ONTHEEMDE MENSCHEN…

Geplaatst op 20 mei 2021 door E.J. Bron

Kamp Westerbork – 1942

(Door: “Driek”)

In de jaren dertig zochten duizenden Joodse vluchtelingen een toevluchtsoord in het toen nog veilige Nederland. Zij die geen geld hadden, werden opgevangen in Kamp Westerbork. Uit alle macht probeerde het ‘Comité voor Joodsche Vluchtelingen’  de op de vlucht geslagen Duitse Joden zo goed mogelijk te helpen. Tot 1937konden ze zonder problemen Nederland betreden. Wie geld had, redde het trouwens gemakkelijker dan de armoedzaaiers. Maar dat is heden ten dage nog onveranderlijk. Met een welgevulde beurs kom je een stuk verder.

In 1938 kwam daar verandering in. De regering begon zich met de Joodse binnenkomers te bemoeien. Dat kwam, omdat Oostenrijk zich in 1938 aansloot bij Duitsland. Het gevolg daarvan was dat er nieuwe stromen vluchtelingen op gang kwamen. Toen besloot de Nederlandse regering geen vluchtelingen meer binnen te laten. De slagbomen bleven dicht. Alleen wie kon aantonen dat zijn leven in gevaar was, werd binnengelaten. Ja, ze waren daar in Den Haag bikkelhard. Van enig mededogen viel niets te bespeuren.

Waar ik mij nu zo druk over maak, is dat vandaag de dag honderdduizenden gelukszoekers uit Afrikaanse en Midden-Oosterse landen Nederland zonder financiële middelen mogen betreden. Zij worden door het ‘Centraal Opvang Asielzoekers’ gehuisvest in opvangkampen alwaar zij worden voorzien van de nodige levensbehoeften. Na een verblijfstatus te hebben verkregen, hebben zij voorrang op huisvesting, krijgen zij inboedel, fietsen, uitkeringen, toeslagen, medische kosten, cursussen en de kosten van speciaal onderwijs voor kinderen met achterstand. En laten wij niet de bouw van honderden moskeeën vergeten, die onontbeerlijk zijn om die islamieten voor te houden hoe diep ongelovig, immoreel, zondig en racistisch wij Nederlanders zijn.

In tegenstelling tot destijds die honderdduizend Joodse vluchtelingen, die uit waren op het pure lijfsbehoud en niet op materiële middelen, die toch zonder enig mededogen verwezen werden naar Kamp Westerbork, vanwaar ze op transport werden gezet naar Polen. Ja, de Nederlandse regering heeft zelfs de gore moed gehad het ‘Centraal Comité voor Bijzonder Joodsche Belangen’ voor de bouwkosten van Westerbork te laten opdraaien

Ook de zo veelgeprezen Koningin Wilhelmina maakte zich grote zorgen, omdat er een vluchtelingenkamp op twaalf kilometer afstand van haar landgoed kwam te liggen. Wilhelmina vond zo’n kamp in haar Koninklijke nabijheid zeer ongewenst.

Ach, beste lezer, wat zit ik mij in deze benarde tijd, waarin mensen hun baan verliezen en faillissementen worden uitgesproken, weer druk te maken over gebeurtenissen die toch allang voorbij zijn? Doch ik vind dat lugubere Kamp Westerbork op die kale Drentse heide nog altijd een verschrikkelijk oord. Als je dat kamp ongeschonden hebt overleefd, vergeet je dat nooit van z’n leven meer.

Sylvana Simons heeft groot gelijk met haar geleuter over racisme. De witte Nederlander wordt volkomen achtergesteld op die zwarte gelukszoekers uit Afrika die met hun grote bek op alles voorrang verkrijgen.

Ik wens U allen nog een onbezorgde dag.

Door:
“Driek”
(voor www.ejbron.wordpress.com)