Kaag kan door met betalingen aan Palestijnen!

D66-minister Sigrid Kaag gaat voorlopig door met betalingen aan Palestijnse hulporganisaties, ook al zijn er aanwijzingen dat het geld naar terroristen gaat. Een debat hierover werd gisteren door de Tweede Kamer op de lange baan geschoven.

Weekblad EW berichtte maandag 24 mei over een rapport van een Israëlische geheime dienst, waaruit bleek dat Nederland en Europese landen in feite de terroristische groepering Volksfront voor de Bevrijding van Palestina steunen. Zij maken bedragen over aan zeven Palestijnse hulpinstanties, die feitelijk de dekmantel zijn van het Volksfront. EW beschreef de fraudetechnieken die werden gebruikt om stelselmatig hulpgeld naar het Volksfront te sluizen.

Minister Kaag zei dinsdagmiddag tegen journalisten dat ze alleen de grote lijnen en niet de details van het EW-artikel had gelezen.

‘Zeer verontrustend artikel’

PVV-leider Geert Wilders drong direct aan op een Kamerdebat om Kaag ter verantwoording te roepen. VVD-Kamerlid Marielle Paul sprak over ‘een zeer verontrustend artikel’ en stelde schriftelijke vragen.

Het VVD-Kamerlid wil precies weten wat Kaag van Israël te horen kreeg over deze kwestie en waarom ze volstond met het doorspelen van de informatie aan Europese onderzoekers. ‘Nederland heeft een verantwoordelijkheid er zeker van te zijn dat onze hulpgelden niet verkeerd worden besteed, laat staan aan terroristische activiteiten,’ stelt Mariëlle Paul. ChristenUnie en SGP stelden eerder vragen over de hulp aan Palestijnen.

PVV’er kwam laag invliegen

PVV-Kamerlid Gidi Markuszower drong dinsdag bij de regeling van werkzaamheden aan op een debat. Hij plaatste meteen een onverhoedse aanval op Kaag, waardoor D66 erin slaagde een verdedigingsmuur op te trekken.

Markuszower: ‘Nog in februari van dit jaar liet mevrouw Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, weten dat ze zou stoppen met het subsidiëren van terroristen en nog geen drie maanden later, nu in mei, zegt ze dat ze toch weer graag die terroristen wil subsidiëren. Als de pers haar daar wat over vraagt, loopt ze als een haas weg. Dus eerst betaalt ze als een haas terroristen en dan loopt ze als een haas weg als de media haar daarover bevragen. Ik denk dat mevrouw Kaag zich daarover moet verantwoorden in deze Kamer.’

Lees verder onder de video; https://youtu.be/1o3nSu80pR4