EU IS EEN MACHTSGREEP!

Afbeelding | Posted on door | Een reactie plaatsen

MOSLIM AOW-ERS STERVEN NIET!!!

door E.J. Bron

Althans weinig! Er is grote beroering ontstaan door het wijzen op het vreemde verschijnsel dat op Nederlandse begraafplaatsen geen of nauwelijks moslims liggen begraven. Moslims worden niet gecremeerd. Dus waar zijn al die lichamen van overleden moslims ? Niet alle lichamen zijn teruggevlogen naar islamitische thuislanden.

KERKHOFMOSLIMSJaarlijkse controle op het in leven zijn van islamitische AOW-gerechtigden mag niet door de SVB worden uitgevoerd gezien de gevoeligheden op het gebied van discriminatie, dan wel de feitelijke onmogelijkheid te controleren met welke moslim de SVB te maken heeft.

Ook het vaststellen van de aantallen uitkeringen op gebied van werk, ziekte, invaliditeit, bijstand, enz. in de Nederlandse moslimgemeenschap van 2,3 miljoen moslims wordt niet toegestaan, zodat de ongeveer 15 miljoen Nederlanders en niet-moslim medelanders niet weten hoeveel van HUN geld naar de moslimgemeenschap gaat in de vorm van allerlei uitkeringen, toeslagen, enz. enz.

Dat de moslimgemeenschap als een parasiet de 15 miljoen Nederlanders en medelanders aan het uitzuigen is, wordt door bijna iedereen in Nederland gevoeld. De bezuinigingen treffen niet of nauwelijks de 2,3 miljoen moslims…
http://ejbron.wordpress.com/2014/04/10/moslims-in-nederland-worden-heel-oud-waar-of-niet-waar/

De SVB vraagt Marokkaanse 65-plussers met een Aanvullende Inkomstenvoorziening Ouderen (AIO) om hun Marokkaanse identiteitsnummer, om zo te controleren of ze niet in Marokko nog spaargeld, huizen of grond hebben. Maar de belangenclub roept de Marokkaanse gemeenschap op om die gegevens achter te houden.

En onze ouderen mogen creperen! Als hier nóg niet duidelijk wordt dat deze regering de islamisering aan het bevorderen is, dan bestaat Nederland uit idioten! Lees ook: “Ouderen worden ‘gepakt’.”
http://www.mijnvakbond.nl/Gepensioneerden-dubbel-gepakt?referrer=536

http://debatop2.incontxt.nl/seizoenen/3/afleveringen/06-02-2013

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3380034/2013/01/20/Senioren-worden-het-hardst-gepakt-bij-bezuinigingen.dhtml

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

NEDERLAND – NIET OK

 

vlag1

Geplaatst in Uncategorized | 6 reacties

Nederland betaalt mee aan de lonen van Palestijnse terroristen

Realpredictor:

En niet alleen Nederland, ook Engeland en de EU financieren terroristen!

Tony Blair financiert islamitische terreur
http://ejbron.wordpress.com/2014/04/15/tony-blair-en-de-terreurfinanciering/

‘Europa financiert indirect het Palestijns terrorisme’
Met de structurele financiering, door de EU én Nederland, legitimeert Europa een autoriteit die op structurele wijze terrorisme verheerlijkt.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2982101/2011/10/22/Europa-financiert-indirect-het-Palestijns-terrorisme.dhtml

Originally posted on Vlaamse Vrienden van Israël:


Palestijnse Autoriteit gaat terroristen salaris betalen met Nederlands belastinggeld

door Likoed.nl

http://www.likud.nl/

Een nieuwe wet van de Palestijnse Autoriteit geeft terroristen die gevangen zitten voor terroristische activiteiten recht op een maandsalaris. Deze wet geldt niet voor gewone misdadigers als autodieven, maar alleen voor terroristische moordenaars. Terroristen die een straf uitzitten van meer dan 20 jaar krijgen een hoger salaris volgens de nieuwe wet van de Palestijnse Autoriteit. Salarissen worden betaald vanaf de dag van arrestatie tot vrijlating.

Onder hen die nu in aanmerking komen voor zo’n ‘salaris’ is bijvoorbeeld Abdullah Barghouti, die is veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord op 67 mensen, waaronder een Nederlands gezin met drie jonge kinderen in een pizzeria in Jeruzalem in 2001 (plaatje rechts). De gevangenen en hun familie krijgen door de nieuwe wet ook nog een reeks andere privileges, zoals vrijstelling van collegegeld en ziektekostenpremie.

De nieuwe wet bepaalt dat de betaling “zal worden…

View original 234 woorden meer

Geplaatst in Uncategorized | 3 reacties

HET SLOT VAN: MASSA-IMMIGRATIE IS GENOCIDE OP EIGEN VOLK (deel 3)

Veertig jaar massamigratie heeft ertoe geleid dat de verzorgingsstaat nu niet meer betaalbaar is. Migranten die de staat veel meer kosten dan ze ooit kunnen opbrengen, zoals blijkt uit het CPB onderzoek van o.a. Hans Roodenburg waarnaar geen enkele Nederlandse regering ooit gevraagd heeft.

Het resultaat van massa-immigratie.
Behalve een totaal ingestorte economie, vanwege overmatige bezuinigingen, heeft massa-immigratie geresulteerd in een overbevolking, criminaliteit, vernietiging van onze cultuur, verhoging van de armoede, het vervolgen van kritische mensen, en een explosieve groei van de onveiligheid! Dit zijn de keiharde feiten, die aantonen dat de linkse kliek deze samenleving aan de rand van de afgrond heeft gebracht.

nederlandbloedtHet zijn de kleine “zielige” voorbeelden die de asielindustrie overdreven in de media laten komen en uw onderbuikgevoel zo doet opspelen. Nodig voor vies werk? Nederland kent extreme werkloosheid. Er is geen werk. Nodig voor de kenniseconomie? De meesten zijn extreem dom en bovendien ranzige criminelen. Aangezien de zieligheidsindustrie geen argumenten heeft, vallen zij doorgaans terug op de zieligheid.
Zieligheid kan nooit fungeren als argument om de simpele reden dat het hier slechts een bewering betreft gebaseerd op valse sentimenten en emoties.

Immigranten die veel meer dan gemiddeld leven van een uitkering. Veel vaker in de gevangenis zitten dan gemiddeld. Veel vaker zorgafhankelijk zijn. De kosten van de beveiliging steeds meer doen toenemen. Enzovoort enzovoort.
Nooit heeft ook maar één Nederlandse regering de kosten van de massamigratie laten opnemen in de begroting. Uit vele onafhankelijke berekeningen blijkt dat de kosten in de tientallen, honderden miljarden moeten lopen. De precieze cijfers, (uiteindelijk onthuld, ondanks alle door links achtergehouden informatie) kunt u hier nalezen.: http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2010/5/Massa-immigratie-kost-Nederland-7-miljard-euro-per-jaar-ELSEVIER266116W/.

Maar officieel weten we van niets. En nu wordt van ons wel gevraagd om in te schuiven. Om op een houtje te bijten als we ontslagen zijn. Om te verzuipen onder het huis waarvoor een onbetrouwbare overheid garanties leek te bieden. Door langer door te moeten werken. Door meer te betalen voor onze zorg. Door onze ouderen te laten creperen!

Als we al overtuigd raken van het idee dat allochtonen überhaupt enige reden hebben om hier te verblijven, dan geldt dat enkel voor degenen die nergens anders ter wereld terecht kunnen en onmiddellijk gevaar lopen als ze terug gaan. De asielindustrie zal er mee akkoord moeten gaan dat zodra dat gevaar geweken is, al is dat over 20 jaar, de asielzoeker alsnog moet vertrekken.

Bloeden moeten we om de multiculturele idealen van een arrogante elite die overal mee weg is gekomen. Wij behandelen mensen zoals ze ons behandelen. Als u onredelijk bent, dan zijn wij het ook en dat kunnen wij tien keer beter dan u.

Binnen de grotere context van de ontwikkelingen, is deze stap heel logisch. Elk volk heeft in zijn eigen land gekozen om een bepaalde ontwikkeling door te maken. Verkeerd kiezen voor het socialisme, heeft van Afrikaanse landen ontwikkelingslanden gemaakt. Verkeerd kiezen voor de islam, heeft van de islamitische landen achterlijke zevende-eeuwse woestijnen gemaakt. De gevolgen voor deze eigen keuzen moeten dan ook voor hun rekening komen. Wij hebben eeuwen aan ontwikkeling meegemaakt tot een moderne staat en daarbij honger en oorlog geleden. Dat moeten zij eveneens doormaken; accepteer dat. Wij hebben wel de plicht om ons land te beschermen tegen socialistische en buitenlandse invloeden die ons land terug naar de duistere middeleeuwen werpen. Ontwikkelingsachterstanden van enkele eeuwen, kunnen wij niet voor ze goedmaken. Zeker niet door ons eigen land en volk langzaam te vernietigen. Dat de vijanden van ons volk dat niet begrijpen, is hun probleem. Zij willen niet redelijk zijn, dus zullen ze zien wat er gaat gebeuren.
Dit is de grote schande van onze tijd. En in de media zwijgt iedereen erover.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/11/40-jaar-massamigratie-nederland-bloedt

http://www.misdefinitie.nl/index.php?nieuws=705&pagina=1

Lees hier: Deel 1 en deel 2

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

MASSA-IMMIGRATIE IS GENOCIDE OP EIGEN VOLK (deel 2)

De meeste gezinnen bestaan gemiddeld uit 4 personen. Met de huidige verslechterde economie (en de hieraan gerelateerde bezuinigen en werkeloosheid), heeft een modaal gezin al moeite om het hoofd boven water te houden!
HOE VERKNIPT MOET JE ZIJN OM HEN TE DWINGEN OM HIERNAAST NÓG EEN GEZIN (BESTAANDE UIT GEMIDDELD 6 PERSONEN) TE ONDERHOUDEN?
Want dát is wat onze bestuurders ons opleggen door middel van de tsunami van massa-immigranten, waarvoor wij 13 miljard per jaar moeten betalen !

Nadat de Zwitserse bevolking onlangs in een referendum voor de beperking van massa-immigratie had gestemd, vielen Europese politici over elkaar heen met kritiek en zelfs dreigementen. In ons eigen land blijven we met name vanuit linkse en liberale kringen horen dat immigratie zo goed voor de economie en samenleving zou zijn. De harde cijfers, nota bene van de overheid zelf, tonen echter aan dat precies het tegendeel het geval is. Met name immigranten uit Noord Afrika en het Midden Oosten vormen doorgaans een zware belasting voor onze toch al onder grote druk staande samenleving.
In totaal leven er 3,54 miljoen allochtonen in ons land, waarvan 1,97 miljoen afkomstig zijn uit niet-Westerse landen, voornamelijk Suriname, Turkije en Marokko.

zwitsstopIn Nederland kent men dezelfde problemen met migranten als in Duitsland, waar maar liefst 62% niet eens een middelbare schooldiploma heeft. De ‘gekwalificeerde’ en ‘goed opgeleide vakmensen’ waar politici doorgaans op wijzen, blijken er in werkelijkheid nauwelijks te zijn.
Gevolg is dat de werkloosheid onder migranten circa twee keer zo hoog is als onder de autochtone bevolking, waardoor ze veel vaker van een uitkering moeten leven. In 2012 bedroeg de werkloosheid onder niet-Westerse allochtonen in Nederland 15,5%, onder jongeren zelfs 28,4% (6). De veronderstelde baten van immigratie -’goedkope arbeidskrachten’- staan zo in geen verhouding tot de kosten.

Mogelijk nog erger zijn de angstvallig door de politiek doodgezwegen of doelbewust verdraaide criminaliteitscijfers. In de stad Essen wordt 90% (!) van de criminaliteit door buitenlanders gepleegd. Dezelfde trend is in Nederland zichtbaar.
Het gaat dan met name om Antillianen, Marokkanen en Turken, en niet zozeer om immigranten uit Oost Azië (China, Vietnam, Indonesië, e.d.) en Zuid Amerika. Jeugdige Antillianen en Marokkanen maken zich zelfs 3,5 x vaker schuldig aan geweldsmisdrijven dan autochtone jongeren.

Naar aanleiding van het succes van het Zwitserse referendum wil één van beide regeringspartijen in Noorwegen eveneens een referendum over immigratie organiseren (8). Ook de Noren zijn de dankzij immigranten fors toegenomen criminaliteit helemaal zat geworden, en kozen onlangs voor een rechtse regering, die beloofde een einde te maken aan de softe ‘linkse’ behandeling van buitenlanders. Al kort na het aantreden van deze regering werd daadwerkelijk begonnen met het uitzetten van criminele immigranten.
De cijfers logen er dan ook niet om: 65% van alle verkrachters in Noorwegen komt uit niet-Westerse, hoofdzakelijk islamitische landen. Ook in Zweden is iedere tweede verkrachter een niet-Westerse immigrant. Geen grapje: jonge Zweedse vrouwen dragen in sommige wijken met veel allochtonen inmiddels een kuisheidsgordel. In de Noorse hoofdstad Oslo was vanwege een ware verkrachtingsgolf door migranten bijna geen blonde vrouw meer te zien; die hadden om zichzelf te beschermen hun haren zwart geverfd.

http://nos.nl/artikel/201443-zwitsers-voor-uitzetten-criminele-immigranten.html

http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/02/Harde-cijfers-tonen-aan-dat-massa-immigratie-zware-last-is

http://ejbron.wordpress.com/2014/03/01/de-massa-immigratie-heeft-groot-brittannie-onherkenbaar-achtergelaten-zegt-nigel-farage/

Slot (deel 3)

Klik hier voor Deel 1.

 

Geplaatst in Uncategorized | 8 reacties

MASSA-IMMIGRATIE: DE EUROPESE GENOCIDE! (deel 1)

Betekent massa-immigratie in een staat genocide op de oorspronkelijke bevolkingsgroepen? Wat is de doelstelling van massa-immigratie, wie hebben er baat bij en wat is het eindresultaat (wie zijn de uiteindelijke slachtoffers) !
Deze (door de wereldbeleidsmakers strikt geheim gehouden) onderwerpen zijn al vaker aan de orde gesteld, waarvan ik hier een aantal samenvattingen plaats.
Dat deze beleidsmakers, waaronder de EU, dit afdoen als “complottheorieën” en elke vorm van kritiek op dit onderwerp verbieden, is duidelijk een teken dan hierachter duistere ‘zelfbevoorrechte’ redenen zitten.

GD*7578991Allereerst hier 2 citaten zoals ons volk de massa-immigratie ziet en ervaart:
“Wie mensen uit de Derde Wereld importeert, haalt de Derde Wereld in huis.
Onderontwikkeling, criminaliteit en barbarisme, voor ons al lang overwonnen levenswijzen, dringen ons leven binnen en wij zelf dienen gedragsvoorschriften van vreemde en primitieve culturen en religies te respecteren”

“Het gaat hier NIET om racisme, het gaat hier NIET om vreemdelingenhaat. het gaat om overleving en bestrijding van genocide van ons eigen volk!”

De Immigratie-doofpot.
Het weekblad Elsevier berekende onlangs dat de immigratie ons de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard euro heeft gekost en alleen al dit jaar bijna 13 miljard euro zal kosten! Maar de Nederlandse kiezer mag van het kabinet blijkbaar niet weten wat de massa-immigratie kost.

De combinatie van socialisme en massa-immigratie heeft haar onbetaalbaarheid bewezen. Voorspelbaar. Stel je voor dat je immigrant bent. Je komt naar Nederland en een overheidsbureaucraat legt je uit dat je een inkomen van de staat kunt krijgen om je kinderen te voeden, je huis en auto te betalen en de opleiding van je kinderen.
Is er nu iemand hier die die immigrant verwijt dat hij niet weigert wat hem wordt aangeboden? Nee? Oké, dan gaan we verder.

Zoals we allemaal weten, kan een staat niets gratis weggeven omdat een staat niets heeft. Dus moet de staat belasting heffen op het inkomen van werkende mensen om geld uit te kunnen geven. Je kunt je voorstellen wat er zal gaan gebeuren met de werkende klasse wanneer tienduizenden immigranten jaarlijks in een socialistisch land komen wonen. Inderdaad, ze worden kaalgeplukt tot ze geen cent meer over hebben om al die sociale zekerheid te financieren.

Stel je voor dat je een hardwerkende Nederlandse man bent (ze bestaan nog steeds). Je werkt 40 uur per week, betaalt 50% belasting en dus werk je 20 uur per week om iemand anders te voeden. Je leest ’s ochtends in de krant over mislukte integratie, over het feit dat een groot deel van de immigranten werkloos thuis zit maar wel bijna hetzelfde inkomen heeft als jij, op jouw kosten welteverstaan.
Is er nu iemand hier die die werkende klasse verwijt dat zij ontevreden zijn over de immigranten in hun land? Nee? Oké, dan gaan we verder.

Zoals je je kunt voorstellen resulteert dit in spanningen tussen de werkende klasse en de immigranten. Die spanningen resulteren op hun beurt weer in politici die die spanningen misbruiken om stemmen te krijgen. Aan de ene kant krijg je daardoor een partij die de ‘boze witte man’ vertegenwoordigt die zich richt tegen de immigranten. Aan de andere kant krijg je een partij die probeert stemmen te krijgen van de immigranten door ze wijs te maken dat ze op van alles en nog wat recht hebben.

Dat betekent dat je twee keuzes overhoudt: stemmen tegen de werkende klasse of stemmen tegen immigranten. Een stem op een partij is een stem tegen een grote groep mensen. Zoals je je kunt voorstellen, versterkt dit de al bestaande spanningen enorm.
Wie ga je daarvoor als schuldige aanwijzen? De immigranten of de werkende klasse?

Mijns inziens is de staat de schuldige. Ik verwijt de staat haar generositeit jegens immigranten op kosten van de werkende klasse. Zij produceert daarmee een dodelijke combinatie die uiteindelijk zou kunnen resulteren in een burgeroorlog tussen immigranten en de werkende klasse.

Zoals je je kunt voorstellen betekent dat dat er slechts een enkele oplossing overblijft: zet het mes in het vlees der sociale zekerheid en trek dat mes door tot op het bot. Immigranten zullen moeten werken om hun levensbehoeften te bekostigen, immigranten die niet willen werken zullen niet eens meer de moeite nemen hierheen te komen omdat ze geen toegang meer hebben tot uitkeringen. Dat zal leiden tot maximalisering van de welvaart en het als sneeuw voor de zon verdwijnen van het onderscheid tussen immigranten en de werkende klasse: immigranten worden namelijk onderdeel van de werkende klasse. Ze zullen moeten samenwerken met autochtone werknemers, hetgeen hen perfecte integratie biedt. Daardoor zullen de voormalige spanningen sterk verminderen en zal dit leiden tot een welvarende en harmonieuze samenleving.

Duitsland geeft immigranten zelfs recht op een biertje en sigaretten op kosten van werkenden.

http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/09/socialisme-de-oorzaak-van-het-falen-van-europese-massa-immigratie/

http://ejbron.wordpress.com/2012/10/10/massa-immigratie-is-genocide-video/

Klik hier voor Deel 2.

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties