SOCIAAL NETWERK HYVES MET 3 MILJOEN LEDEN STOPT! ZIT HIER MEER ACHTER?

Ten opzichte van Facebook was Hyves een jaar geleden nog in evenwicht (respectievelijk 4,9 en 4,8 miljoen), nu ziet Hyves dat het aantal actieve gebruikers is teruggelopen tot 3 miljoen! TMG vond dit… Lees verder

HET PARADIJS OP AARDE BESTAAT: BRUSSEL!!

Door:Xander Nieuws Maandsalaris EU-afgevaardigden: € 12.255,87,- exclusief dagvergoeding à € 304,-, exclusief residentietoelage van 15% basissalaris, exclusief kinderbijslag à € 300,- per kind, exclusief secretariaatsvergoeding van € 21.209,- per maand, inclusief ruim 10… Lees verder

DE LOGICA VAN DE ISLAM!

CHRISTELIJKE FEESTDAGEN BINNENKORT VERBODEN IN HEEL EUROPA!

Niet Alleen Sinterklaas staat ter discussie, maar binnenkort worden ook de Christelijke feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen verboden! Europa blijft buigen voor de eisen van de islam! En het gaat nog veel verder!… Lees verder

ONZE VERZORGINGSSTAAT: DE GOUDEN LOKVOGEL VOOR IMMIGRANTEN!

Er bestaan diverse soorten immigratie en degene die de eigenlijke schade berokkent is die van een immigratie in samenhang met een verzorgingsstaat. De huidige financierders van de verzorgingsstaat moeten hiervoor dus extra kosten… Lees verder

OPEN BRIEF AAN DE STAAT DER NEDERLANDEN: U HEEFT OP HET VERKEERDE PAARD GEWED EN GEFAALD!

Waar wij, het handjevol realisten, altijd al voor gewaarschuwd hebben, is nu een feit! Uw zelfingenomen houding en (misplaatste) sarcasme over onze visie en kennis van zaken, zult u nu moeten bijstellen! De… Lees verder

HET DEKSEL VAN DE POLITIEKE DOOFPOT OP EEN KIERTJE!

In het Wetboek van Strafrecht gelden bij misdrijven en overtredingen rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht. Strafrecht betreft dus het (negatief) sanctioneren van bepaald gedrag (een handelen of nalaten). Het… Lees verder

WIJ HEBBEN HELEMAAL GEEN REGERING NODIG! DE EU REGEERT ONS!

Onze regering regeert niet meer; ze hebben de soevereiniteit overgedragen aan de EU Waarom moeten wij dan miljarden betalen aan TWEE bewindvoerders: onze regering en de EU? Deze ongekozen, door een machtsgreep heersende… Lees verder

DE GROTE GEKTE SLAAT TOE!

De wereld nu: Oorlogen, Genocide, Hongersnood en Schending van bijna alle mensenrechten! En de idioten in deze wereld maken zich druk om een traditioneel kinderfeest zoals Sinterklaas! Wanneer is Kerstfeest aan de beurt???… Lees verder

FOTO DE 10 “VERBODEN” IN NEDERLAND 2015!

  • Eunmask.wordpress.com is gold certified