Foute Syriërs onder asielzoekers

Realpredictor:

Nederland zet ze niet uit! M.a.w. we laten bewust terroristen hier binnen!

Originally posted on E.J. Bron:

Screenshot_33

Syrische vluchtelingen in een opvangkamp in Turkije. Syriërs die in Nederland asiel aanvragen en hier verdacht worden van oorlogsmisdaden krijgen geen verblijfsvergunning, maar kunnen door de oorlog ook niet terug naar hun land.

(Door: Nicole Besselink)

Onder de grote groep Syriërs die in Nederland aanklopt voor asiel, zitten verdachten van oorlogsmisdaden. Dat blijkt uit opgevraagde cijfers van het ministerie van veiligheid en justitie.

Het kabinet heeft er daarmee een hoofdpijndossier bij, want deze verdachten krijgen weliswaar geen verblijfspapieren, maar kunnen vanwege de oorlog in hun land ook niet terug. Nederland zet sinds medio 2011 geen Syriërs meer uit.

Rond de vijf Syriërs in de eerste helft van dit jaar geen asiel gekregen, omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vermoedt dat zij in Syrië vuile handen hebben gemaakt. Het precieze cijfer wil het ministerie niet geven omdat het herleidbaarheid tot personen wil voorkomen.

Lees verder>>>
(h/t Wachteres)
Dagblad Trouw

View original

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

DE WAARHEID OVER DE PENSIOENROOF BOVEN WATER

Aantal miljonairs in Nederland gestegen!
Het aantal miljonairs en hun vermogen worden in Nederland voor een belangrijk deel bepaald door geld dat in levensverzekeringen en pensioenfondsen zit. Als dit geld niet wordt meegeteld, dan slinkt het aantal miljonairs van 191.000 naar 99.000 en het gezamenlijk vermogen van 396 miljard dollar naar 281 miljard dollar.

EN DE PENSIOENPOTTEN ZIJN NU LEEG!
Vorig jaar:
Uit het onderzoek van Kenmer bleek dat de overheid onder de kabinetten Lubbers en het eerste kabinet Kok tientallen miljarden guldens achterhield. Dit deed de overheid door met behulp van de uitnamewet de werkgeversbijdrage aan de pensioenen jaar in jaar uit te verlagen. Hierdoor was de achterstand op de premiebetalingen in 1992 al opgelopen tot 32,86 miljard gulden. De betrokken centrales, het ABP zelf, de Verzekeringskamer en de Raad van State tekenden allen bezwaar aan tegen de uitnamen. Daarnaast eigende de overheid zich onder andere nog 3 miljard gulden van het vermogen voor het bovenwettelijke deel van de invaliditeitspensioenen toe.

Door de greep van de toenmalige regeringen uit de kas van het ABP is er op termijn veel potentieel rendement misgelopen. Het ABP stond kort na het begin van de kredietcrisis onder grote druk omdat de dekkingsgraad kelderde. Over 2008 zakte de dekkingsgraad, de verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en de pensioenen die moeten worden uitgekeerd, met bijna zestig procentpunt naar een dieptepunt van 83 procent in 2009.

bal

http://landelijkedemonstratie2013.nl/index.php/nieuws/nieuws-archief/47-overheid-steelt-van-pensioenpot.html

http://www.nu.nl/economie/3532295/aantal-miljonairs-in-nederland-gestegen.html

Geplaatst in Uncategorized | 4 reacties

Waarom de Nederlander zich blauw betaalt aan gas!

gas

Nederland produceert jaarlijks 75 miljard m3 gas en verbruikt jaarlijks rond de 45 miljard m3. Dankzij het nationaal dekkend gasleidingennetwerk wordt het gas rechtstreeks aan de Nederlandse huishoudens en industrie geleverd. De consument betaalt ongeveer 65 cent per kubieke meter gas, daarin zit 43% belasting. Daarnaast blijken de meeste gasvoorraden niet van de Staat maar van ExxonMobile en de Shell te zijn. Wat schiet de burger eigenlijk met ‘onze’ gasvoorraden op?

De Nederlandse gaswinning is geregeld via een ingewikkeld labyrint van bedrijven dat het gasgebouw wordt genoemd. De basis van het Gasgebouw is een overeenkomst tussen de Staat, Shell en ExxonMobil. In de praktijk betekent dit dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij(NAM) voor 50% eigendom is van Shell en 50% ExxonMobil en dat de NAM eigenaar is van het gas. (dus NIET de Nederlandse Staat) Bron: Kamerstukken.

Van de winst uit de verkoop van het Groningengas door de NAM aan GasTerra komt volgens een ingewikkelde verdeelsleutel uiteindelijk 90% bij de Staat terecht. Let op: de NAM levert niet rechtstreeks aan de consument, maar aan GasTerra tegen een prijs van circa 26 cent per kubieke meter gas, die het op haar beurt weer verkoopt aan grote klanten zoals elektriciteitscentrales en energiemaatschappijen. Er zijn dus vaste afnemers van het aardgas en er is geen rechtstreeks contact met consumenten.

De economische verhoudingen in GasTerra zijn 10% Staat, 40% EBN, 25% Shell en 25% ExxonMobil.
GasTerra leverde in 2013 89,3 miljard m3 gas. De gemiddelde gasprijs in 2013 was 27,1 eurocent p/ m3 en maakte over 2013 een winst van 36 miljoen.

Gas kan op de gasbeurs van ICE ENDEX door energielevernaciers gekocht worden voor 25,5 ct/m 3 (prijspeil januari 2014).

De burger betaalt ongeveer 65 cent per kubieke meter gas aan de energieleveranciers.

De totale gasprijs voor de eindgebruiker/burger bestaat uit:

Leveringskosten (45%)
Transportkosten / netwerkkosten (12%)
Energiebelastingen (27%)
BTW (16%)
De leveringskosten van de gasprijs bestaan uit een combinatie van vastrecht, leveringstarief en een regiotoeslag. Deze regiotoeslag is afhankelijk van de afstand tussen de woning en Groningen.
De netwerkkosten zijn kosten voor het onderhoud van het complete gasnet, de aansluiting en de meterinstallatie. De netwerkkosten variëren per gasregio.
Met de energiebelasting wil de overheid een lager energieverbruik stimuleren. Energiebelasting wordt vastgesteld door de overheid. De energieleverancier is verplicht deze heffing te innen en draagt de Energiebelasting af aan de overheid. Deze belasting wordt geheven over de afgenomen hoeveelheid m3 gas. Hoe meer verbruik, hoe hoger de gasprijs. Hetzelfde geldt voor de BTW.

Tot zover de opbouw van de prijs die de burger voor de aardgas moet betalen. Daartegenover staat dat de Overheid 15 miljard aan aardgasbaten genereert volgens de Jaarrekening van de overheid en dat volgens de industrie bij Nederlandse olie- en gasbedrijven ruim 3.000 werknemers in dienst zijn en 3.200 mensen werkzaam bij de toeleveringsbedrijven. Met de offshore aannemers komen daar nog 10.000 banen bij.

Een ander niet te onderschatten kostenpost zijn de kosten van de schade door aardbevingen in Groningen. Ondanks het feit dat het aardgas eigendom van Exxon Mobile en Shell is, moet de Nederlandse overheid 64% van de schade betalen. Dus opnieuw is het de burger die de kosten van ‘onze’ aardgas draagt.

Commentaar
Het hele aardgasverhaal is niet meer dan een luchtbel waarin belastinggeld rondgepompt wordt. Het voorkomen van deze voorraden lijkt een zegen voor de Nederlandse burger, maar is eerder een manier om verkapt belasting te heffen. Daarnaast lijden de Groningers onder de ellende van de bevingen die hen keer op keer economische schade berokkenen, die de belastingbetaler ook weer grotendeels voor zijn rekening neemt.

http://www.stopdebankiers.nl/waarom-de-nederlander-zich-blauw-betaalt-aan-gas/

Geplaatst in Uncategorized | 3 reacties

De meest winstgevende hoax van onze corrupte wereldleiders!

Global Warming is de meest vergezochte poging om mensen een schuldgevoel aan te praten om ze meer geld te laten betalen aan de milieu-gerelateerde multinationals en aan de corrupte regeringen.

seaIceMin_2013_v04_p30.jpg

http://www.ninefornews.nl/hoezo-global-warming-ijskap-noordpool-groeit-met-60-procent/

http://climategate.nl/2013/02/12/groenlandse-ijskap-groeit-laatste-eeuwen-12-procent-sneller/

En dan hebben deze criminelen het lef om ONS te beschuldigen van luchtvervuiling en de oorzaak van Global Warming! Bekijk deze video:

Geplaatst in Uncategorized | 4 reacties

GEERT WILDERS: HET WORDT TIJD DAT NEDERLAND BEVRIJD WORDT!

 

Alle burgers die hier niet mee eens zijn, zijn collaborateurs en horen niet in dit land!

 

Geplaatst in Uncategorized | 5 reacties

Video MH17 – de Doofpotdeal

doofpotdeal

Op 17 juli 2014 stortte een Boeing 777 van Malaysia Airlines (vlucht MH17) neer boven Oost-Oekraïne. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, waaronder 193 Nederlanders. Nederland kreeg de leiding over het onderzoek naar de toedracht van de ramp, maar verbond zich met een doofpotdeal aan Kiev. En werd daarmee een pion in een internationaal politiek schaakspel.

Lees hier het artikel:
http://ejbron.wordpress.com/2014/10/29/nieuw-bij-uitgeverij-van-praag-joost-niemoller-mh17-de-doofpotdeal/

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Terug naar de monoculturele rechtsstaat

sharia4holland_02a

Wat heeft ons de multiculturaliteit opgeleverd?
De multiculturele samenleving is een drama, een gijzelingsdrama. De Hollandse mensen zijn gegijzeld door linkse moralisten, die elke bezorgdheid en kritiek aan het adres van allochtonen kwalificeren als racisme of onderbuikgevoelens.

Waarom zijn de Nederlandse moslims Nederland niet dankbaar? De gastarbeiders zijn, in vergelijking met het land van herkomst, goed behandeld. Ze hebben toegang tot alle sociale voorzieningen en het arbeidsrecht. Maar de schuld voor dat gebrek aan dankbaarheid ligt niet bij de gastarbeiders of hun kinderen. De schuld ligt bij de hulpverleners. Die maken allochtonen tot patiënten en zwakkeren, tot leden van het nationale symfonieorkest van zieligheid en ziekte.
En de allochtonologen zullen wel zeggen: De zwarten moeten niet witgewassen worden. Ze vinden dat we de komst van zwarte steden niet moeten tegengaan, dat we de moslimkinderen van dit land een toekomst kunnen onthouden, dat we willens en wetens toekijken hoe zich in Nederland de eerste Europese Gazastrook gaat ontwikkelen.
`
Nederland bouwt vrolijk aan een nieuwe zuil van moslims. Neem de Wet overleg minderheden, uit 1997. Volgens deze wet moet de minister over beleidsvoornemens ten aanzien van de integratie van minderheden ten minste drie keer per jaar overleg voeren met een samenwerkingsverband, dus met belangenorganisaties. Maar is de integratie van nieuwkomers als Nederlandse burgers of als vreemdeling een particulier belang? Het lijkt op een terugkeer naar de middeleeuwen: een publieke, Grondwettelijke zaak wordt geparticulariseerd en de indruk wordt gewekt dat deze organisaties, die door de minister worden geselecteerd en vaak worden gesubsideerd door de staat, alle allochtonen zouden representeren.

Het moet afgelopen zijn met dat naïeve optimisme van het afwachten. In onze geglobaliseerde wereld bestaat behoefte aan normatief staatsdenken over het burgerschap. We moeten alleen werken met de twee Grondwettelijke categorieën van vreemdeling en burger. Vreemdeling en gastheer moeten zich gedragen volgens de wetten van gastvrijheid – de burger moet zich gedragen als drager van een traditie en hoeder van zijn land.

Integratie is een rechtsgoed dat de overheid op alle mogelijke manieren, dus ook strafrechtelijk, moet beschermen. Een moskee, een imam of een buitenlandse organisatie die de integratie belemmert dan wel bewust saboteert, moet door de overheid worden bestreden.

Afshin Ellian
http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2005/januari/brieven-van-een-pers.html

Realpredictor: Als wij Nederland niet op de kaart willen zien in het rijtje van de moslimlanden ter wereld, is dit de ENIGE oplossing!

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties