160 artsen waarschuwen in open brief tegen vaccinaties: “Onnodig, ondoeltreffend, onveilig”

160 artsen waarschuwen in open brief tegen vaccinaties: "Onnodig, ondoeltreffend, onveilig" - DissidentNL

In een open brief hebben meer dan 160 deskundigen de ernstige tekortkomingen van de Corona-vaccins in detail geanalyseerd. Hun conclusie: de vaccinaties zijn “onnodig, ondoeltreffend en onveilig”. Zij waarschuwen met klem tegen voortzetting van de vaccinatiecampagne.

‘Doctors for COVID-19 Ethics’ omschrijft zichzelf als artsen en wetenschappers uit 30 landen die pleiten voor en opkomen voor medische ethiek, patiëntenveiligheid en mensenrechten in de Corona-crisis, meldt Report24. Mede-oprichter is voormalig Pfizer vice-voorzitter Michael Yeadon. Professor Dr Sucharit Bhakdi en Dr Wolfgang Wodarg behoren ook tot de leden. Sommige kritische artikelen van de groep zijn nog steeds te lezen op Medium, maar teksten zoals de open brief hebben te maken gekregen met censuurmaatregelen en zijn alleen nog in gearchiveerde vorm toegankelijk

COVID vaccins: Noodzaak, doeltreffendheid en veiligheid

Samenvatting: Fabrikanten van COVID-19 vaccins zijn vrijgesteld van wettelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door vaccins. Het is daarom in het belang van allen die COVID-19-vaccins goedkeuren, uitvoeren en toedienen dat zij het bewijsmateriaal betreffende de risico’s en voordelen van deze vaccins begrijpen, aangezien de aansprakelijkheid voor schade bij hen berust.

Kortom, het beschikbare bewijsmateriaal en de wetenschappelijke kennis tonen aan dat COVID-19-vaccins onnodig, ondoeltreffend en onveilig zijn.

  • Noodzakelijkheid: Immunocompetente personen zijn beschermd tegen SARS-CoV-2 door cellulaire immuniteit. Vaccinatie van laagrisicogroepen is daarom niet nodig. Voor immuno-incompetente personen die COVID-19 oplopen, zijn er een aantal medische behandelingen die veilig en effectief zijn gebleken. Vaccinatie van de kwetsbaren is dus ook niet nodig. Zowel immunocompetente als kwetsbare groepen zijn beter beschermd tegen varianten van SARS-CoV-2 door natuurlijk verworven immuniteit en geneesmiddelen dan door vaccinatie.
  • Doeltreffendheid: Covid-19-vaccins hebben geen levensvatbaar werkingsmechanisme tegen SARS-CoV-2-ademhalingsinfectie. Inductie van antilichamen kan infectie door een virus als SARS-CoV-2, dat via de luchtwegen binnenkomt, niet voorkomen. Bovendien heeft geen van de vaccinstudies aangetoond dat vaccinatie de overdracht van de infectie door gevaccineerde personen voorkomt. Daarom is de oproep tot vaccinatie om “anderen te beschermen” niet op feiten gebaseerd.
  • Veiligheid: Vaccins zijn om de volgende redenen gevaarlijk voor zowel gezonde personen als personen met reeds bestaande chronische aandoeningen: risico op fatale en niet-fatale bloedstollingsstoornissen, waaronder bloedingsstoornissen, trombose in de hersenen, beroerte en hartaanval; auto-immuunreacties en allergische reacties; antilichaam-afhankelijke versterking van ziekten; en vaccinbesmetting als gevolg van overhaaste productie en ongereguleerde productienormen.

De risico-batenanalyse is dus duidelijk: experimentele vaccins zijn onnodig, ondoeltreffend en gevaarlijk. Actoren die experimentele COVID-19 vaccinatie goedkeuren, afdwingen of toedienen, stellen bevolkingsgroepen en patiënten bloot aan ernstige, onnodige en ongerechtvaardigde medische risico’s.

1. de vaccins zijn niet nodig

  1. Verschillende onderzoekslijnen wijzen erop dat immunocompetente mensen een “robuuste” en duurzame cellulaire (T-cel) immuniteit vertonen tegen SARS-CoV-virussen [1], waaronder SARS-CoV-2 en de varianten daarvan [2]. T-celbescherming is niet alleen gebaseerd op blootstelling aan SARS-CoV-2 zelf, maar ook op kruisreactieve immuniteit na eerdere blootstelling aan verkoudheids- en SARS-coronavirussen [1,3-10]. Dergelijke immuniteit was aantoonbaar na infecties tot 17 jaar eerder [1,3]. Daarom hoeven immunocompetente personen niet tegen SARS-CoV-2 te worden ingeënt.
  2. Natuurlijke T-celimmuniteit biedt een sterkere en meer omvattende bescherming tegen alle SARS-CoV-2-stammen dan vaccins, omdat de natuurlijk geprimede immuniteit meerdere virale epitopen en costimulatoire signalen herkent, en niet slechts één enkel (spike)eiwit. Immunocompetente personen zijn dus beter beschermd tegen SARS-CoV-2 en alle varianten die uit hun eigen immuniteit kunnen voortkomen dan door de huidige vaccins.

Lees hier het hele artikel:

https://dissident.one/2021/05/28/160-artsen-waarschuwen-in-open-brief-tegen-vaccinaties-onnodig-ondoeltreffend-onveilig/?fbclid=IwAR3FaDbsZNglpUNcmD6kBRXt_SrwPuFvMCX9ZPOMcQ2vUcnd0fb2t8egR5M