GOED NIEUWS! BASISRECHT VOOR VOEDSEL EN ONDERDAK VOOR DAKLOZE VREEMDELINGEN MAG NIET GESCHONDEN WORDEN!

ECSR-INT_en

HIERMEE IS DUS EEN PRECEDENT GESCHAPEN VOOR HET BEZWAAR TEGEN HET VOORSTEL VAN KLIJNSMA!

Het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van de Raad van Europa heeft het volgende bepaald : “Voedsel, kleding en onderdak zijn een recht voor alle dakloze vreemdelingen” Het comité publiceerde vandaag de definitieve uitspraak over de klacht hierover van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Dit betekent dat deze wet nu ook geldt voor dakloze Nederlanders! Want er mag niet met 2 maten gemeten worden!

Deze klacht over het recht van niet-gedocumenteerde volwassenen op voedsel, kleding en onderdak was op 17 januari 2013 ingediend bij de ECSR via de Conferentie van Europese Kerken (CEC) en is nu dus gegrond verklaard. Het ECSR heeft in zijn uitspraak aan het Comité van Ministers bepaald dat Nederland enkele basisrechten van asielzoekers en ongedocumenteerde migranten schendt door hen uit te sluiten van basisvoorzieningen zoals voeding, kleding en onderdak.

Het Europees Sociaal Handvest
Het Europees Comité voor Sociale Rechten is ingesteld door de Raad van Europa. De Raad van Europa is opgericht in 1949 en vormt een samenwerkingsverband van 47 landen die het Europees Sociaal Handvest hebben ondertekend. Het Europees Comité voor Sociale Rechten controleert de naleving van dit Handvest.
Nederland ondertekende het ESH in 1963.

Uitspraken van het ECSR worden door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg als zeer gezaghebbend beschouwd. Nationale regeringen kunnen uitspraken van dit comité, dat ze zelf mee hebben ingesteld, niet zomaar naast zich neerleggen, mocht het oordeel van het comité ze niet bevallen.

Wij feliciteren de PKN en de CEC met dit resultaat en zijn hen zeer erkentelijk voor hun inzet.

http://www.inlia.nl/news/show/nederland-schendt-basisrecht-op-voedsel-kleding-en-onderdak