Zo snel mogelijk uit de dodelijke EU! Overstappen naar De Europese Vrijhandelsassociatie (EVA)

eu.noEFTA

Leave the deadly EU as soon as possible! Move on to the European Fair Trade Association (EFTA)

 

Onterechte) angst hebben voor uittreding uit deze steeds logger en ondemocratischer wordende instantie, zeggen vaak: “We moeten terug naar de EEG”. Maar helaas is die optie niet haalbaar, want de huidige EU is sinds 1992 een weg ingeslagen naar federalisme en integratie van haar lidstaten. Dit terwijl de EEG een samenwerkingsverbond was tussen onafhankelijke soevereine staten die verdragen aangingen die voornamelijk op economisch gebied betrekking hadden. Er was geen politieke bovenlaag, laat staan een Europees Parlement en Europese Commissie. Er was al helemaal geen disfunctionele eenheidsmunt en bankenunie. Nee, de EEG probeerde het nuttige te regelen en het overbodige te weren. Dat men onder druk van de multinationals, de banken en een onrealistisch wereldbeeld ooit dit concept van de EEG heeft losgelaten, om in te ruilen voor de dictatoriale, corrupte, bureaucratische EU die ingesteld is op welvaarts herverdeling, is spijtig maar helaas de harde werkelijkheid.

We zullen moeten accepteren dat de EU is uitgegroeid tot iets dat zij ooit beweerde te bestrijden, dat dan weer terug omtoveren tot een goed functionerende democratie die haar lidstaten zelfbeschikkingsrecht gunt, is een illusie. Het is een utopie omdat de huidige leiders hun posities nooit meer vrijwillig zullen opgeven, maar ook is het systeem dusdanig opgezet dat je nooit meerderheden krijgt in het EP om eens radicaal tegen de ingeslagen weg van meer Europese integratie in te gaan. Al zou dat hoogstonwaarschijnlijke scenario zich toch eens voltrekken dan heeft uiteindelijk de ongekozen Europese Commissie het laatste woord en die zal dat dan tegenhouden.

Dus de EEG kunnen we beter eens vergeten want dat is een gepasseerd stadium dat niet meer terug komt. Maar zijn er dan geen alternatieven? Jawel, er is wel degelijk een goed alternatief binnen Europa, namelijk de EVA!

De Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. De associatie is ook wel bekend onder de Engelstalige afkorting EFTA. (The European Fair Trade Association)
http://www.europa-nu.nl/id/vg9ic6nec2zi/europese_vrijhandelsassociatie_eva

De EVA heeft tot doel de vrije handel in industriële goederen tussen de deelnemende landen te bevorderen en daarmee bredere doelstellingen te verwezenlijken (duurzame groei, volledige werkgelegenheid, hogere productiviteit en een rationeel gebruik van hulpbronnen).

De EVA kan worden gezien als een tegenhanger van de Europese Unie, hoewel de samenwerking tussen de deelnemende landen bij de EVA enkel een vrijhandelszone betreft. Zelfs op gebied van de vrijhandelszone gaan de EVA-lidstaten niet zover als de EU. De EVA is geen douane-unie. Dit betekent dat er wel een samenwerkingsverband is tussen de lidstaten waarbij er geen invoerrechten of beperkingen gelden tussen de lidstaten onderling maar naar niet-lidstaten is er geen samenwerking. Elke lidstaat kan daarop zijn eigen beleid voeren en bijvoorbeeld zelf bepalen hoe hoog de invoerrechten zijn.

De Vrijhandelsassociatie kent drie organen. Deze zijn het secretariaat, de Toezichthoudende Autoriteit en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie. De organisatie zetelt in Zwitserland in de plaats Genève. Het secretariaat zit in Brussel om het vrijhandelsassociatie-comité te ondersteunen, als ook de Raad en het comité van de Economische Europese Ruimte. Verder adviseert het secretariaat van de Vrijhandelsassociatie parlementaire en consult comités. De administratie van het secretariaat zit in Luxemburg, net als het EVA-Hof.

Het staat de aangesloten landen uiteraard vrij om ook handelsbetrekkingen met de Europese Unie aan te gaan, zoals bijvoorbeeld Zwitserland al reeds deed. Dit geeft de voordelen van handel maar niet de enorme nadelen van ondemocratische instituten, miljarden afdrachten, euroreddingen, geld pompen in failliete landen, bankenunie met zombiebanken en vele andere narigheid.

Daarom moet Nederland uit de EU en is toetreding tot de EVA zeker de overweging waard.

http://joostniemoller.nl/2014/10/een-alternatief-voor-de-eu-zo-simpel-is-het/

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Onze straten, hun strijd

Realpredictor:

EN NEDERLAND MOET ZO NODIG KOERDISCHE ASIELZOEKERS HIER BINNENHALEN! BEREID JE DUS ALVAST VOOR…

http://www.volkskrant.nl/archief/turks-koerdische-asielzoekers-mogen-voorlopig-blijven~a402285/

Originally posted on E.J. Bron:

Screenshot_1

(Door: Thorsten Hinz – Vertaling: E.J. Bron)

In Celle zijn moslims en Jezidi´s met knuppels, stenen en flessen op elkaar losgegaan. In Hamburg dreigden Koerden en salafisten elkaar de koppen in en af te slaan met ijzeren staven en machetes. De vicevoorzitter van de Duitse politievakbond, Joachim Lenders uit Hamburg, sprak zichtbaar geschokt van op burgeroorlog gelijkende toestanden en verwachtte dat dit pad het begin zou zijn.

View original 818 woorden meer

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

DEGENEN DIE DEZE BARBAARSE PRIMATEN VERDEDIGEN VERDIENEN OOK DE DOODSTRAf!

rape

 THOSE WHO DEFEND THESE BARBARIAN PRIMATES ALSO DESERVE THE DEATH PENALTY! (En dit soort haalt men nog steeds met miljoenen per jaar naar Europa! Over zelfmoord gesproken…)

Velen lijken het alweer te zijn vergeten, sommigen hebben nooit geweten wat Lara Logan overkwam in Egypte op het Tahrirplein. Daarom is het van belang hier nogmaals aandacht aan te besteden.

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Oorzaak Werkloosheid en Verpaupering in Nederland.

Een zeer verhelderend artikel dat  IEDEREEN moet lezen!

geenwerk

U wilt naar de super voor wat boodschappen. U pakt de fiets en merkt dat de banden te zacht zijn geworden. Wat doet u? U grijpt de fietspomp en perst er wat lucht bij om de spanning te verhogen en u de banden dan niet lek rijdt.

Vraag: Waar komt de lucht vandaan die u in de banden pompt? Antwoord: Van buiten de band natuurlijk, uit de open lucht. Compliment een heel intelligente conclusie.

Nu gaan we de economie bekijken. We bezien die net als een fietsband als een geheel met daarin een hoeveelheid geld die de economie op spanning houdt en dus productief. We krijgen plotseling een recessie als gevolg van de ‘klapband’ bij Lehman Brothers in de VS. Paniek all over the place. Wat zou u doen om die recessie (te zachte banden) te bestrijden?

Een beetje slimmerd zegt dan: we brengen meer geld (lucht) in het systeem om de zaak weer normaal aan de praat te krijgen. Maar wat doet onze regering met de demagogische boodschap die via de politiek en de massamedia op u en mij wordt losgelaten? Precies het omgekeerde. De door u gekozen regering, die zo goed is in het vertellen van sprookjes en loze beloftes, doet iets anders dan dat u met uw heldere oplossing voor de te zachte banden van uw fiets voorstelde. Namelijk, niet meer lucht (geld) van buitenaf in de beperkte ruimte van uw economisch systeem (banden) brengen, maar precies het omgekeerde, door de economische banden verder leeg te laten lopen met bezuinigen en korten. Wat nodig is wordt Keynesiaans genoemd met het oppompen van de geldhoeveelheid met meer geld in omloop en met investeringen die met geleend geld van de Nederlandsche Bank NV, ofwel het bijdrukken van miljarden euro’s, worden gefinancierd, net als de Amerikanen en de Japanners dat doen.

De stijgende staatsschuld is dan wel een schuld aan de eigenaar van de Nederlandsche Bank NV, namelijk de Staat der Nederlanden zelf, en hoeft nooit en te nimmer worden terugbetaald. Die schuld is demagogisch en fictief. Een aanwijzing daarvoor vindt u in het verslag van de vragen die ik stelde aan premier Rutte in Nieuwspoort op 13 april 2012. Twintig parlementaire journalisten stonden daar omheen, Frits Wester, Dominique van der Heijden, Jos Heijmans enz. Maar niemand van deze luizen in de pels van de politiek waagde het mij daarover een vraag te stellen. O.a. de vraag: “Waar kwamen de miljarden vandaan (€ 16,8 mlrd. en € 14 mlrd. aan lijken uit de kast) om in het weekend toen alle beurzen en banken gesloten waren de Belgen cash te betalen voor de terugkoop van ABN-Amro en Fortis Nederland? Stel deze vraag zelf eens aan deze beëdigde functonarissen en parlementariërs en Eerste Kamerleden.

Wat doet de regering van VVD en PvdA met steun van nog wat andere partijen die het begrip Schuld en Boete hanteren? Uw regering doet iets volkomen doms. Die brengt niet meer capaciteit (geld) in het systeem, maar pompt hooguit de economische drager van de economie: geld, van de ene kant naar de andere kant binnen het systeem, zonder van buitenaf de noodzakelijke middelen in het systeem te brengen. Sterker nog, met de bezuinigingen doet de regering en het parlement hetzelfde als de chirurgijn in de middeleeuwen en zet bloedzuigers op de economie (bezuinigingen) die de economische capaciteit van het systeem nog verder verzwakt. Alleen de export stijgt (wat de bedoeling is) omdat de kosten per eenheid product dalen met lastenverzwaring voor de burger en het wegbezuinigen van sociale en culturele uitgaven. Maar niemand praat daarover, ook niet bij RTLZ.

U krijgt met dit beleid dus een kunstmatige, beleidsmatige en politiek geïnitieerde recessie, omdat enkele dwaallichten menen dat de uitgavenspanning in het economische systeem onder de drie procent moet blijven. Ergo: Rutte en Samsom en alle bezuinigingsadepten laten de band van het economisch systeem nog verder leeglopen dan dat al was gebeurd met de kapitaalvernietiging op de beurs en op de huizenmarkt. Leuk hè zo’n politieke economie waar niemand vragen durft te stellen over hoe het systeem functioneert, en waarmee de zaak aan het draaien blijft of met inkorting van de capaciteit juist inkrimpt. Moeilijk? Nee hoor, alleen maar vragen stellen aan mensen die niet geestelijk gedeformeerd zijn met achterhaalde theorieën.

Maar, gebeurt er ook iets goeds? Ja hoor ook dat. De Staat der Nederlanden financiert de tekorten op de begroting nu met obligaties met een negatieve rente. Met kapitaal dat uit de hele wereld staat te dringen om in de veilige haven van Nederland hun centjes te beschermen tegen koersval, devaluatie en inflatie. De grootkapitalisten op de kapitaalmarkt vluchten nu naar landen als Duitsland, Nederland en Finland om verliezen te beperken. Voor Nederland betekent dit dat de staat grof verdient aan elke nieuwe staatslening die de Agent van Financiën veilt. De Staatsschuld is begroot op € 362 miljard (voor Brussel), terwijl die voor binnenlands gebruik 459 miljard groot is. Dit laatste om met demagogie en angst aanjagen van de burger deze bereid te laten zijn om verder in te leveren. Kim Jong-Un doet het niet beter. Zie ook mijn leunstoeltirade.

Maar niemand in de media, de politieke en de universitaire wereld waagt het vragen te stellen over de consequenties daarvan. En dus krijgt u wat hiervoor in mijn anekdote is duidelijk gemaakt: een kunstmatige recessie met mogelijk uw eigen werkloosheid, faillissement, waardedaling van uw huis en uiteindelijk de deurwaarder, van het zo geroemde rechtssysteem, die u op straat flikkert, wat in zeker 400 gevallen per jaar leidt tot zelfmoord van de ongelukkige die het noodlot treft. Jammer dat het zo triest kan aflopen. Maar ja, u kiest voor zwijgen; en dus neemt u het vermijdbare risico om alles kwijt te raken wat u bezit voor lief, inclusief uw gezin en uw leven. Voor zover u een ambtelijke, journalistieke of politieke functie bekleedt, bent u wel verantwoordelijk voor de maatschappelijke ellende van de mensen die het noodlot treft vanwege uw zwijgen. Dat geldt natuurlijk niet voor uzelf meent u, want u blijft zwijgzaam wegduiken voor uw eigen intelligentie vanwege de positie en privileges die u tot op de dag van vandaag en morgen geniet. Wel erg laf hè?

Nog even dit. De verschrikkelijke staatsschuld als toekomstige last voor onze kinderen (snik, snik) loopt per dag op met 50 miljoen euro. Dat is per jaar dan: € 18,3 miljard. Als gewone arme sloeber schrik je je het laplazerus daarvan. Maar wanneer je de economie van bovenaf bekijkt en ook de inflatie daarbij betrekt, dan krijg je een heel ander beeld. Die staatsschuld is per 12-12-12 op de kop af bijna € 414 miljard groot. Trekken we daar de inflatie van 2,8% vanaf met € 11,6 miljard, dan resteert een echte groei van de schuld in koopkracht die moet worden terugbetaald op termijn met slechts € 6,3 miljard over het jaar 2012. Afgezet tegen de nationale productie BNP van 2012 geschat op € 600 miljard komt het tekort dan uit op 1%. T.a.v van de begroting komt dat effectief in koopkracht uit op een tekort van 2,1% van het Nationaal Inkomen van ca. € 300 miljard in 2012, een schitterend resultaat.

Let wel, de Amerikanen drukken per maand 45 miljard dollar bij om de werkloosheid te bestrijden. In ons land doet de regering precies het omgekeerde door werkloosheid te creëren met bezuinigingen. Niemand bij de pers en politiek stelt er vragen over. U krijgt wat u wenst met uw zwijgen: werkloosheid en verpaupering.

Rob Brockhus, uitvinder van de Belgische Verdwijntruc en de inspraak van de burger in de Tweede Kamer.

De Grote Verdwijntruc van het Spaarfonds voor de AOW

spaarfonds aOW

Geplaatst in Uncategorized | 6 reacties

DE IMMIGRATIE-WAANZIN VAN EUROPA!

afrika.eu

Afbeelding | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

Windenergie-sprookje van Henk Kamp is nachtmerrie voor belastingbetaler!

windmolens

Nederland moet en zal overstappen op ‘groene’ windenergie. Dat dit de belastingbetaler afgrijselijk veel miljarden gaat kosten, wordt met de dag duidelijker. (En dit terwijl de burger steeds minder te makken heeft!)

Subsidie
‘Een kilowattuur stroom kost op de markt ongeveer 5 eurocent. Maar Kamp garandeert de windmolenparken een prijs van ongeveer 17 cent. De rest, 12 cent, betaalt de belastingbetaler,’ legt emeritus hoogleraar Economische Geografie, Pieter Lukkes, uit.
De wetenschappers schatten dat de subsidies voor windzeeparken eerder zullen oplopen tot 30 miljard euro dan dat ze onder de 18 miljard blijven.

En de oude centrales moeten in stand worden gehouden voor periodes met weinig wind. Ook dat zal door de belastingbetaler worden betaald. In totaal komen de wetenschappers op een kostenplaatje van minimaal 53 miljard euro. Dat betekent een groene toeslag op de energierekening van 500 euro per jaar, per huishouden!! Alle positieve koopkrachtplaatjes van het kabinet worden daarmee in één klap tenietgedaan. ‘Dit is de grootste verspilling van gemeenschapsgeld ooit,’ zegt Lukkes die er niet aan moet denken dat de windmolens over vijftien jaar stuk gaan. ‘Begint het hele circus dan weer opnieuw?’

Net als Kamp in Nederland verdedigt ook bondskanselier Angela Merkel het ‘groene’ project tot de laatste snik. Maar grote Duitse bedrijven die in de energie investeren, zijn er alweer klaar mee. Daimler en BMW richten zich nu op investeringen in onder meer de Verenigde Staten.

Het voordeel voor de Duitse belastingbetaler is dat de kosten van de windenergie door deze bedrijven worden opgehoest. Dat voordeel heeft de Nederlandse belastingbetaler niet. Die ziet de kosten van de groene stroom rechtstreeks op zijn energienota verschijnen.

Waarom blijft de overheid toch geld pompen in een project waar vrijwel uitsluitend bouwers, banken, adviseurs, en exploitanten van profiteren?

JUIST! OM DEZE MULTINATIONALS, WAARVAN ZIJ DE AANDEELHOUDERS ZIJN, NÓG MEER TE SPEKKEN! (Dit is namelijk de reden waarom het hele sprookje over de ‘global warming’ in het leven is geroepen!)

http://www.elsevier.nl/Economie/achtergrond/2014/10/Kamps-windenergie-sprookje-is-nachtmerrie-voor-belastingbetaler-1624520W/?cmpid=NLC|elsevier_dagelijks|2014-10-18|Windenergie-sprookje_van_Henk_Kamp_is_nachtmerrie_voor_belastingbetaler

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

De kleutermentaliteit van de PvdA

Realpredictor:

ALWEER EEN ISLAMOFIELE LOSER AAN HET ROER! HEEFT DIT SLACHTVEE DAN HELEMAAL GEEN GREINTJE VERSTAND?

Originally posted on E.J. Bron:

Screenshot_18

Sinterklaas en de Kerstman

(Door: Erik60)

Ik zou me doodlachen als het niet zo ernstig zou zijn. En dat is het ook. Onze nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders van de PvdA, is nog gekker dan zijn voorganger. Volgens Koenders is de oorzaak van het conflict in het Midden-Oosten en het ontstaan van de terreurorganisatie IS de schuld van het Westen. Want onze versgebakken Minister van Buitenlandse Zaken is van mening dat de oorlog in het Midden-Oosten uitgebroken is doordat de mensen zich gemarginaliseerd voelen. Het zal er wel op neer komen dat het niks met de islam te maken heeft en dat het allemaal onze schuld is. Het is voor mij een raadsel hoe een moslim in het Midden-Oosten zich gemarginaliseerd kan voelen door het Westen. Geloof het of niet. Over enkele dagen of uiterlijk over enkele weken zullen we van Koenders te weten komen hoe…

View original 488 woorden meer

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen