RUTTE-III: ÉÉN EN AL VOLGEHOUDEN LEUGENS!


Door: Frans Brassens

Wat blijkt nu leugenmachine Rutte GEDWONGEN WERD openheid van zaken te geven?
Het kabinet HEEFT WEL DEGELIJK twaalf (ontkende) documenten over de afschaffing van de dividendbelasting gebruikt tijdens de formatie van dit kabinet.
Rutte HEEFT WEL DEGELIJK de memo’s gezien en heeft deze zelfs tijdens de onderhandelingen over een nieuw kabinet in zijn handen gehad, terwijl zich eerder zogenaamd geen gebruik van memo’s herinnerde.

– Het stuk dat Rutte gebruikte is opgesteld door de huidige medeleugenaar minister Wiebes, op basis van memo’s die hij opvroeg bij zijn ambtenaren.
Wiebes loog eerder dat hij helemaal niet betrokken was bij de onderhandelingen over de dividendbelasting.
Hij kende die memo’s zogenaamd niet, maar Hij SCHREEF ZELF nota bene de uiteindelijk gebruikte memo!
– Deskundige ambtenaren vonden na bestudering ervan dat het afschaffen van de dividendbelasting geen grote rol speelt voor het in Nederland vestigingen van buitenlandse bedrijven, maar het kabinet beweerde steeds dat het wél goed zou zijn!
– De ambtenaren waarschuwden ook dat afschaffing van de dividendbelasting de kans vergroot dat Nederland DOOR GROTE BUITENLANDSE BEDRIJVEN WORDT GEBRUIKT ALS ‘DOORSLUIS-LAND’, om hun belastingdruk te verlagen.
– De ambtenaren van het ministerie van financiën noemen de maatregel zelfs “SLECHT VOOR HET IMAGO VAN NEDERLAND”.
– De ambtenaren stelden ook nog dat afschaffing van de dividendbelasting VOORAL BUITENLANDSE STAATSKASSEN ZAL SPEKKEN en daarbij zal leiden tot LASTENVERZWARING VOOR NEDERLANDSE BURGERS, maar ÓÓK VOOR NEDERLANDSE BEDRIJVEN.
– Maar Wiebes gaat in tegen de deskundige adviezen en SCHRIJFT ZELF een veel te positief, ‘rooskleurig’, stuk voor de VVD.

Leugenaar Minister Wiebes wist zogenaamd niets van memo’s…. maar hij vroeg nota bene zélf memo’s op bij zijn ambtenaren over het afschaffen van de dividendbelasting.
Eerder beweerde Wiebes nog dat hij niet had mee-onderhandeld over het afschaffen van de dividendbelasting. En dat terwijl hij loog dat hij niet wist om welk document het ging en dat hij dit document niet kent. Het is toch niet te gelóven!
Leugenaar Rutte moest zelfs toegeven dat hij de memo die Wiebes schreef tijdens de onderhandelingen heeft gebruikt. Daarvóór ontkende hij dat dat stuk -en andere- bestond, later ‘herinnerde hij zich het gebruik van dergelijke memo’s niet, ook geen informele’.

Maar dat is nu ineens heel anders……
– De voltallige oppositie wil de afschaffing, die 1,4 miljard euro kost, van tafel.
Andere uitspraken van de oppositie:
– HET WEGHOUDEN VAN ONWELGEVALLIGE INFORMATIE IS VERBIJSTEREND!
– DE POSITIE VAN DE PREMIER ÉN VAN KABINET RUTTE-III ZIJN IN HET GEDING!
– Opnieuw wordt hij ontmaskerd als LOOPJONGEN VAN HET GROOTKAPITAAL.
– De kritische kanttekeningen van ambtenaren ZIJN VERNIETIGEND VOOR KABINET RUTTE-III!

Het kabinet heeft twaalf documenten over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting GEDWONGEN naar buiten MOETEN brengen. Die waren er dus wél, en zijn gebruikt tijdens de formatie van dit leugenkabinet.
HOE STAAN BEIDE ‘CHRISTELIJKE’ PARTIJEN IN DIT VERHAAL?
DIT LEUGENKABINET RUTTE-III MOET VANMIDDAG (25 april) VALLEN!

Frans Brassens
25 april 2018

https://ejbron.wordpress.com/2018/04/25/rutte-iii-een-en-al-volgehouden-leugens/

Conclusie: https://fd.nl/economie-politiek/1251622/geloofwaardigheid-rutte-inzet-debat-dividendbelasting

Lees ook: http://www.sdnl.nl/index1024.html
en: https://eunmask.wordpress.com/2017/02/13/de-waarheid-onthuld-2012-cda-brak-bij-catshuis-niet-de-pvv/