Zelfbeeld

Geplaatst op 15 juni 2020 door E.J. Bron

Screenshot_187

Zelfbeeld

Het recht om racist te zijn lijkt voorbehouden aan met name enkel zwarten. Dit klinkt in mijn oren duidelijk door uit woorden van mevrouw advocaat Harlequin, als ik tenminste als ‘witje’ de brutaliteit mag hebben haar woorden te interpreteren op ook nog eens mijn manier. Foei, stout ‘witje’! “Niemand kan zwarte mensen beter begrijpen dan zwarte mensen zelf”, zo stelt zij vast, en hiermee stelt zij eigenlijk ook dat zwarte mensen een ander soort mens zijn dan de witte, gele, rode of bruine mensen? Dit idee kan men akelig genoeg de Übermensch-gedachte noemen. En dat is wat men ook wel eens racisme noemt.

Uit haar stelling volgt volgens haar dat er om zwarte mensen te begrijpen meer zwarte mensen ‘aan tafel moeten zitten in de bedrijven’. Waarom? Moet men in een bedrijf dan per se de medewerker psychisch volledig doorgronden? Hoe zij, en om welke redenen zij bij dat waarom van haar komt is mij een raadsel, maar goed, het is wat zij vindt.

Om het waarom enigszins te verduidelijken en te onderstrepen, haalt zij er spreekwoordelijk haar zoontje bij: “Hoe meer mensen hij ziet die op hem lijken, hoe gezonder zijn zelfbeeld.” Oef en auw, is deze stelling niet racisme op z’n puurst? Het zou direct zo worden uitgelegd als een ‘witje’ dit zo kort door de bocht stelt.

Verder volgt uit deze stelling dat mevrouw zelf of haar oudersdit haar zoontje hebben aangedaan door ooit naar een ‘wit’ land te emigreren. In dat ‘witte’ land had men kunnen begrijpen een minderheid te zijn en dus niet overal zwarte gezichten te zien, zoals dat in bijvoorbeeld Ghana, Nigeria, Kongo of Suriname van oproerkraaiers als Sylvana wel het geval is.

Door het de bevolking van dat ooit ‘witte’ land nu blijkbaar kwalijk te nemen dat zij met zoveel ‘witten’ in dit ‘witte’ land zijn, waardoor haar zoontje een beperkt zelfbeeld zou hebben, is dus nogal raar en zoals al gesteld eerder de schuld van haar ofwel van haar ouders door hier ooit dus ondoordacht naar toe te zijn gekomen.

Waarom komen en kwamen er zoveel notoire oproerkraaiers hierheen en ook waarom blijven zij hier als het hier zo vreselijk is? Wat wensen zij hier? Dat heel Nederland wordt overgenomen door zwarten uit Afrika? Dat laatste lijkt de laatste tijd wel het geval. En dat is geen racisme? Het is nog wel meer dan dat alleen, het is ook koloniaal gedrag. Oef, van de kant van zwart? Dat zou toch niet kunnen? Tja!

Lees hier verder: https://ejbron.wordpress.com/2020/06/15/zelfbeeld/