Zelfbeeld…

Geplaatst op 15 juni 2020 door E.J. Bron

Screenshot_187
(Door: “bozeoudeman”)

Het recht om racist te zijn lijkt voorbehouden aan met name enkel zwarten. Dit klinkt in mijn oren duidelijk door uit woorden van mevrouw advocaat Harlequin, als ik tenminste als ‘witje’ de brutaliteit mag hebben haar woorden te interpreteren op ook nog eens mijn manier. Foei, stout ‘witje’! “Niemand kan zwarte mensen beter begrijpen dan zwarte mensen zelf”, zo stelt zij vast, en hiermee stelt zij eigenlijk ook dat zwarte mensen een ander soort mens zijn dan de witte, gele, rode of bruine mensen? Dit idee kan men akelig genoeg de Übermensch-gedachte noemen. En dat is wat men ook wel eens racisme noemt.

Uit haar stelling volgt volgens haar dat er om zwarte mensen te begrijpen meer zwarte mensen ‘aan tafel moeten zitten in de bedrijven’. Waarom? Moet men in een bedrijf dan per se de medewerker psychisch volledig doorgronden? Hoe zij, en om welke redenen zij bij dat waarom van haar komt is mij een raadsel, maar goed, het is wat zij vindt.

Om het waarom enigszins te verduidelijken en te onderstrepen, haalt zij er spreekwoordelijk haar zoontje bij: “Hoe meer mensen hij ziet die op hem lijken, hoe gezonder zijn zelfbeeld.” Oef en auw, is deze stelling niet racisme op z’n puurst? Het zou direct zo worden uitgelegd als een ‘witje’ dit zo kort door de bocht stelt.

Verder volgt uit deze stelling dat mevrouw zelf of haar oudersdit haar zoontje hebben aangedaan door ooit naar een ‘wit’ land te emigreren. In dat ‘witte’ land had men kunnen begrijpen een minderheid te zijn en dus niet overal zwarte gezichten te zien, zoals dat in bijvoorbeeld Ghana, Nigeria, Kongo of Suriname van oproerkraaiers als Sylvana wel het geval is.

Waarom komen en kwamen er zoveel notoire oproerkraaiers hierheen en ook waarom blijven zij hier als het hier zo vreselijk is? Wat wensen zij hier? Dat heel Nederland wordt overgenomen door zwarten uit Afrika? Dat laatste lijkt de laatste tijd wel het geval. En dat is geen racisme? Het is nog wel meer dan dat alleen, het is ook koloniaal gedrag. Oef, van de kant van zwart? Dat zou toch niet kunnen? Tja!

Niet enkel is de stelling van mevrouw de advocaat puur racistisch, het maakt ook duidelijk waar deze roep over racisme over gaat: money, money, money. Deze mevrouw bepleit namelijk dat er meer mensen van kleur in de top moeten komen van bedrijven. Waarom? Omdat die functies meestal beter verdienen? Want voor dat zelfbeeld hoeft dit niet per se.

Een goed zelfbeeld kan iemand ook hebben door ergens anders in een lagere functie werkzaam te zijn. Dus waarom moet dat dan dus perse in een directie zijn? Bovendien is het vreemd en ook weer een vorm van racisme om in een ooit ‘wit’ land te bepleiten dat overal meer gekleurde mensen moeten zitten op hoge posten. Waarom niet eerder in hoofdzaak naar kennis, kunde en kwaliteit?

Lees hier het hele artikel:

https://ejbron.wordpress.com/2020/06/15/zelfbeeld/