160 Artsen waarschuwen in open brief tegen vaccinaties: “Onnodig, ondoeltreffend, onveilig”!

In een open brief hebben meer dan 160 deskundigen de ernstige tekortkomingen van de Corona-vaccins in detail geanalyseerd. Hun conclusie: de vaccinaties zijn “onnodig, ondoeltreffend en onveilig”. Zij waarschuwen met klem tegen voortzetting van de vaccinatiecampagne.

‘Doctors for COVID-19 Ethics’ omschrijft zichzelf als artsen en wetenschappers uit 30 landen die pleiten voor en opkomen voor medische ethiek, patiëntenveiligheid en mensenrechten in de Corona-crisis, meldt Report24. Mede-oprichter is voormalig Pfizer vice-voorzitter Michael Yeadon. Professor Dr Sucharit Bhakdi en Dr Wolfgang Wodarg behoren ook tot de leden. Sommige kritische artikelen van de groep zijn nog steeds te lezen op Medium, maar teksten zoals de open brief hebben te maken gekregen met censuurmaatregelen en zijn alleen nog in gearchiveerde vorm toegankelijk.

COVID vaccins: Noodzaak, doeltreffendheid en veiligheid

Samenvatting: Fabrikanten van COVID-19 vaccins zijn vrijgesteld van wettelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door vaccins. Het is daarom in het belang van allen die COVID-19-vaccins goedkeuren, uitvoeren en toedienen dat zij het bewijsmateriaal betreffende de risico’s en voordelen van deze vaccins begrijpen, aangezien de aansprakelijkheid voor schade bij hen berust.

Kortom, het beschikbare bewijsmateriaal en de wetenschappelijke kennis tonen aan dat COVID-19-vaccins onnodig, ondoeltreffend en onveilig zijn.

https://dissident.one/2021/05/28/160-artsen-waarschuwen-in-open-brief-tegen-vaccinaties-onnodig-ondoeltreffend-onveilig/?fbclid=IwAR3PB8J6hMr6LolzrtWSx_5d8gzI-YKbkvIPE5vj_n5nXN9hM3dE1u4KQb8

RP: De reden dat ik GEEN vaccinaties neem!