Nieuws uit de coronadictatuur: Groot-Brittannië verbiedt vakantie in het buitenland!

(Vertaling: E.J. Bron)

Het ijltempo waarmee in Europa en deels wereldwijd dictatoriale maatregelen in naam van de coronapandemie worden ingevoerd, verbaast zelfs ervaren waarnemers. Helemaal voorop loopt eens temeer Groot-Brittannië, waar in het vervolg het vertrek uit eigen land voor vakantiedoeleinden bestraft wordt!

£ 5000,- boete voor vakantie in buitenland

Wie vanaf deze week geen geloofwaardige reden kan aangeven waarom hij “het eiland” Verenigd Koninkrijk verlaat, moet als Brits staatsburger rekenen op vette boetes. £ 5000,- boete staat er op het verlaten van het land voor vakantiedoeleinden.

Wie het land desondanks wil verlaten, moet daartoe een aanvraag bij de autoriteiten indienen en daarin een motivering voor zijn reis aangeven. Wanneer men deze aanvraag niet correct invult of wanneer er documenten ontbreken, levert dat een boete op van £ 200,- Met deze maatregel wil de Britse regering een overstroming van een zogenaamde “derde coronagolf” uit het vasteland van Europa verhinderen. Pas in mei zal het de Britten weer worden toegestaan om het land te verlaten voor vakantiedoeleinden.

Geplaatst op 24 maart 2021 door E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2021/03/24/nieuws-uit-de-coronadictatuur-groot-brittannie-verbiedt-vakantie-in-het-buitenland/