WORDT NEDERLAND LANGZAAM UITGEHONGERD?

Wij schreven al eerder dat per 1 juli 2014 dankzij PvdA-er Klijnsma een einde komt aan de basisrecht op voeding en onderdak.
PvdA-er Klijnsma wil het wetsvoorstel WWB Maatregelen vanaf 1 juli 2014 invoeren. Dit betekent de doodssteek van onze sociale voorzieningen. Alle bezuinigingen op de uitkeringsgerechtigden tot nu toe zijn peanuts vergeleken bij de afbraak die per 1 juli volgend jaar wordt doorgevoerd. PvdA-er Klijnsma gaat historie schrijven door de meest asociale maatregelen sinds Colijn in te voeren. Deze maatregelen betekenen het einde van het basisrecht van iedereen op voedsel, kleding en opvang.
http://eunmask.wordpress.com/2013/11/28/per-1-juli-2014-einde-basisrecht-op-voeding-en-onderdak/

honger2En nu dreigt er een nieuwe maatregel die het volk het recht ontneemt om zelf voedsel te verbouwen!
DeCodex Alimentariuswil eigen voedsel verbouwen strafbaar stellen. Deze richtlijn is echter in strijd met de grondwet!

Elk klein familie-bedrijf is hiermee feitelijk ten dode opgeschreven. Boerderijen die van generatie op generatie hun eigen groente verbouwden, worden na aanname van deze wetsvoorstellen illegaal, en dus strafbaar.
Er zijn 149 landen aangesloten bij de Codex Alimentarius, waaronder Nederland sinds de invoering in 1962. De Codex Alimentarius is geen wet: het is een richtlijn.

Het niet navolgen van deze richtlijn levert sanctie’s op.
De aanname van S.510 heeft directe gevolgen voor elk aangesloten Codex Alimentarius-lid, dus ook voor Nederland.

http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/tuinieren-en-zaden-bewaren-strafbaar/

http://petities.nl/petitie/zelf-voedsel-verbouwen-moet-een-recht-zijn-en-blijven

GEEN RECHT MEER OP VOEDSEL EN GEEN RECHT OM VOEDSEL TE VERBOUWEN IS PURE GENOCIDE!

En het meest schandelijke is dat wij miljarden aan ontwikkelingshulp moeten geven om derde wereldlanden van voedsel te voorzien!

Geplaatst in Uncategorized | 3 reacties

SOCIAAL NEDERLAND!!!

DISCRIMI

Wat men hier “Discriminatie” noemt is slechts het op een zeer milde manier benoemen van feiten!!!

 

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

ONTHULLING VAN DE CAMOUFLAGE VAN DE MEDIA!

Er komt steeds meer naar buiten dan wat er in de Nederlandse media wordt gepubliceerd. Onderstaand slechts een klein aantal recente nieuwsberichten, die de door de linkse media in slaap gesuste kuddedieren eigenlijk niet mogen lezen! Wij vinden dat wij dit soort berichten niemand mogen onthouden! (Het lijkt een hele lap leesvoer, maar dit is slechts het tipje van de sluier! )

Camouflage.mediaWie denkt dat de islamisering in Europa een fabeltje is, even deze “opfrissing” (Ik raad u aan het hele artikel te lezen door de linken aan te klikken, zodat u later niet kunt zeggen dat wij u niet hebben gewaarschuwd!):

Zweden:
Zweden zal elke kritiek op immigratie vervolgen.
Na Kerstmis van dit jaar zal in Zweden een nieuwe wet in kracht treden, die moet toestaan mensen, die kritiek hebben op de immigratie, voor de rechtbank te dagen.

Het voorstel van de Grondwetscommissie werd in het parlement goedgekeurd. Andrew Norlén, parlementslid en lid van de b.g. commissie, gaf tijdens een eenzijdig ‘debat‘ deze uitsmijter: “Ik denk niet dat er vele vervolgingen zullen nodig zijn vooraleer het signaal door de samenleving zal begrepen worden dat het internet geen land is waar er wetteloosheid heerst, the sheriff is back in town. “
De bedoeling is dat deze nieuwe wet ervoor moet zorgen dat de Zweedse bevolking moet ophouden met klagen over het feit dat hun land in een derde wereldnatie veranderd wordt.
http://www.golfbrekers.be/zwijgen-wordt-de-norm-in-zweden/

Duitsland en Frankrijk:
3 maart 2014
Ex-moslim: “Word wakker, Europeanen! De islam wil jullie vernietigen!”
Een lezersbrief van een ex-moslim.
Bij het onderstaande artikel gaat het om een lezersbrief die ik enkele dagen geleden ontving. Hij is niet nep noch heb ik of iemand anders hem geschreven. Hij is afkomstig van een in Duitsland wonende ex-moslim. Wat hem ertoe bewogen heeft om uit de islam te stappen, wat hem ertoe bewogen heeft mij deze brief te sturen, kunnen we alleen maar gissen.
De brief bevat echter zoveel fundamentele waarheden over de islam, dat ik hem als zelfstandig artikel wil voorstellen. Hij bevestigt alles wat wij islamcritici tot nu toe over de islam hebben uitgevonden.
Aan de brief is geen woord veranderd, weggelaten of toegevoegd:
http://ejbron.wordpress.com/2014/03/03/ex-moslim-word-wakker-europeanen-de-islam-wil-jullie-vernietigen/

De Duitse politie heeft opdracht criminaliteit Arabische migranten te verzwijgen.
64 dagen lang stond een alleen voor interne ogen bedoeld document van de Duitse overheid per ongeluk open en bloot op het internet te lezen. In het ‘alleen voor dienstgebruik’ gekenmerkte bericht stond hoe de Duitse politie van de politiek de opdracht heeft gekregen om de criminaliteit van Arabische (moslim)migranten te verzwijgen. http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/09/duitse-politie-heeft-opdracht-criminaliteit-arabische-migranten-te-verzwijgen

Aanvallen op autochtone Fransen in “islamitische gebieden” (+ video)
14 april 2014
Iedereen kan overal en om vele redenen het slachtoffer worden van geweld. In door moslims gecontroleerde delen van Frankrijk echter is het bijzonder gevaarlijk geworden blank te zijn. Video-opnames van bewakingscamera´s laten zien hoe blanke Fransen in de metro en op straat door overwegend immigrantenbendes in elkaar worden geslagen. Islamitische migranten beschouwen deze gebieden als hun territoria en blanken betreden deze slechts op eigen risico. De Fransen noemen ze “sensibele urbane zones” – No-Go-Areas, waar de politie niet komt of de wet handhaaft.
http://ejbron.wordpress.com/2014/04/14/aanvallen-op-autochtone-fransen-in-islamitische-gebieden/

Frankrijk telt al 751 door migranten overgenomen wijken waar het Franse recht niet meer geldt – Parijs overweegt om 15 wijken met wapengeweld te heroveren.

Engeland:
Islamkritiek op internet gecensureerd en zwaar aangevallen
8 april 2014
Islamkritiek op het internet wordt op allerlei manieren uit de cyberspace (als we die ouderwetse uitdrukking nog maar eens mogen gebruiken) gedrukt, zo blijkt vandaag.
http://joostniemoller.nl/2014/04/eng-islamkritiek-op-internet-gecensureerd-en-zwaar-aangevallen/

Het onderzoek naar een in het geheim geplande islamitische overname breidt zich uit.
Posted on 22 april 2014
Het probleem met de islam op particuliere scholen heeft zich tot reusachtige proporties kunnen uitbreiden … niet honderden, maar duizenden Britse scholen zijn onder invloed van islamitische radicalen gekomen.
http://ejbron.wordpress.com/2014/04/22/gb-het-onderzoek-naar-een-in-het-geheim-geplande-islamitische-overname-breidt-zich-uit/

Nederland:
21 maart 2014
Teveel mensen uit een vaak klassiek-islamitische en agrarische cultuur, aan wie elke moderniteit voorbij is gegaan, hebben zich in onze steden gevestigd, daarbij geholpen door een leger van ‘hulpverleners’. Die faciliterende elites zullen weliswaar een aardig inkomen overhouden aan hun werk, maar leveren geen wezenlijke bijdrage aan de opbouw van ons land. Integendeel zelfs. Veel vaker dan wij gewend zijn, komen deze allochtonen in aanraking met justitie, blijven aan de zijkant staan en willen eigenlijk niets van ons land en onze cultuur weten. Het overgrote deel van hen blijft ronddolen in hun inmiddels achterhaalde cultuur en beseft niet dat die volstrekt onverenigbaar is met de onze. Juist degenen die dergelijke problemen niet willen benoemen, laat staan aanpakken, bevorderen discriminatie.
Wat is er tegen om te erkennen dat Wilders alweer een probleem bij de lurven heeft en wie hebben er belang bij dat de demografische situatie in de grote steden blijft zoals die is?
http://ejbron.wordpress.com/2014/03/21/wat-is-het-nieuws-2/

22 april 2014. In opdracht van de PVV onderzocht Maurice de Hond/Peil.nl hoe Nederlanders denken over het afpakken van de Nederlandse nationaliteit van criminelen met een dubbele nationaliteit. Maar liefst 76% van alle Nederlanders is hier voorstander van, en van alle partijen een meerderheid van de achterban. Ook is maar liefst 65% voor het bevorderen van de vrijwillige terugkeer naar hun land van oorsprong van niet-westerse allochtonen. Op D66 na geldt ook hier dat er bij de achterban van alle politieke partijen er meer voor- dan tegenstanders zijn.
Tenslotte zegt 48% van alle Nederlanders voor een immigratiestop voor mensen uit islamitische landen te zijn, terwijl 40% hier tegen is. Een meerderheid van de PVV en VVD kiezers zijn hiervoor, en een derde van de kiezers van CDA, PvdA en SP eveneens.
http://ejbron.wordpress.com/2014/04/22/76-nederlanders-voor-afpakken-nederlandse-nationaliteit-criminelen/

22 april 2014. 43% eens met minder Marokkanen
Bijna de helft van de Nederlanders is het eens met Geert Wilders dat er minder Marokkanen zouden moeten zijn in Nederland. Dat blijkt althans uit een onderzoek dat de PVV heeft laten uitvoeren door Maurice de Hond onder ruim 2500 mensen. Van de ondervraagden gaf 43 procent aan dat ze liever minder Marokkanen wil in Nederland. Slechts 3 procent wil meer Marokkanen.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/22535344/___43__eens_met_uitspraak_Wilders___.html

Geplaatst in Uncategorized | 7 reacties

IS DE NWO EEN DUIVELSE ILLUSIE OF…..

De Nieuwe Wereldorde (Engels: New World Order, NWO) is net als de illuminatie een wereldwijd verspreide complottheorie over het streven naar wereldheerschappij in een cryptocratische of totalitaire wereld.  Dit wordt tenminste door diverse wetenschappers en de media beweerd!
Maar is dit wel zo?

Illumin.De Global Warming die door dezelfde ‘wetenschappers’ als een vaststaand feit door onze strot is geduwd en de regeringen en multinationals honderden miljarden heeft opgeleverd, wordt steeds meer door (de echte wetenschap) onze visuele waarneming van het uitblijven van de fundamentele veranderingen in de natuur, langzaam maar zeker ontkracht.
Wij komen langzaam aan tot de conclusie dat de opwarming van de aarde een Hoax is om ons miljarden uit onze zak te kloppen!

Vragen we ons nu niet zo langzamerhand af of de oprichting van een Nieuwe Wereldorde misschien toch geen complottheorie is?

Ik kreeg dit enorme artikel onder ogen maar ik ben geen wetenschapper, dus ik kan niet beoordelen in hoeverre deze gegevens kloppen. Ik heb alleen de vergelijking met de keren dat dezelfde critici van de NWO, het volk (met het oogmerk op zelfverrijking) o.a. de Global Warming heeft aangepraat.

Hoe ziet het schaakbord van de 1% eruit? De duivelse illusie
Published on april 21st, 2014 | by Erich Brink aka De Onderzoeker

Crisis echt of een kunstmatige situatie om de massa te manipuleren, de stuipen op het lijf te jagen? Staatsschuld aantoonbaar of ontwerp om de bevolking te imponeren met een soort monopoly-spel van politici? Bestaat geld nu echt of alleen digitaal? ……

Hoe moeten we die 1% nu omschrijven? Illuminatie, Elite, New World Order? Big Pharma, Bilderbergers, VN, NSA? Wallstreet, de Bankenmaffia, politici? Europese Unie, de heersers over de voedselindustrie, doorgeschoten wetenschappers? Hoe ziet het schaakbord van deze 1% eruit?

Een onderzoek van ETH uit Zürich, (uitgevoerd door Stefania Vitali, James B. Glattfelder en Stefano Battiston), rapporteert dat een kleine groep bedrijven –vooral bestaand uit banken- over een enorme macht beschikt over de wereldeconomie. Met behulp van gegevens van Orbis uit 2007, een gegevensbestand waarin 37 miljoen bedrijven en investeerders staan, ontwikkelden de Zwitsers wiskundige modellen over de wereldeconomie. Dit onderzoek is het eerste dat keek naar de 43.060 transnationale ondernemingen en naar het web van eigendom tussen hen. Het onderzoek creëerde een “kaart” van 1.318 bedrijven die in het hart staan van de wereldeconomie, [zie NEXUS 19/4]. Het onderzoek wees uit dat 147 firma’s een “super-entiteit” van rijkdom vormen.

Lees hier het hele artikel:
http://stopdebankiers.nl/hoe-ziet-het-schaakbord-van-de-1-eruit-de-duivelse-illusie/#.U1WAwaLJH5N

Lees ook dit:
http://langleveeuropa.nl/2013/07/wat-blijkt-de-nieuwe-wereldorde-bestaat-reeds/

Nogmaals, ik zal niet met zekerheid kunnen zeggen of dit een voldongen feit is, maar ik zie wel dat alle tekenen van het aansturen naar een wereldmacht (mede door de EU) een realistische optie is.

Geplaatst in Uncategorized | 12 reacties

POLITICI WE ZIJN JULLIE ZÓ ONGELOFELIJK ZAT!!

ZAT1Duurt niet lang meer voor de bom barst!

Banken, bonussen, bezuinigingen en een toenemende ongelijkheid in de samenleving zorgen voor een groeiend gevoel van onbehagen onder burgers. ‘Cynisch, somber en woedend’ om met de woorden van financieel geograaf Ewald Engelen te spreken. Hij pleit voor drastische hervorming van de financiële sector. Maar er verandert weinig. Banken lobbyen uiterst succesvol tegen nieuwe regelgeving, politici zijn vooral bezig met dagkoersen en het verschil tussen rijk en arm neemt verder toe. Burgers voelen zich machteloos tussen dit lobbygeweld en dat leidt tot afnemende interesse in politiek, lage opkomst bij verkiezingen en een lethargische houding van niets-doen.

http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/04/politici-we-zijn-jullie-zo-ongelofelijk-zat/

OOK WILLEN WIJ DAT JULLIE UIT DE EU STAPPEN, DIE ONS VOLK ONHERROEPELIJK  NAAR DE BEDELSTAF LEIDT!
http://www.nachthemel.nl/index.php/27-eussr/195-europese-unie-rollercoaster-naar-de-bedelstaf

 

Geplaatst in Uncategorized | 15 reacties

DE BEERPUT DEMMINK!

Lees hier welke (hoogst geplaatste) bestuurders in Nederland hiervan op de hoogte waren!

demmink-ad“Een belangrijk politiek schandaal staat op ontploffen in Nederland. Het verhaal erachter is zo smerig, en het Nederlandse toedekken ervan zo energiek, dat het breed openbreken ervan tot gevolg zou kunnen hebben dat het Internationale Hof van Justitie, het belangrijkste juridische orgaan van de Verenigde Naties, Den Haag moet verlaten.”

Dit schrijft de Amerikaanse diplomaat en oud-ambassadeur Richard W. Carlson vandaag in een opiniebijdrage ‘Schandaal in Den Haag’ op TribLive, de website van de Amerikaanse krant de Pittsburgh Tribune-Review. Carlson wijst op de de verheven juridische doelstellingen waarmee het Nederlandse ministerie van Justitie zichzelf aanprijst, een ministerie “dat tot voor kort geleid werd door een beweerdelijk seksueel roofdier – Joris Demmink”, aldus Carlson.

“De kalme, kalende en bebrilde vrijgezel was secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie en chef van de Nationale Politie tot hij op zijn 65e met goudomrand pensioen ging, en tijdens een copieus diner ook nog eens alle lof toegezwaaid kreeg, pas vier maanden geleden.”

“Dertig jaar lang was Demmink een van de hoogstgeplaatste juridische ambtenaren van Nederland, een perfecte plaats vanwaar hij zijn beweerdelijke hobby jongens te verkrachten geheim kon houden, soms als deel van een georganiseerde groep van EU-pedofielen.”

“Een resolutie die in behandeling is op Capitol Hill en gesteund wordt door Congreslid Joe Pitts, de ervaren senator van Pennsylvania, wil voorkomen dat Demmink ooit nog voet zet in de VS en wil het Internationale Hof van Justitie uit Nederland weg hebben”.

“Demmink is echter een vriend van de machtigen, de Nederlandse koninklijke familie daarbij inbegrepen. De persoonlijke advocaat van de Nederlandse koningin Beatrix is nauw met Demmink verbonden. Hij en de koninklijke familie moeten wel op de hoogte zijn van de gedetailleerde beschuldigingen die teruggaan tot de jaren negentig, toen Demmink directeur-generaal was van Internationale Zaken en Immigratie voor Nederland, en hij beschuldigd werd van het verkrachten van een 14-jarige dakloze jongen in Turkije.”

“Demmink wordt ervan verdacht het jarenlang voorzien te hebben op arme en dakloze jongens in Nederland en andere EU landen, in het bijzonder Turkije, waarbij hij de macht en faciliteiten van zijn elitaire ambt – limousines, lijfwachten, chauffeurs en politiemensen – inzette om jongens te krijgen voor seksueel gebruik.”

“Er zijn enige indringende oproepen geweest tot een onderzoek naar Demmink, daarbij inbegrepen een resolutie van meerdere pagina’s die de VS oproept het Internationale Hof van Justitie weg te halen uit Den Haag. De resolutie is een catalogus van verschrikkingen, met details over de beweerdelijke verkrachting van drie jongens.”

“Een verklaring op video van de Turkse politieman Mehmet Korkmaz, die belast was met de veiligheid rond drie van Demminks bezoeken aan Istanboel tussen 1995 en 1997, stelt dat hij het bevel had gekregen jonge “straatjongens” op te pikken en die naar Demmink te brengen voor misbruik.”

“De Nederlandse ambassade in Washington zegt dat er voor geen van deze beschuldigingen bewijs bestaat. Dat is niet verrassend, omdat noch de jongens, noch de politieman, noch mensen van Interpol ooit door de Nederlandse autoriteiten gehoord zijn”, aldus Carlson. Eerder liet ook de Amerikaanse diplomaat Anthony Salvia zich al in een opiniebijdrage vernietigend uit over de wijze waarop Nederland de affaire Demmink behandeld heeft.

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/3681-amerikaanse-diplomaat-demmink-affaire-staat-op-ontploffen.html

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/2823-turkse-slachtoffers-demmink-zijn-ondergedoken.html

http://triblive.com/mobile/3713210-96/demmink-netherlands-justice

Geplaatst in Uncategorized | 5 reacties

EU-COMMISSARISSEN KOSTEN BELASTINGBETALER € 280.000.000!!

EUCOMMISSARISSENDe EU heeft het Verdrag van Lissabon geschonden. De eerste Commissie die in 2009 krachtens het Verdrag van Lissabon wordt benoemd, bestaat uit één commissaris van iedere lidstaat. Het aantal commissarissen steeg echter van 19 tot 28. Dit zorgt ervoor dat de Europese belastingbetaler ten minste € 80.000.000 méér moeten genereren. De commissarissen zijn vooral nodig als een soort verzorgingspost voor nationale politici. Voor het nieuwe Lid Kroatië moeten 375 nieuwe banen worden gecreëerd – ze zijn nu opzoek naar taken.

In verband met de toetreding van Kroatië worden nu extra 28 hoogbetaalde vertegenwoordigers aangesteld, die meer dan 300.000 euro jaarlijks aan salaris ontvangen! Elke commissaris krijgt een eigen kabinet dat uit een chef, een plaatsvervanger en 5 leden bestaat, en daarnaast nog een aantal secretarissen/secretaresses.

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/04/19/vertragsbruch-eu-kommissare-kosten-steuerzahler-280-millionen-euro/

De EU is de grootste (rovende) veroorzaker van de economische val van  Europa!  Dus DUMPEN die criminelen!

Geplaatst in Uncategorized | 10 reacties