THE COLD HARD TRUTH!

This American soldier is 100% right: The real enemy is the ruling elite and their tools (our government leaders)!

Deze Amerikaanse soldaat heeft 100% gelijk: De ECHTE vijand is de heersende elite en hun werktuigen (onze regeringsleiders)!

Advertenties