egyptische politicoloog en publicist Hamed Abdel-SamadAbdel-Samad heeft het over “een soort schizofrenie” in islamitische landen. “Men consumeert westerse producten, maar gelijktijdig schildert men het westen af als decadent en amoreel”. Ter illustratie: nergens wordt zoveel tijd voor de televisie doorgebracht als in islamitische landen. “Maar als het gaat om de modernisering van het denken, om de gelijke rechten van man en vrouw en om de zelfbeschikking van het individu, houdt het moderne denken op. Er is geen vrijheid, gelijke rechten, zelfkritiek en het ter discussie stellen van de islam is onmogelijk”.

Ook vindt Abdel-Hamad dat men niet moet toegeven aan de eisen van moslims om hun Sharia te laten prevaleren boven de grondwet of bedrijfskantines alleen te voorzien van halal vlees, of hun dochters te verbieden om aan zwemlessen deel te nemen.”
Steeds meer Europeanen vinden dat de oprukkende islam een halt moet worden toe­geroepen en zijn het knuffelen door de overheden van deze bevolkings­groep meer dan zat. Het minste of geringste commentaar op hun houding levert de reactie op dat ze worden gediscrimineerd.

Islam verwoest rechtsstaat
De schrijver en jurist Joachim Wagner heeft een boekje opengedaan over de schaduwzijde van de immigratie van de islam naar Europa. Met talloze voorbeelden laat Wagner in zijn boek ‘Richter Ohne Gesetz’ niet alleen zien dat de multiculturele samenleving een ‘schijnidylle’ is, maar ook dat de democratie wordt verwoest door het islamitische wets­systeem, dat steeds onafhankelijker van ons eigen rechtssysteem gaat functioneren.

Wagner richt zich vooral op Duitsland, maar wat voor Duitsland geldt, geldt ook voor Nederland en de meeste andere Europese landen.
In Richter Ohne Gesetz toont Wagner aan dat er al lange tijd een parallel islamitisch wetssysteem bestaat dat onze Westerse rechtsstaat stap voor stap ondermijnt. De talloze, door de politiek angstvallig doodgezwegen Sharia rechtbanken in onder andere Groot Brittannië, Duitsland, Neder­land, Zweden en Frankrijk zijn daarvan het schrijnende voorbeeld.
De jurist laat nauwkeurig zien waar de migratie uit islamitische staten toe zal leiden, namelijk tot het uiteindelijk onregeer­baar worden van onze landen. Imams blijken in werkelijkheid in geen enkel opzicht de ‘welwil­lende’ en ‘tot integratie bereid zijnde’ islamitische medeburgers te zijn. Wagner schrikt er ook niet voor terug om de hoge criminaliteit onder moslim migranten ter sprake te brengen, alsmede ook de verborgen gehouden machtsstrijd tussen Arabi­sche criminelen en Turkse clans.

In Frankrijk is men het inmiddels spuugzat dat moslims massaal de straten bezetten om daarop te gaan bidden om hun ‘superioriteit’ te tonen, en heeft men vanaf 23 september 2011 hier een verbod op ingesteld. Maar daar blijken de moslims zich weinig van aan te trekken.

Moslims voeren sharia-zones in
Radicale moslims in Groot-Brittannië hangen in wijken door heel het land posters op, die verkla­ren dat in de betreffende buurt de regels van de sharia gelden. Dat melden diverse Britse media op 28 juli 2011. Op de aanplakbiljetten staat: ‘U betreedt een Sharia-zone. De man achter de posters is Anjem Choudary, voorzitter van de verboden organisatie Sharia4UK. Met de biljet­ten wil hij ‘een zaadje planten voor een islamitisch emiraat op de lange termijn’.

Veel landen hebben problemen met moslims niet meer onder controle
De moslims hebben al de macht overgenomen in de Noord-Franse stad Roubaix. In twee wijken in Brussel komt al geen Belgische politie meer. De orde wordt daar gehandhaafd door moslim ordetroepen. Net als de rest van West-Europa heeft ook Zweden de deuren van het land wagenwijd openzet voor moslim ‘vluchtelingen’ en asielzoekers maar lijkt de problemen met de moslims niet meer onder controle te hebben. In de Zweedse stad Malmö heeft de politie openlijk toegegeven de stad niet langer onder controle te hebben vanwege de terreur van moslim­immigranten. Wat de politie hier heeft geopenbaard, is wat veel Zweedse bewoners al lang weten:
De overheid heeft de situatie niet meer onder controle in de derde stad van het land.”

De vraag of het Westen inderdaad islamofobisch is, zoals in met name linkse en christen-democratische kringen wordt beweerd, valt daarom eenvoudig te beantwoorden door slechts te wijzen op de extreem gewelddadige historie van de islam. Na twee mislukte veroverings­pogingen is de ‘religie van vrede’ deels veranderd van tactiek en wordt de Europese democratie en vrijheid van meningsuiting door middel van massa immigratie van binnenuit belegerd.

Bron: http://stichtingnederlandsisrael.com/?p=1037
Lees ook: http://urubin.com/als-schapen-op-weg-naar-de-slachtbank/