Hans-Georg Maaßen: Merkel-lockdown-politiek is catastrofaal voor democratie en rechtsstaat!

(Vertaling: E.J. Bron)

Voormalige chef van de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst breekt Merkel´s coronapolitiek af

Dr. Hans-Georg Maaßen beschuldigt de Duitse regering ervan de grondrechten van de burgers te minachten. Wanneer er in de grondrechten wordt ingegrepen, is de regering verplicht om deze enorme stappen voldoende te motiveren. Grondrechten mogen niet lichtvaardig opgegeven worden. Alleen in uiterste noodzaak zouden zulke beperkingen te motiveren zijn.

De voormalige president van de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst, DR. Hans-Georg Maaßen, valt de politiek van de Merkel-regering aan. Door de Merkel-lockdown met al zijn verlengingen en aanscherpingen worden de democratische grondrechten van de burgers niet alleen beperkt, maar deels opgeheven.

Enkele jaren geleden waren zulke toestanden nog absoluut ondenkbaar in Duitsland. De redenen voor zulke drastische maatregelen zijn volgens de heer Maaßen niet voldoende uiteengezet en bewezen. De Merkel-regering zou zelfs niet eens de moeite nemen om de burgers met stevige argumenten te overtuigen. In plaats daarvan worden de burgers met gemeenplaatsen afgeserveerd. De actuele politiek van de bondskanselier en de ministers-presidenten van de deelstaten noemt Maaßen “willekeur”.

Maaßen bekritiseert dat steeds opnieuw dezelfde wetenschappers naar voren geschoven worden, die precies datgene verkondigen wat de Merkel-regering van hen verwacht. Hij zou zeer teleurgesteld zijn in de onlangs genomen besluiten van de Merkel-regering. In het begin zou hij nog begrip voor de coronamaatregelen gehad hebben. Maar inmiddels worden vele grenzen overschreden, zonder een toereikende motivering te leveren.

Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar kon men de regering nog ten goede houden dat zij door de nieuwe epidemie overbelast en overrompeld werd. Maar nu, een jaar later, zou je mogen verwachten dat men verstandiger te werk zou gaan. Dat zou echter niet het geval zijn.

https://ejbron.wordpress.com/2021/02/15/hans-georg-maasen-merkel-lockdown-politiek-is-catastrofaal-voor-democratie-en-rechtsstaat/