MOTIES!

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'PARTIJ VOOR DE VRIJHEID de motie-De Graaf over het tegengaan van Turks-islamitische beïnvloeding (30821, nr. 53) VERWORPEN de motie-Raemakers/Diertens Diertens over Raemakers opnemen van de griepprik in de arbeidsvoorwaarden (29247, nr. 282) AANGENOMEN SP GL DENK D66 SGP cU FvD SP PvdA PvdD 50PLUS VVD CDA PVV GL DENK D66 SGP CU FvD PvdA PvdD 50PLUS VVD CDA PVV STEM NEDERLAND TERUG. 17 maart PVV'

STEM OP DE TOEKOMST VAN ONZE KINDEREN!