Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten!

Konikpaarden in de Oostvaardersplassen

Konikpaarden en heckrunderen uit de Oostvaardersplassen zijn doodgeschoten zonder dat daarvoor de vereiste papieren waren verstrekt. Dat blijkt uit stukken van de Omgevingsdienst OFGV. De provincie had voor het afschieten een aparte opdracht moeten verlenen aan Staatsbosbeheer, maar dat is nooit gebeurd. Staatsbosbeheer was daardoor in overtreding toen het de dieren afmaakte.

De dienst was daarmee in overtreding en heeft het afschieten van de dieren meteen stilgelegd nadat dierenbelangenorganisatie Stamina een verzoek om handhaving indiende bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). De gebiedsbeheerder kan pas weer verder met het karwei als de provincie Flevoland een opdracht tot afschot voor de paarden en runderen heeft verleend. Dat gebeurt naar verwachting volgende week, aldus een woordvoerster van de provincie.

Grote grazers Oostvaardersplassen zonder vergunning doodgeschoten | Oostvaardersplassen | destentor.nl