Geen grap: Coronawaanzin in het eindstadium – nu ook afstandsregels voor honden!

(Vertaling: E.J. Bron)

Om te beginnen: dit is geen satirische bijdrage, het is geleefde coronawaanzin in Duitsland. En als het niet zo treurig was, zou je er om kunnen lachen. Omdat viervoeters buiten met elkaar speelden, worden de eigenaressen nu bestraft.

Het “delict” dat de twee spelende honden “begingen”, vond plaats in Flensburg tijdens een wandeling langs de Oostzee door twee collega´s, die elkaar daar toevallig tegenkwamen, bericht “moin.de”: in het artikel wordt ook een van de beide vrouwen geciteerd:

“Ik vind het zeer bedenkelijk dat wanneer ik toevallig een collega op het strand van Flensburg tegenkom en onze jonge honden, die elkaar kennen en goed met elkaar overweg kunnen, uiteraard met elkaar spelen, dit als overtreding door de politie gemeld wordt.”

Als motivering voor het moedige en zeer verantwoordelijke ingrijpen van de politie gaven de hoeders van de wet aan dat ook honden niet meer met elkaar zouden mogen spelen, omdat de vrouwen daardoor contact met elkaar zouden zoeken.

Hoe vertel ik het mijn hond?

“Maar hoe maak je je hond wijs dat spelen en besnuffelen met onmiddellijke ingang verboden is?”, vraagt de vrouw, die nu rekent op een boete. Als “verzachtende omstandigheid” voeren de beide dames aan dat ze “sowieso een afstand van minstens twee meter tot elkaar hadden toen we zogenaamd een overtreding van de contactbeperkingen begaan hebben.”

De absurditeit van de afstandsregels blijkt ook uit het feit dat het bij de beide hondenbezitsters zelfs om collega´s gaat. Anderzijds waren echter de honden de overtreders! En zijn de hondeneigenaren niet verantwoordelijk voor hetgeen hun lievelingen aanrichten? Was dat niet altijd zo! En dan dragen de viervoeters tijdens het snuffelen niet eens een mondkapje. Mag je zoiets tolereren?

Langer besnuffelen verboden – omdat hondenbezitters dichter bij elkaar zouden kunnen komen

De genoemde website verzocht de politie om commentaar, maar daarover zou men zich niet kunnen uitlaten. De perswoordvoerder van de stad Flensburg, Clemens Teschendorf, relativeerde de daad als “een loepzuiver grensgeval”. Die man heeft gezond verstand; dat moet gezegd. Want wanneer honden elkaar zouden besnuffelen en de eigenaren kort en op afstand met elkaar praten, zou dat onbedenkelijk zijn. Het zou echter een andere zaak zijn wanneer mensen een kwartier lang met elkaar zouden praten. Zoiets zou onder geen beding geduld en getolereerd mogen worden. Safety first! Juist in tijden van de “pandemie”, die mensen in de leeftijd van de beide collega´s tot slachtoffers maakt, zoals de onderstaande grafiek van het RKI op indrukwekkende wijze laat zien:

Bron:
unser-mitteleuropa.com

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

https://ejbron.wordpress.com/2021/02/28/geen-grap-coronawaanzin-in-het-eindstadium-nu-ook-afstandsregels-voor-honden/

RP: De mensen beginnen hoe langer hoe meer virus-paranoïde te vertonen! Straks mogen ook de katten niet meer naar buiten!