Duits ministerie van Binnenlandse Zaken onder vuur: bewust alarmerende Covid-projecties om lockdown maatregelen mogelijk te maken!

Vertaling: E.J. Bron)

Het Covid-propagandafront in Duitsland loopt uit de hand. Zoals “Die Welt” in een lang artikel onthult, zou het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken opdracht aan wetenschappers hebben gegeven om alarmerende sterfelijkheidprognoses op te stellen (tot 1 miljoen sterfgevallen) om “preventieve en repressieve maatregelen” te rechtvaardigen.

De website “Polémia” verbreidde met nauwelijks verholen spot het informatieve artikel van “Die Welt” over de manipulaties van de Duitse regering prompt ook in het Franstalige buitenland (hieronder de vertaling):

Deze “geheime” prognoses werden door het ministerie rechtstreeks aan de pers doorgegeven om de bevolking schrik aan te jagen. De onthulling van het schandaal zou de Duitse gezondheidspolitiek aan het wankelen kunnen brengen en ervoor kunnen zorgen dat veel lockdown-beperkingen uiterlijk voor Pasen (en niet “op z´n vroegst met Pasen”) opgeheven worden. Voor veel waarnemers is deze onthulling terug te voeren tot de toenemende opstand van de Duitse middenklasse.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft wetenschappers gebruikt om de maatregelen met betrekking tot Covid-19 te rechtvaardigen.

Volgens een uitvoerige e-mail uitwisseling in de zondageditie van “Die Welt” heeft de regering van minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer de onderzoekers erbij gehaald in de eerste kritieke fase van de pandemie. Daarop leverden zij resultaten die in een dramatisch “geheim document” van het ministerie moesten komen te staan.

Gedurende de eerste golf van de pandemie in maart 2020 heeft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken meerdere onderzoeksinstituten en universiteiten voor politieke doeleinden ingebonden. Het gaf aan onderzoekers van het Robert-Koch-Instituut en andere instituten opdracht om een wiskundig model te ontwikkelen, op basis waarvan de regering van minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) harde coronamaatregelen wilde rechtvaardigen.

Dat blijkt uit een intensieve, meer dan 200 pagina´s omvattende elektronische briefwisseling tussen de leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de wetenschappers, die in het bezit is van “Die Welt”. Na een meerdere maanden durende juridische strijd lukte het een groep advocaten om deze correspondentie van het Robert-Koch-Instituut te krijgen.

In een e-mail uitwisseling verzocht staatssecretaris Markus Kerber bijvoorbeeld aan de wetenschappers met wie hij sprak om een model te ontwikkelen op basis waarvan “preventieve en repressieve maatregelen” gepland zouden kunnen worden.

Volgens deze correspondentie ontwikkelden de wetenschappers in maar vier dagen in nauwe samenwerking met het ministerie de inhoud van een als “geheim” verklaard document, dat in de dagen daarna via verschillende media werd verbreid.

Het document presenteerde het resultaat van een “worstcase scenario”, volgens welk bij het handhaving van het maatschappelijk leven in Duitsland zoals voor de pandemie meer dan een miljoen mensen zouden sterven.

https://ejbron.wordpress.com/2021/02/10/duits-ministerie-van-binnenlandse-zaken-onder-vuur-bewust-alarmerende-covid-projecties-om-lockdown-maatregelen-mogelijk-te-maken/